Slinning, Aina
AvdelingForsvarets høgskole
StillingPh.d-prosjekt
Telefon4140 0990
Epostaslinning@fhs.mil.no

Slinning er doktorgradsstipendiat ved Forsvarets stabsskole på avdeling for militær ledelse og styring.

Slinning har befalsutdanning fra Hæren og har 11 års tjeneste i Forsvaret bak seg, inkludert en deployering til Kosovo. I tillegg har hun jobbet med forsvars-, sikkerhets- og utenrikspolitikk i Den norske Atlanterhavskomité og som politisk rådgiver i bystyret i Oslo.

Hun har en mastergrad fra Universitetet i Tromsø med tittel "Counterinsurgency i Afghanistan" og cand.mag. i russisk og serbisk fra Universitetet i Oslo. Hennes doktorgradsprosjekt tar for seg strategisk kompetanseledelse i forsvarssektoren og inneholder en dypstudie av etaten Forsvaret. Hun ser på hva som påvirker styringen av kompetansen og hvordan Forsvaret kan innrette seg for å beholde rett militær kjernekompetanse, slik at man kan produsere så høy operativ evne som mulig. 

Slinning deltar i forskningsprosjektet "personell og kompetanse".​

Publisert 26. januar 2016 13:06.. Sist oppdatert 30. oktober 2018 13:04.