Haga, Lars Peder
AvdelingForsvarets høgskole, Luftkrigsskolen
StillingFørsteamanuensis ved Seksjon for luftmakt og luftmilitær ledelse
Telefon73 99 54 56
Epostlhaga@fhs.mil.no

(f. 1975), PhD fra NTNU våren 2011. Har siden høsten 2011 arbeidet på LKSK, hvor han har undervist i nyere historie, internasjonal politikk, nasjonal krisehåndtering og luftmakt, siden 2014 med særlig vekt på luftmakt og teknologi. Han har forsket på russisk luftmakt og militærmakt. Han er sammen med Ole Jørgen Maaø en av hovedforfatterne av Forsvarets nye doktrine for luftoperasjoner (kommer høsten 2018) og bidragsyter til revidert fellesoperativ doktrine i 2018. Han har utviklet og forvaltet en rekke øvingsscenarier på skolens praksisarenaer.

Interessefelt og kompetanseområder

 • Russisk luftmakt og militærmakt, doktrine og operasjoner
 • Luftmakt og luftoperasjoner
 • Områdestudier og mental kartlegging
 • Etterretning, overvåking og avskrekking

Bok/rapport/avhandling

 • Maaø, Ole Jørgen og Lars Peder Haga. 2018. Forsvarets doktrine for luftoperasjoner. Trondheim: Forsvaret.
 • Haga, Lars Peder. 2011. Erobrernes kart: Sovjetiske litterære, vitenskapelige og kulturelle aktørers mentale kartlegging av Øst- og Sentraleuropa, 1944-1953. Doktoravhandlinger ved NTNU, nr. 100. Trondheim: Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Det humanistiske fakultet, Institutt for historie og klassiske fag.

Del av bok/rapport

 • Haga, Lars Peder. 2017. "Russisk luftmakt 2.0". I A New Russia? Consequences for Norway and the Royal Norwegian Air Force?, redigert av Torgeir E. Sæveraas, 47–54. TRONDHEIM: Luftkrigsskolen.
 • Haga, Lars Peder. 2016. "Coming to Terms with Europe: Konstantin Simonov's and Oles'Honchar's Literary Conquest of East Central Europe at the End of World war II". I Socialist Internationalism in the Cold War, Exploring the Second World, redigert av Patryk Babiracki og Austin Jersild, 19–48. Palgrave Macmillan.

Artikler i vitenskapelige tidsskrifter

 • Haga, Lars Peder. 2011. Imaginer la démocratie populaire. L'Institut d'économie mondiale et la carte mentale soviétique de l'Europe de l'Est. Vingtième Siècle. Revue d'histoire 109 (1): 12–30.

Populærvitenskapelige artikler

 • Haga, Lars Peder. 2019. Russlands romprogram og -strategi. Luftled - luftmilitært tidsskrift (1): 16–19.
 • Haga, Lars Peder. 2018. Teknologi og luftkrigsskolekadetten. JetSet: Organ for kadettsamfunnet ved Luftkrigsskolen Vår 2018 : 16–17.
 • Haga, Lars Peder. 2018. Trident Juncture og russiske alarmøvelser, kan de sammenlignes? Luftled Desember 2018 (3): 28–30.
 • Haga, Lars Peder. 2013. Det norske forsvaret og ubemanned luftfartøy (UAV). Pro Patria (3): 46–49.

Kronikker/kommentarer/blogginnlegg

 • Haga, Lars Peder. 2019. Den kalde krigen som en near-peer konflikt. JetSet: Organ for kadettsamfunnet ved Luftkrigsskolen.
 • Haga, Lars Peder. 2017. Når alt blir krig. Dagens næringsliv, 09. januar.
 • Haga, Lars Peder. 2013. "Ikke fred i Syria selv om Assad fjernes". VG-Nett, 24. september.
Publisert 20. september 2018 09:05.. Sist oppdatert 30. oktober 2018 09:18.