Offerdal Kristine
AvdelingForsvarets høgskole
StillingForskningssjef FSTS
Telefon2309 5768 / 9514 0816
Epostkofferdal@fhs.mil.no

(f. 1974) Kristine Offerdal er forskningssjef ved FHS/Forsvarets stabsskole (FSTS). Hun har ph.d​​ i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo (2010) med avhandlingen The politics of energy in the European High North: Norway and the petroleum dialogue with the USA and the EU. I permisjon fra stilling som førsteamanuensis ved Institutt for forsvarsstudier (IFS). Forskningsleder ved IFS 2013-2015 (fungerende direktør siste halvår 2014). Programme manager for det internasjonale forskningsprosjektet Geopolitikk i nordområdene 2011–2013. Visiting Fulbright scholar, Elliot School of International Affairs, George Washington University 2006–2007. Tidligere tilknyttet Fridtjof Nansens institutt og Den norske atlanterhavskomité.

​Interessefelt og kompetanseområder 

 • Mellomstatlige relasjoner i Arktis
 • Norsk nordområdepolitikk og sikkerhetspolitiske interesser i nord
 • Arktis/nordområdene som olje- og gassprovins

Bok/rapport/avhandling

 • Elgsaas, Ingvill Moe og Kristine Offerdal. 2018. Maritime preparedness systems in The Arctic: institutional arrangements and potential for Collaboration. MARPART Project Report 3. Nord universitet / FoU-rapport, nr. 27. Bodø, Norway: Nord University.
 • Tamnes, Rolf og Kristine Offerdal, red. 2014. Geopolitics and Security in the Arctic. Regional Dynamics in a Global World. Routledge.
 • Offerdal, Kristine. 2011. Norge, nordområdene og EU. Rapport / Europautredningen, nr. 20. Europautredningen.
 • Offerdal, Kristine. 2010. The politics of energy in the European High North. Norway and the "petroleum dialogue" with the USA and the EU. Series of Dissertations submitted to the Faculty of Social Sciences, University of Oslo, nr. 246. Unipub forlag.
 • Offerdal, Kristine. 2004. Fra regionenes til Putins Russland. En casestudie av Smolensk. NUPI-rapport, nr. 280. Oslo: Nupi.

Del av bok/rapport

 • Bekkevold, Jo Inge og Kristine Offerdal. 2015. "Norway's High North Policy and New Asian Stakeholders". I Arctic: Commerce, Governance and Policy, redigert av Jo Inge Bekkevold og Uttam Kumar Sinha, 59–74. Routledge.
 • Offerdal, Kristine. 2014. "Interstate relations: the complexities of Arctic politics". I Geopolitics and Security in the Arctic. Regional Dynamics in a Global World, redigert av Rolf Tamnes og Kristine Offerdal, 73–96. Routledge.
 • Offerdal, Kristine og Rolf Tamnes. 2014. "Introduction". I Geopolitics and Security in the Arctic. Regional Dynamics in a Global World, redigert av Rolf Tamnes og Kristine Offerdal, 1–11. Routledge.
 • Tamnes, Rolf og Kristine Offerdal. 2014. "Conclusion". I Geopolitics and Security in the Arctic. Regional Dynamics in a Global World, redigert av Rolf Tamnes og Kristine Offerdal. Routledge.
 • Offerdal, Kristine. 2009. "High North energy: myths and realities". I Security Prospects in the High North: Geostrategic Thaw or Freeze?, redigert av Sven Holtsmark og Brooke Smith-Windsor, 151–178. Roma: Nato Defense College.
 • Offerdal, Kristine. 2007. "Oil, gas and the environment". I International Cooperation and Arctic Governance: Regime Effectiveness and Northern Region Building, redigert av Olav Schram Stokke og Geir Hønneland, 138–163. Routledge.
Vis alle

Artikler i vitenskapelige tidsskrifter

 • Bekkevold, Jo Inge og Kristine Offerdal. 2014. Norway's High North policy and new Asian stakeholders. Strategic Analysis 38 (6): 825–840.
 • Offerdal, Kristine. 2011. The EU in the Arctic: In pursuit of legitimacy and influence. International Journal 66 (4): 861–877.
 • Offerdal, Kristine. 2010. "Arctic Energy in EU Policy: Arbitrary Interest in the Norwegian High North". Arctic 63 (1): 30–42.
 • Offerdal, Kristine. 2009. The European Arctic in US foreign energy policy: the case of the Norwegian high north. Polar Record 45 (232): 59–71.
 • Offerdal, Kristine. 2008. Det norske nordområdeinitiativet og USA: Utenriks- eller energipolitikk? Internasjonal Politikk 66 (2-3): 349–372.

Populærvitenskapelige artikler

 • Offerdal, Kristine. 2011. New optimism in the Barents Sea. Baltic Rim Economies (4): 13–14.

Kronikker/kommentarer/blogginnlegg

 • Hilde, Paal Sigurd, Kristine Offerdal og Harald Hermansen Eie. 2010. Dommedagsprofetier om Arktis. Dagbladet, 15. april.
 • Offerdal, Kristine og Øystein Tunsjø. 2009. "Kina kommer i nord". Dagsavisen, 05. mai.
 • Offerdal, Kristine og thomas devold. 2006. "En ny kald krig?" Dagbladet, 25. november.
Publisert 2. februar 2017 08:36.. Sist oppdatert 21. november 2017 13:00.