Espenes, Øistein
AvdelingForsvarets høgskole, Luftkrigsskolen
Epostoespenes@fhs.mil.no


Bok/rapport/avhandling

 • Espenes, Øistein og Ole Jørgen Maaø, red. 2012. Luftmaktstenkningens "enfant terrible". Festskrift til Nils E. Naastad på 60-årsdagen. Tapir Akademisk Forlag.

Del av bok/rapport

 • Dyndal, Gjert Lage og Øistein Espenes. 2016. "Deterrence and limited wars: Echoes from the Cold War?" I Ukraine and Beyond: Russia's Strategic Security Challenge to Europe, redigert av Janne Haaland Matlary og Tormod Heier, 61–81. Palgrave Macmillan.
 • Maaø, Ole Jørgen og Øistein Espenes. 2012. "Forord". I Luftmaktstenkningens "enfant terrible". Festskrift til Nils E. Naastad på 60-årsdagen, redigert av Øistein Espenes og Ole Jørgen Maaø, 9–13. Tapir Akademisk Forlag.

Artikler i vitenskapelige tidsskrifter

Populærvitenskapelige artikler

 • Espenes, Øistein. 2016. Er kampflykjøpet et slag i lufta? Luftled - luftmilitært tidsskrift (3): 38–39.
 • Espenes, Øistein. 2015. ”Den dolda alliansen” og svensk Natodebatt. Kungl Krigsvetenskapsakademiens Handlingar och Tidskrift (1): 140–148.
 • Haug, Karl Erik og Øistein Espenes. 2012. Norge er blitt vant til å bruke makt. Norges Forsvar (2).
 • Haug, Karl Erik og Øistein Espenes. 2012. Norsk militær utenrikspolitikk: Fra Kosovo til Libya. Luftkrigsskolens skriftserie 27 .

Kronikker/kommentarer/blogginnlegg

 • Espenes, Øistein. 2016. Kampfly i angrep og forsvar. Norges Forsvar.
 • Espenes, Øistein. 2016. "Uten overlegenhet i lufta, vil nok våre allierte se det som svært krevende å sende inn forsterkninger". Adresseavisen, 15. juli.
 • Haug, Karl Erik og Øistein Espenes. 2013. "Krigens vitenskap – en innføring i militærteori"av Harald Høiback og Palle Ydstebø (red.). Norsk Militært Tidsskrift.
 • Haug, Karl Erik og Øistein Espenes. 2012. "Kampflyene som bomber forsvarsevnen" av John Berg. Norges Forsvar.
 • Haug, Karl Erik og Øistein Espenes. 2012. Må Forsvaret ”av-afghaniseres”? Adresseavisen, 29. februar.
Publisert 20. september 2018 10:35.. Sist oppdatert 30. oktober 2018 09:20.