Staib, Jacob Thomas Chr. Fr.
AvdelingForsvarets høgskole
StillingKommandørkaptein/seksjonssjef
Telefon2309 5788
Epostjstaib@fhs.mil.no

​​​(f.1957) Jacob Thomas Staib er nestleder i Etisk råd for Forsvarssektoren.
Staib har variert sjøtjeneste fra Marinen og Kystvakten, stabstjeneste fra Forsvarets øverste ledelse og Forsvarsdepartementet, sjefsjurist ved NATO-hovedkvarteret i Stavanger, og erfaring som juridisk rådgiver fra operasjonene i Kosovo og i Adenbukta.
Han har militær utdanning fra Sjøkrigsskolen og Forsvarets stabsskole I og II, og juridisk embedseksamen fra Universitetet i Oslo.


​INTERESSEFELT OG KOMPETANSEOMRÅDER:

 • ​​Operasjonell rett
 • Krigens folkerett
 • Havrett

Bok/rapport/avhandling

 • Staib, Jacob Thomas og Sigrid Redse Johansen. 2009. Jus og militærmakt. Gyldendal Akademisk.

Del av bok/rapport

 • Staib, Jacob Thomas. 2016. "Russian and Western Views of International Law: The Case of Crimea". I Ukraine and Beyond: Russia's Strategic Security Challenge to Europe, redigert av Janne Haaland Matlary og Tormod Heier, 209–237. Palgrave Macmillan.
 • Staib, Jacob Thomas. 2010. "Mangfold og de rettslige forhold". I Mangfold eller Uniformitet? Norsk Militærprofesjon i endring, redigert av Janne Haaland Matlary, 135–175. Abstrakt forlag.

Artikler i vitenskapelige tidsskrifter

 • Carlsson, Andreas Brekke, Camilla Serck-Hanssen og Jacob Thomas Staib. 2015. Krig med fjernkontroll - droner og krigens etikk. Nytt Norsk Tidsskrift 32 (1): 66–78.

Populærvitenskapelige artikler

 • Serck-Hanssen, Camilla, Andreas Brekke Carlsson, Sigrid Redse Johansen og Jacob Thomas Staib. 2017. Totalforsvaret- Vet vi hva vi gjør? Norsk Militært Tidsskrift (1).
 • Staib, Jacob Thomas. 2016. Ingen ny jus og ny etikk. Luftled (2): 32–33.
 • Staib, Jacob Thomas. 2016. Totalforsvar og krigens folkerett. Forsvarets forum (4): 52–53.
 • Carlsson, Andreas Brekke, Camilla Serck-Hanssen og Jacob Thomas Staib. 2015. Krig med fjernkontroll. Essay. Dronekrig kan forsvares, også fra et etisk perspektiv. Morgenbladet .
 • Staib, Jacob Thomas. 2010. Delelinje mellom Norge og Russland : hva menes med at avtalen er inngått i samsvar med folkeretten? Norsk Tidsskrift for Sjøvesen 125 (3): 17–18.
 • Staib, Jacob Thomas. 2010. Fører Taliban en krig mot krigens folkerett? Norsk Militært Tidsskrift 180 (4): 30–31.
 • Staib, Jacob Thomas. 2007. Regler for maktanvendelse : Rules of engagement (ROE). Norsk Militært Tidsskrift 177 (1): 42–47.
Vis alle

Kronikker/kommentarer/blogginnlegg

 • Serck-Hanssen, Camilla, Andreas Brekke Carlsson, Sigrid Redse Johansen og Jacob Thomas Staib. 2017. Krigens folkerett utfordres. Dagens næringsliv, 24. mars.
Publisert 2. juni 2015 15:02.. Sist oppdatert 20. september 2016 09:51.