Nilsen, Fredrik
AvdelingForsvarets høgskole, Krigsskolen
StillingHøgskolelektor
Telefon90 09 61 11
Epostfrednilsen@fhs.mil.no

Bok/rapport/avhandling

  • Bang, Henning, Ole Boe og Fredrik A. Nilsen. 2016. OBSCIF – Evaluation of your character strengths: An observational instrument for rating of character strengths in army cadets. Rapport, Krigsskolen.
  • Bang, Henning, Ole Boe og Fredrik A. Nilsen. 2016. OBSKIF - Vurdering av dine karakterstyrker: Observasjonsskjema for vurdering av karakterstyrker hos kadetter. Rapport, Krigsskolen.

Del av bok/rapport

  • Boe, Ole, Fredrik Andre Nilsen og Henning Bang. 2019. "Karakterstyrker hos den militære leder". I Militær ledelse, redigert av Rino Bandlitz Johansen, Thomas Hol Fosse og Ole Boe, 117–134. Fagbokforlaget.

Artikler i vitenskapelige tidsskrifter

  • Nilsen, Fredrik A., Henning Bang, Ole Boe, Øyvind L. Martinsen, Ole Christian Lang-Ree og Espen Røysamb. 2020. The Multidimensional Self-Control Scale (MSCS): Development and validation. Psychological Assessment .
  • Bang, Henning, Ole Boe, Dag-Erik Eilertsen og Fredrik A. Nilsen. 2018. OBSCIF – A RELIABLE AND VALID OBSERVATIONAL INSTRUMENT FOR MEASURING CHARACTER STRENGTHS. ICERI proceedings : 5465–5473.
  • Bang, Henning, Ole Boe, Fredrik A. Nilsen og Dag-Erik Eilertsen. 2017. Do character strengths predict how well military cadets succeed during their Bachelor`s program? ICERI proceedings : 7297–7302.
  • Boe, Ole, Fredrik A. Nilsen, Ola Kristiansen, Per Krogdahl og Henning Bang. 2017. Measuring important character strengths in Norwegian Special Forces officers. EDULEARN proceedings : 1623–1631.
  • Bang, Henning, Dag-Erik Eilertsen, Ole Boe og Fredrik A. Nilsen. 2016. "Development of an observational instrument (OBSCIF) for evaluating character strengths in army cadets". EDULEARN proceedings : 7803–7808.
Vis alle
Publisert 7. mai 2020 11:21.. Sist oppdatert 8. mai 2020 11:09.