Antonsen, Katrine
AvdelingForsvarets høgskole, Luftkrigsskolen
StillingFørsteamanuensis
Telefon73 99 54 17
Epostkantonsen@fhs.mil.no

Antonsen har doktorgrad i engelsk litteratur fra Norges teknisk- og naturvitenskapelige universitet, våren 2018. Avhandlingen Probing Privacy in Political Contexts: Secrecy, Identity, and Integrity in the Work of Michael Frayn undersøker hvordan utvalgte romaner og skuespill av den britiske forfatteren Michael Frayn (1933 -) skildrer privacy og «det private», og hvordan disse tekstene utforsker en rekke etiske spørsmål og paradokser som er involvert i menneskers ønske om både åpenhet og privatliv, kommunikasjon og hemmeligholdelse i ulike historiske og politiske sammenhenger. Hun har ettårig Praktisk-pedagogisk utdanning (våren 2010) og mastergrad i engelsk litteratur (våren 2009) fra NTNU. Har jobbet ved Institutt for språk og litteratur, NTNU, som foreleser og gruppelærer i engelsk på basis- og fordypningsnivå (litteratur, språk, kulturkunnskap) i perioden 2011-2016.

Antonsen underviser for tiden i engelsk ved Luftkrigsskolen.

Interessefelt og kompetanseområder

  • Engelsk samtidslitteratur (romaner og skuespill)
  • Michael Frayns (1933-) forfatterskap
  • Etikk i litteratur og i litteraturvitenskap
  • Skjønnlitterære fremstillinger av og problematiseringer rundt spionasje, overvåking, retten til privatliv i ulike historiske og politiske sammenhenger.
  • Skjønnlitterære fremstillinger av og problematiseringer rundt krig og krigføring fra ulike perspektiver

Del av bok/rapport

  • Antonsen, Katrine. 2013. "Ethical Force of Fictionalization in Michael Frayn's Copenhagen". I Narrative Ethics, redigert av Jeremy Hawthorn og Jakob Lothe, 121–135. Rodopi.
  • Antonsen, Katrine. 2012. "The Complexity of Coalition: Duality in Michael Frayn's Democracy". I Each Other's Yarns: Essays on Narrative and Critical Method for Jeremy Hawthorn, redigert av Domhnall Mitchell, Paul Goring og Jakob Lothe, 123–137. Novus Forlag.
Publisert 20. september 2018 10:22.. Sist oppdatert 30. oktober 2018 09:19.