Henriksen, Dag
AvdelingForsvarets høgskole, Luftkrigsskolen
Telefon+47 73 99 54 15
Epostdhenriksen@fhs.mil.no

Bok/rapport/avhandling

 • Henriksen, Dag og Ann Karin Larssen, red. 2016. Political Rationale and International Consequences of the War in Libya. Oxford University Press.
 • Henriksen, Dag, red. 2014. Airpower in Afghanistan 2005-2010. The Air Commanders’ Perspectives. Air University Press.
 • Henriksen, Dag, red. 2009. Wilhelm Mohr. On World War II. Tapir Akademisk Forlag.
 • Henriksen, Dag. 2007. NATO's Gamble: Combining Diplomacy and Airpower in the Kosovo Crisis, 1998-1999. Naval Institute Press.
 • Henriksen, Dag. 2006. Operation Allied Force: A Product of Military Theory or Political Pragmatism? An Examination of the Role of Airpower in handling the Kosovo Crisis, 1998-1999. Doktorgradsavhandling, University of Glasgow.
 • Henriksen, Dag. 2001. Fight, Flight, Freeze. En studie av sammenhengen mellom personlighet og handlingsmønster [Hovedoppgave ved Luftkrigsskolen]. Rapport, Luftkrigsskolen.
Vis alle

Del av bok/rapport

 • Henriksen, Dag. 2016. "The Political Rationale and Implications of Norway's Military Involvement in Libya". I Political Rationale and International Consequences of the War in Libya, redigert av Dag Henriksen og Ann Karin Larssen, 155–173. Oxford University Press.
 • Henriksen, Dag og Ann Karin Larssen. 2016. "Introduction". I Political Rationale and International Consequences of the War in Libya, redigert av Dag Henriksen og Ann Karin Larssen, ix–xxxiii. Oxford University Press.
 • Henriksen, Dag. 2014. "Epilogue". I Airpower in Afghanistan 2005-2010. The Air Commanders’ Perspectives, redigert av Dag Henriksen, 259–281. Air University Press.
 • Henriksen, Dag. 2014. "Introduction". I Airpower in Afghanistan 2005-2010. The Air Commanders’ Perspectives, redigert av Dag Henriksen, xxiii–xxxiii. Air University Press.
 • Henriksen, Dag. 2014. "Luftforsvaret – kun en taktisk leverandør av luftmakt?" I Norge i internasjonale operasjoner: militærmakt mellom idealer og realpolitikk, redigert av Tormod Heier, Carsten Rønnfeldt og Anders Olav Kjølberg, 179–187. Universitetsforlaget.
 • Henriksen, Dag. 2013. "Afghanistan: Militære suksesskriterier". I Strategisk suksess? Norsk maktbruk i Libya og Afghanistan, redigert av Tormod Heier, Ola Bøe-Hansen og Janne Haaland Matlary, 74–92. Universitetsforlaget.
 • Henriksen, Dag. 2012. "24 Timer". I Exit Afghanistan, redigert av Torbjørn Lindstrøm Knutsen og Gjert Lage Dyndal, 129–137. Universitetsforlaget.
 • Henriksen, Dag. 2011. "Airpower. The need for more analytical warriors". I Conceptualising Modern War, redigert av Karl Erik Haug og Ole Jørgen Maaø, 205–229. C. Hurst & Co.
 • Henriksen, Dag. 2011. "Hva har Luftforsvaret lært etter åtte år i Afghanistan?" I 8 år i Afghanistan, Quo Vadis?, redigert av Torgeir E. Sæveraas, 83–96. Tapir Akademisk Forlag.
 • Henriksen, Dag. 2009. "Luftmakt og teknologi – et paradoks i Afghanistan?" I Luftmakt og teknologi - realisme eller overmot?, redigert av Torgeir E. Sæveraas og Per Marius Frost-Nielsen, 53–64. Tapir Akademisk Forlag.
 • Henriksen, Dag. 2007. "Den strategiske ledelsen av Kosovo-krisen, 1998-99". I Kryssild. Militært lederskap i en ny tid, redigert av Kristian Firing, Karl Hellemsvik og Johan Haarberg, 77–108. Tapir Akademisk Forlag.
Vis alle

Artikler i vitenskapelige tidsskrifter

 • Henriksen, Dag. 2013. Norges erfaringer fra operasjonene over Libya. Suksess uten innflytelse? Internasjonal Politikk 71 (1): 29–56.
 • Henriksen, Dag. 2012. A Misapplied and Overextended Example: Gen J. N. Mattis's Criticism of Effects-Based Operations. Air & Space Power Journal 26 (5): 118–131.
 • Henriksen, Dag. 2012. Deterrence by Default? Israel’s Military Strategy in the 2006 War Against Hezbollah. Journal of Strategic Studies 35 (1): 95–120.
 • Henriksen, Dag. 2009. Hvorfor lykkes vi ikke bedre i Afghanistan? En analyse av anvendelsen av luftmakt i Afghanistan anno 2009. Internasjonal Politikk 67 (4): 611–643.
 • Henriksen, Dag. 2008. Inflexible Response: Diplomacy, Airpower and the Kosovo Crisis, 1998-1999. Journal of Strategic Studies 31 (6): 825–858.
 • Henriksen, Dag. 2006. Kosovokrigen, og den strategiske tenkning som lå til grunn for NATO:s anvendelse av luftmakt våren 1999. Kungl Krigsvetenskapsakademiens Handlingar och Tidskrift (5): 90–103.
Vis alle

Populærvitenskapelige artikler

 • Henriksen, Dag. 2017. Om utdanning, kvalitet og gevinstrealisering. Luftled - luftmilitært tidsskrift (1): 32–35.
 • Henriksen, Dag. 2017. Utdanning, kvalitet og gevinstrealisering. JetSet: Organ for kadettsamfunnet ved Luftkrigsskolen : 8–12.
 • Henriksen, Dag og Ole Jørgen Maaø. 2017. Utdanningsreformen – paradokser og tapte muligheter. Norsk Militært Tidsskrift (2): 4–11.
 • Dragsnes, Jens Gunnar, Dag Henriksen og Christian Moldjord. 2016. Er høyere utdanning viktig for Luftforsvaret. Luftled - luftmilitært tidsskrift (4): 12–15.
 • Henriksen, Dag, Jens Gunnar Dragsnes og Christian Moldjord. 2016. Er høyere utdanning viktig for Luftforsvaret? Jet Set : 8–12.
 • Henriksen, Dag. 2012. Kan U.S. Air Force lære oss noe om høyere utdanning av luftforsvarsoffiserer? JetSet: Organ for kadettsamfunnet ved Luftkrigsskolen : 14–15.
 • Henriksen, Dag. 2011. Luftmaktens bidrag etter NATO/ISAF: har vi nok fokus på oppbyggingen av det afghanske luftforsvaret? ProPatria. Militærfaglig tidsskrift 95 (4): 10–14.
 • Henriksen, Dag. 2011. Om Libya, Norge og Luftforsvaret: Hvilken institusjon ønsker Luftforsvaret egentlig å være? JetSet: Organ for kadettsamfunnet ved Luftkrigsskolen : 8–10.
 • Henriksen, Dag. 2011. Om mål og midler i Libya: har vi et militærstrategisk nivå i Norge? Folk og Forsvar. Kontaktblad (3): 10–11.
 • Henriksen, Dag. 2010. Lederutvelgelse i Luftforsvaret. Evner vi å få tak i de beste lederne? Pacem : militært tidsskrift for etisk og teologisk refleksjon 13 (2): 5–47.
 • Henriksen, Dag. 2010. Trengs virkelig en anonym spalte i Jet Set? JetSet: Organ for kadettsamfunnet ved Luftkrigsskolen : 24–25.
 • Henriksen, Dag. 2009. Noen som har lyst til å diskutere toppledelse i Luftforsvaret? JetSet: Organ for kadettsamfunnet ved Luftkrigsskolen : 13–14.
 • Henriksen, Dag. 2006. Demokratisk underskudd i NATO. Norges Forsvar (8): 24–27.
 • Henriksen, Dag. 2006. Demokratisk underskudd i NATO under Kosovokrigen. Norsk Militært Tidsskrift 176 (12): 13–17.
 • Henriksen, Dag. 2006. Kosovokrigen og den strategiske tenkningen som lå til grunn for NATOs anvendelse av luftmakt våren 1999. Norsk Militært Tidsskrift 176 (6/7): 4–10.
 • Henriksen, Dag. 2006. NATO uten klar plan i krigen mot Serbia. Norges Forsvar (4): 10–12.
 • Henriksen, Dag. 2000. Greier Luftforsvaret å beholde de beste? Luftled - luftmilitært tidsskrift (4): 4–9.
Vis alle

Kronikker/kommentarer/blogginnlegg

 • Henriksen, Dag. 2014. Israelsk strategi på autopilot? VG : Verdens gang, 16. juli.
 • Henriksen, Dag. 2013. Begrenset angrep. VG : Verdens gang, 30. august.
 • Henriksen, Dag. 2013. Suksess uten innflytelse? Adresseavisen, 19. mars.
 • Henriksen, Dag. 2012. Hva nå, republikanere? Adresseavisen, 13. november.
 • Henriksen, Dag og Sigmund Simonsen. 2012. Når er krig lovlig? VG : Verdens gang, 05. februar.
 • Henriksen, Dag. 2011. Et militærstrategisk tomrom. Klassekampen.
 • Henriksen, Dag. 2011. Hvilken fred vil vi ha i Libya? Adresseavisen, 22. mars.
 • Henriksen, Dag. 2008. Fornuft og følelser. Klassekampen, 08. oktober.
Vis alle
Publisert 20. september 2018 11:20.. Sist oppdatert 13. desember 2018 13:57.