Sookermany, Anders McD
AvdelingForsvarets høgskole, Stabsskolen
StillingForskningsleder/Hovedlærer
Telefon23 09 59 66
Epostasookermany@fhs.mil.no

Sookermany (f. 1967) arbeider som hovedlærer og forskningsleder ved FHS/Stabsskolen (STS), og er også programansvarlig for masterprogrammet ved STS.

Han har sin utdanning fra Luftforsvaret, doktorgrad i pedagogikk fra Universitetet i Oslo i tillegg til hovedfag i idrett fra Norges idrettshøgskole.

Hans forskningsinteresse er relatert til trening, prestasjon og kultur i militær praksisfellesskap. Han underviser i vitenskapsteori ved høgskolen og arbeider for tiden med utvikling av en "Handbook of Military Sciences" og med prosjektet "Læring under risiko". 

I tillegg har Sookermany deltatt i flere nasjonale og internasjonale komiteer, råd og arbeidsgrupper, og er blant annet redaktør i Scandinavian Journal of Military Studies og redaksjonsmedlem i Armed Forces & Society.

Bok/rapport/avhandling

 • Sookermany, Anders McD og Jørgen Weidemann Eriksen, red. 2007. Veglederen : et festskrift til Nils Faarlund / red. Anders McD Sookermany & Jørgen W. Eriksen. Oslo: Gan forlag.
 • Säfvenbom, Reidar og Anders McD Sookermany. 2005. Sport and Peace: The use of Sport and Physical Activity during Military Operations Abroad. Rapport, Norges idrettshøgskole Forsvarets institutt.
 • Sookermany, Anders McD. 2005. Fra vernepliktig rekrutt til ekspertsoldat Ferdighetslæring i det nye Forsvaret. Oslo: GAN Forlag AS.
 • Sookermany, Anders McD, Espen Rustad, Audun Johannessen og Jan Kristian Bredesen. 2000. Forsvarets Sko Trening: En brukstest av tre ulike skotyper for Forsvarets Sko Trening. Rapport, Norges Idrettshøgskole, Forsvarets institutt.
 • Sookermany, Anders McD, Jan Kristian Bredesen og Øyvind Helgerud. 1999. Forsvarets Sko Trening: Et troverdig alternativ! Prosjekt 70d. Rapport, Norges idrettshøgskole Forsvarets institutt.
 • Sookermany, Anders McD. 1998. Forsvarets Sko Trening: En undersøkelse på soldatenes holdninger til Forsvarets Sko Trening. Rapport, Norges idrettshøgskole Forsvarets institutt, Oslo.
 • Sookermany, Anders McD. 1998. Forsvarets Sko Trening: Et troverdig alternativ! Prosjekt 70c. Rapport, Norges idrettshøgskole Forsvarets institutt.
 • Sookermany, Anders McD. 1998. Fysiske prøver for vernepliktige mannskaper 1997. Rapport, Norges idrettshøgskole.
Vis alle

Del av bok/rapport

 • Sookermany, Anders McDonald. 2017. "Gamechangers and the Meaningfulness of Difference in the Sporting World – A Postmodern Outlook". I Skills, Knowledge and Expertise in Sport, redigert av Gunnar Breivik. Routledge.
 • Sookermany, Anders Mc Donald. 2015. "Defense and Military Policy: Postmodern Perspectives." I Encyclopedia of Public Administration and Public Policy, 3rd ed., redigert av Domonic A. Bearfield og Melvin J. Dubnick, 859–867. Taylor & Francis.
 • Sookermany, Anders Mc Donald. 2015. "Å forberede beredskapsavdelinger for det uforutsigbare: et postmodernistisk utdanningsnarrativ". I Pedagogikk for det uforutsette, redigert av Glenn Egil Torgersen, 177–195. Fagbokforlaget.
 • Aandstad, Anders og Anders McD Sookermany. 2008. "Mennesket som basis for militære operasjoner". I Kropp, bevegelse og energi : i den grunnleggende soldatutdanningen, redigert av Reidar Säfvenbom og Anders McD Sookermany, 227–242. Universitetsforlaget.
 • Sookermany, Anders McD. 2008. "Hvordan kan vi forstå energi?" I Kropp, bevegelse og energi : i den grunnleggende soldatutdanningen, redigert av Reidar Säfvenbom og Anders McD Sookermany, 55–65. Universitetsforlaget.
 • Sookermany, Anders McD. 2008. "Kropp, bevegelse og energi i militære kontekster". I Kropp, bevegelse og energi : i den grunnleggende soldatutdanningen, redigert av Reidar Säfvenbom og Anders McD Sookermany, 66–81. Universitetsforlaget.
 • Sookermany, Anders McD og Reidar Säfvenbom. 2008. "Fra "fysisk fostring" til "kropp, bevegelse og energi"". I Kropp, bevegelse og energi : i den grunnleggende soldatutdanningen, redigert av Reidar Säfvenbom og Anders McD Sookermany, 19–33. Universitetsforlaget.
 • Sookermany, Anders McD. 2007. "From recruit to expert soldier : skill-acquisition in post-modern military communities". I Cognition and Creativity/Liv Duesund (ed.). University of California, Berkeley: University of California, Berkeley & Statoil.
 • Sookermany, Anders McD. 2007. "Toget - hva har det med verdier å gjøre? : Anders McD Sookermany i samtale med Nils Faarlund". I Veglederen : et festskrift til Nils Faarlund / red. Anders McD Sookermany og Jørgen W. Eriksen, 108–119. Aschehoug & Co.
 • Sookermany, Anders McD og Anders McD Sookermany. 1999. "Dagens soldaters fysiske form - en trussel mot totalforsvaret?" I Kunnskap om idrett, 49–59. Norges idrettshøgskole, Oslo: Norges idrettshøgskole.
 • Sookermany, Anders McD og Anders McD Sookermany. 1999. "Det moderne forsvar; Teknologi vs fysisk fostring eller kompetanseheving?" I Kunnskap om idrett, 7–20. Norges idrettshøgskole, Oslo: Norges idrettshøgskole.
Vis alle

Artikler i vitenskapelige tidsskrifter

 • Breivik, Gunnar, Trond Svela Sand og Anders McDonald Sookermany. 2019. Risk-Taking and Sensation Seeking in Military Contexts: A Literature Review. Sage Open 9 (1): 1–13.
 • Sookermany, Anders McDonald og Trond Svela Sand. 2019. The physical fitness test discourse model. Cogent Social Sciences 5 (1): 1–14.
 • Sand, Trond Svela, Gunnar Breivik og Anders McDonald Sookermany. 2018. Risk-taking attitudes in the Norwegian population. Implications for recruitment into the Armed Forces. Res Militaris 8 (2).
 • Breivik, Gunnar, Trond Svela Sand og Anders McDonald Sookermany. 2017. "Sensation seeking and risk-taking in the Norwegian population". Personality and Individual Differences 119 : 266–272.
 • Sookermany, Anders Mc Donald. 2017. "Military Education Reconsidered: A Postmodern Update". Journal of Philosophy of Education 51 (1): 310–330.
Vis alle

Populærvitenskapelige artikler

 • Sookermany, Anders Mc Donald, Trond Svela Sand og Gunnar Breivik. 2015. "Risk-Taking Attitudes and Behaviors among Military Personnel in Dangerous Contexts - A Categorized Research Bibliography". Moving soldiers - Soldaten i bevegelse 4 (1): 12–52.
 • Aandstad, Anders, Anders McD Sookermany og Reidar Säfvenbom. 2010. The Cadet Development Study - A longitudinal interdisciplinary study on Norwegian cadets. Moving soldiers - Soldaten i bevegelse (2): 55–55.
 • Hageberg, Rune og Anders McD Sookermany. 2010. Training clothes for military personell. Moving soldiers - Soldaten i bevegelse (2): 49–49.
 • Sookermany, Anders McDonald. 2010. Hvow can we understand the concept of (military) skill? Moving soldiers - Soldaten i bevegelse (2): 59–59.
 • Sookermany, Anders Mcdonald og Røe Lene. 2010. Moving soldiers - Soldaten i bevegelse. Moving soldiers - Soldaten i bevegelse (2): 47–47.
 • Stornæs, Annett Victoria, Nina Rones og Anders McD Sookermany. 2010. The officer candidate school study - joint admission and selection (FOS) 2010. Moving soldiers - Soldaten i bevegelse (2): 53–53.
Vis alle

Kronikker/kommentarer/blogginnlegg

 • Sookermany, Anders Mc Donald. 2015. "Editor's Column MS 0115". Moving soldiers - Soldaten i bevegelse.
 • Sookermany, Anders McD. 2011. "Editors Column MS 0111". Moving soldiers - Soldaten i bevegelse.
 • Sookermany, Anders McD. 2011. Idrettsvitenskapelig konferanse. Forsvarets forum.
 • Sookermany, Anders McD. 2011. Redaktørens spalte MS0211. Moving soldiers - Soldaten i bevegelse.
 • Sookermany, Anders Mcdonald. 2010. Editor's column MS 0110. Moving soldiers - Soldaten i bevegelse.
 • Sookermany, Anders Mcdonald. 2010. Editor's column MS 0210. Moving soldiers - Soldaten i bevegelse.
Vis alle
Publisert 24. september 2019 11:17.. Sist oppdatert 25. november 2019 09:30.