Matlary, Janne Haaland
AvdelingForsvarets høgskole, Stabsskolen
StillingProfessor
Telefon22 85 75 64
Epostj.h.matlary@stv.uio.no

Matlary (f. 1957) er professor i internasjonal politikk ved Universitet i Oslo (UiO) og professor II ved FHS/Stabsskolen - Seksjon for Militærstrategi og Fellesoperasjoner. 

Hun har blant annet utdannelse fra Handelshøyskolen BI og en doktorgrad i statsvitenskap fra UiO. Hun har også kurs i amerikansk-europeiske forhold fra Claremont McKenna College, sammenlignende europeisk politikk fra European University institute og fransk forretnings- og konversasjonsspråk fra Centre culturel français d'Oslo.

Matlary var blant annet forsker ved Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI) i 1987–1992, forskningsdirektør ved ARENA - Senter for europaforskning i 1995–1997 og statssekretær i Utenriksdepartementet i sentrumsregjeringen i 1997-2000. Fra 2001 har hun arbeidet som professor ved UiO.

Interessefelt og kompetanseområder

 • Sikkerhets- og forsvarspolitikk
 • Menneskerettigheter
 • Internasjonal politikk
 • Offentlig diplomati 

Bok/rapport/avhandling

 • Matlary, Janne Haaland og Robert Johnson, red. 2019. The United Kingdom’s Defence After Brexit: Britain’s Alliances, Coalitions, and Partnerships. Palgrave Macmillan.
 • Matlary, Janne Haaland og rafael Navarro-Valls. 2019. "Combatir con alegria", pp. 39-58, i Navarro-Valls. El portavoz, ediciones RIALP, Madrid, 2019. madrid: Ediciones RIALP.
 • Matlary, Janne Haaland og wolfgang Peischel. 2019. "Russischer Revisionismus: kann Europa strategisch handeln?". wien: carola hartmann miles-verlag.
 • almquist, curt og Janne Haaland Matlary, red. 2018. "Security and national Identity: The European Revolt of the masses". stockholm: axel and margaret Ax:son johnson foundation.
 • Johnsen, Robert og Janne Haaland Matlary, red. 2018. The United Kingdom's Defence after Brexit: Britain's alliances, coalitions, and Partnerships. Palgrave Macmillan.
 • Matlary, Janne Haaland. 2018. Hard Power in Hard Times: Can Europe Act Strategically. Palgrave Macmillan.
 • Kjøde, Rolf, Janne Haaland Matlary, Espen Ottosen, Torkild Åmland og Johan Edvard Grimstad. 2017. Kristendom og politikk. En debattbok. Luther Forlag.
 • linklater, andrew og Janne Haaland Matlary, red. 2017. war. stockholm: Axson Johnson Foundation.
 • Matlary, Janne Haaland og stefano zamagni. 2017. "Democracy without Citizens: how can nominal democracies become real?". vatican city state: libreria editrice vaticana.
 • Ottosen, Espen og Janne Haaland Matlary, red. 2017. Kristendom og politikk. en debattbok. Luther forlag.
 • Hammarskjøld, Dag og Janne Haaland Matlary, red. 2016. Forord til norsk utgivelse "Veimerker". Stavanger: commentum.
 • Matlary, Janne Haaland. 2016. Chapter "A 'Liberal profession'? The Norwegian debate on the "Sex Buying Act", in "Human trafficking: Issues Beyond criminalization". rome: liberia editrice vaticana.
 • Matlary, Janne Haaland og Tormod Heier, red. 2016. Ukraine and Beyond: Russia's Strategic Security Challenge to Europe. Palgrave Macmillan.
 • Matlary, Janne Haaland. 2015. "Burden Sharing after Afghanistan", in Michta, A. and Hilde, P.S. (eds.) The Future of NATO, Michigan U. Press, 2014. Ann Arbor, Michigan, USA: Michigan University Press.
 • Matlary, Janne Haaland. 2015. "The Catholic Church's International Role: Waning or Growing?". Stockholm: Axel and Margaret Ax:son Johnson Foundation.
 • Matlary, Janne Haaland. 2015. "United Effort". Rapport, Norwegian Ministry of Defence.
 • Tamnes, Rolf, Janne Haaland Matlary, Julie Maria Wilhelmsen, Alf Håkon Hoel, Asle Toje, Kate Hansen Bundt og Trond Grytting. 2015. "Et felles løft: Ekspertgruppen for forsvaret av Norge". Rapport, Forsvarsdepartementet.
 • Matlary, Janne Haaland. 2014. "Det kristne menneskesynt i grunnloven og menneskerettighetene" i Mongstad-Kvammen, I. og Ottosen, E. (red.) Gud i grunnloven. oslo: Frekk Forlag.
 • Matlary, Janne Haaland. 2014. "Internasjonale styrkebidrag og allianseavhengighet" i Heier, T. et al, (reds.) "Norge i Internasjonale Operasjoner". Universitetsforlaget.
 • Matlary, Janne Haaland. 2014. "partners vs members: NATO as an arena for coalitions" in Mayer, S (ed.), "NATO's Post-Cold War Politics: The Changing Provison of security". Palgrave Macmillan.
 • Heier, Tormod, Ola Bøe-Hansen og Janne Haaland Matlary, red. 2013. Strategisk suksess? Norsk maktbruk i Libya og Afghanistan. Universitetsforlaget.
 • Matlary, Janne Haaland. 2013. European Union Security Dynamics - paperback edition. Palgrave Macmillan.
 • Matlary, Janne Haaland, red. 2013. NATO's European allies: Military Capability and Political Will. Palgrave Macmillan.
 • Matlary, Janne Haaland. 2013. "No governance without Government", i Glendon, M.A., Governance in a Changing World. vatican City State: Papal Academy of Social Science.
 • Matlary, Janne Haaland, red. 2013. Strategisk suksess? Norsk maktbruk i Libya og Afghanistan. Universitetsforlaget.
 • Petersson, Magnus og Janne Haaland Matlary, red. 2013. NATO's European Allies: Military Capability and Political Will. Palgrave Macmillan.
 • Edström, Håkan, Janne Haaland Matlary og Magnus Petersson, red. 2011. NATO: The Power of Partnerships. Palgrave Macmillan.
 • Matlary, Janne Haaland. 2011. Comments on prof. Partha dasgupta's paper "Financial crises and the World's Poor". vatican City stqte: The Pontidical Academy of Social Sciences, acta 16.
 • Matlary, Janne Haaland. 2011. Regional security Integration: nordic and Visegrad approaches. Verlag Barbara Budrich.
 • Matlary, Janne Haaland. 2011. rapport til Stortingets presidentskap om menneskerettighetenes rolle i Grunnloven, "Lønning-Utvalget". Rapport, stortinget.
 • Matlary, Janne Haaland og Pål Veiden, red. 2011. Tre essays om kristendemokrati. Oslo: Civita.
 • Lunde, Nils Terje, Håkan Edström og Janne Haaland Matlary, red. 2010. Uniformitet eller mangfold? Norsk militærprofesjon i endring. Abstrakt forlag.
 • Matlary, Janne Haaland, red. 2010. Mangfold eller Uniformitet? Norsk Militærprofesjon i endring. Abstrakt forlag.
 • Edström, Håkan, Nils Terje Lunde og Janne Haaland Matlary, red. 2009. Krigerkultur i en fredsnasjon. Abstrakt forlag.
 • Lunde, Nils Terje og Janne Haaland Matlary, red. 2009. Etikk og militærmakt. Gyldendal Akademisk.
 • Matlary, Janne Haaland. 2009. European Union Security Dynamics. In the New National Interest. Palgrave Macmillan.
 • Østerud, Øyvind og Janne Haaland Matlary, red. 2007. Denationalisation of Defence. Convergence and Diversity. Ashgate.
 • Matlary, Janne Haaland. 2006. Values and Weapons. From humanitarian intervention to regime change. Palgrave Macmillan.
 • Matlary, Janne Haaland. 2006. Veruntreute Menschenrechte: Droht eine Diktatur des Relativismus. Augsburg, Tyskland: Sankt Ulrich Verlag.
 • Matlary, Janne Haaland og Øyvind Østerud, red. 2005. Mot et avnasjonalisert forsvar. Abstrakt forlag.
 • Matlary, Janne Haaland og østerud øyvind, red. 2005. Mot et avnasjonalisert forsvar. Abstrakt forlag.
 • Matlary, Janne Haaland. 2003. "Make Law, not War" - en europeisk utenrikspolitikk. Oslo: Anstrakt forlag.
 • Matlary, Janne Haaland, red. 2003. Spillet om Irak. Abstrakt forlag.
 • Rasch, Bjørn Erik, Janne Haaland Matlary og Per Kristen Mydske, red. 2003. Spillet om Irak. Abstrakt forlag.
 • Matlary, Janne Haaland. 2002. Intervention for Human Rights in Europe. Palgrave Macmillan.
 • Matlary, Janne Haaland. 2002. "Verdidiplomati - kilde til makt? En strategisk analyse av norsk utenrikspolitikk". Rapportserie. Universitetet i Oslo.
 • Matlary, Janne Haaland. 2001. Soft Power, Hard Values: Intervention for Human Rights and Democracy in Europe. Macmillan Publishers Ltd.
 • Føllesdal, Andreas, Janne Haaland Matlary, Ragnar Lie, Johan P Olsen, Inger Johanne Sand og Eli Skogerbø. 1997. Dynamics of Europe. Europanisation of the Nation-State. ARENA's Research Profile. Rapport, ARENA.
Vis alle

Del av bok/rapport

 • Matlary, Janne Haaland. 2018. ""A special partnership? The EU's military ambition and the role of Britain"". I The United Kingdom's Defence after Brexit: Britain's alliances, coalitions, and Partnerships, redigert av Robert Johnsen og Janne Haaland Matlary. Palgrave Macmillan.
 • Matlary, Janne Haaland. 2017. ""Containing and deterring Russia: Can Europe act strategically?" I war, redigert av andrew linklater og Janne Haaland Matlary, 243–247. stockholm: Axson Johnson Foundation.
 • Matlary, Janne Haaland. 2017. ""En kristendemokrat i Høyre"". I Kristendom og politikk. en debattbok, redigert av Espen Ottosen og Janne Haaland Matlary, 54–74. Luther forlag.
 • Heier, Tormod og Janne Haaland Matlary. 2016. "Introduction". I Ukraine and Beyond: Russia's Strategic Security Challenge to Europe, redigert av Janne Haaland Matlary og Tormod Heier, 3–15. Palgrave Macmillan.
 • Matlary, Janne Haaland. 2016. ""Autonome våpensystemer og krig", med Ann Kristin Pedersen". I Når dronene våkner, redigert av Tor Arne S. Berntsen, Gjert Lage Dyndal og Sigrid Redse Johansen, 327–339. Cappelen Damm Akademisk.
 • Matlary, Janne Haaland. 2016. "Realpolitik confronts liberal democracy: Can Europe respond?" I Ukraine and Beyond: Russia's Strategic Security Challenge to Europe, redigert av Janne Haaland Matlary og Tormod Heier, 35–60. Palgrave Macmillan.
 • Matlary, Janne Haaland. 2014. ""Folkemord og massakre skjer, men fins det 'humanitære intervensjoner'?" I Folkemordenes svarte bok, 2. utgave, redigert av Bernt Hagtvet, Nikolai Brandal og Dag Einar Thorsen, 479–491. Universitetsforlaget.
 • Matlary, Janne Haaland. 2014. "Menneskerettighetene i grunnloven: mer frihet for borgerne?" I Ja, vi elsker frihet, redigert av Svein Harald Gullbekk. Dreyer Forlag A/S.
 • Matlary, Janne Haaland. 2014. "Mot vest - suverenitet og sikkerhetspolitikk". I Det norske demokratiet i det 21. århundre, redigert av Harald Baldersheim og Øyvind Østerud, 48–61. Fagbokforlaget.
 • Matlary, Janne Haaland. 2014. ""Strategisk evne i Europa: Finnes den?"". I Politikk i grenseland - Festskrift til Øyvind Østerud, redigert av Dag Harald Claes, Knut Heidar og Cathrine Holst, 329–344. Universitetsforlaget.
 • Heier, Tormod, Ola Bøe-Hansen og Janne Haaland Matlary. 2013. "Innledning". I Strategisk suksess? Norsk maktbruk i Libya og Afghanistan, redigert av Tormod Heier, Ola Bøe-Hansen og Janne Haaland Matlary. Universitetsforlaget.
 • Matlary, Janne Haaland. 2013. "EU Foreign Policy: High Politics, Low Impact - and vice versa?" I Rethinking Foreign Policy, redigert av Fredrik Bynander og Stefano Guzzini. Routledge.
 • Matlary, Janne Haaland. 2013. ""Give War a Chance" i Libya: Strategi på politisk nivå?" I Strategisk suksess? Norsk maktbruk i Libya og Afghanistan, redigert av Janne Haaland Matlary, 111–126. Universitetsforlaget.
 • Matlary, Janne Haaland. 2013. ""Norway: Militarily Able but politically divided"". I NATO's European Allies: Military Capability and Political Will, redigert av Magnus Petersson og Janne Haaland Matlary, 279–300. Palgrave Macmillan.
 • Matlary, Janne Haaland. 2013. ""Verdigrundlaget forbliver vor kristne og humanistiske arv.."". I Gud er tilbake! : religionens rolle i fremtiden, redigert av Silje Kvamme Bjørndal, Karl Inge Tangen og Nicolai Strøm-Olsen. Oslo: Frekk forlag.
 • Matlary, Janne Haaland. 2013. ""innledning" med Ola Bøe-Hansen og Tormod Heier". I Strategisk suksess? Norsk maktbruk i Libya og Afghanistan, redigert av Janne Haaland Matlary, 9–25. Universitetsforlaget.
 • Petersson, Magnus og Janne Haaland Matlary. 2013. "Introduction: Will Europe Lead in NATO?" I NATO's European Allies: Military Capability and Political Will, redigert av Magnus Petersson og Janne Haaland Matlary, 1–24. Palgrave Macmillan.
 • Matlary, Janne Haaland. 2012. "Events, my dear boy, events – kjennetegnes europeisk militærmaktbruk av strategisk ledelse?" I Strategi: Mellom Vitenskap, Intuisjon og Etikk, redigert av Sverre Diesen. Universitetsforlaget.
 • Matlary, Janne Haaland. 2012. ""Fornektelse og forpliktelse i Afghanistan"". I Exit Afghanistan, redigert av Torbjørn Lindstrøm Knutsen og Gjert Lage Dyndal, 194–202. Universitetsforlaget.
 • Matlary, Janne Haaland. 2012. ""regional security integration: Nordic and Visegrad Appraoches"". I The governance of small states in turbulent times. The exemplary cases of Norway and Slovakia, redigert av Harald Baldersheim og Jozef Batora, 19–37. Verlag Barbara Budrich.
 • Matlary, Janne Haaland. 2011. "Arven fra Aten, Jerusalem og Roma. Et forsvar for det klassiske dannelsesprogram". I Dannelse. Tenkning - modning - refleksjon, redigert av Bernt Hagtvet og Gorana Ognjenovic, 141–156. Dreyer Forlag A/S.
 • Matlary, Janne Haaland. 2011. "Die Politik als Sphare des Rationalen". I Religionsfreiheit im Kontext der Grundrechte, redigert av Adrian Loretan. Lugano: TVZ Theologischer Verlag Zürich AG.
 • Matlary, Janne Haaland. 2011. "Partnerships to the East and South: A 'Win-Win' Policy". I NATO: The Power of Partnerships, redigert av Håkan Edström, Janne Haaland Matlary og Magnus Petersson. Palgrave Macmillan.
 • Matlary, Janne Haaland, Sven Håkan Edström og Magnus Petersson. 2011. "Utility for NATO - Utility of NATO?" I NATO: The Power of Partnership, redigert av Magnus Petersson, 1–17. Palgrave Macmillan.
 • Matlary, Janne Haaland. 2010. ""EU Foreign Policy: High Politics, Low Impact - and Vice versa?"". I Rethinking Foreign Policy Analysis: Walter Carlsnaes. Agents, Structures, and International Relations, redigert av Fredrik Bynander og Stefano Guzzini. Uppsala: Universitetstryckeriet.
 • Matlary, Janne Haaland. 2010. "Il relativismo alla base della politica europea". I Custodi e interpreti della vita, redigert av Lucetta Scaraffia. Roma: Lateran University Press.
 • Matlary, Janne Haaland. 2010. ""The Law Teaches". Naturretten som premiss for menneskerettighetene". I Georgs bok, redigert av Halvor Stenstadvold. Pax Forlag.
 • Matlary, Janne Haaland. 2010. "Ukritisk utenriksdekning". I Anti-festskrift til Norsk Presseforbunds 100-års jubileum, redigert av Per Edgar Kokkvold. IJ-forlaget.
 • Matlary, Janne Haaland. 2010. "mangfold og liberalt demokrati: en kritisk diskusjon". I Mangfold eller Uniformitet? Norsk Militærprofesjon i endring, redigert av Janne Haaland Matlary, 280–312. Abstrakt forlag.
 • Edström, Håkan, Nils Terje Lunde og Janne Haaland Matlary. 2009. "På jakt etter den militære profesjon". I Krigerkultur i en fredsnasjon, redigert av Håkan Edström, Nils Terje Lunde og Janne Haaland Matlary, 17–47. Abstrakt forlag.
 • Matlary, Janne Haaland. 2009. "Kriger i kamuflasje? Profesjonen og politikken". I Krigerkultur i en fredsnasjon, redigert av Håkan Edström, Nils Terje Lunde og Janne Haaland Matlary, 92–130. Abstrakt forlag.
 • Matlary, Janne Haaland. 2009. "Når krig blir fred og fred blir krig: Etiske utfordringer for soldaten". I Etikk og militærmakt, redigert av Nils Terje Lunde og Janne Haaland Matlary, 205–224. Gyldendal Akademisk.
 • Matlary, Janne Haaland. 2008. "Cannon, not Canon: The Dynamics of ad bellum Rule Change". I War, Torture, and Terrorism: Rethinking the Rules of International Security, redigert av A. Beattie og A. Lang, 71–84. Routledge.
 • Matlary, Janne Haaland. 2008. "Fellesskap i forfall. Den norske samfunnsmoralen..." I Norge. En diagnose, redigert av Knut Olav Åmås, 75–99. Oslo: Schibsted.
 • Matlary, Janne Haaland. 2008. "Folkemord skjer igjen - epilog". I Folkemordenes svarte bok, redigert av Bernt Hagtvet. Universitetsforlaget.
 • Matlary, Janne Haaland. 2008. "Moderne stabiliseringsoperasjoner: hvilke politiske dynamikker utløses?" I Kjønn, krig, konflikt. Jubileumsbok til Helga Hernes, redigert av Hege Skjeie, Inger Skjelsbæk og Torunn L. Tryggestad. Pax Forlag.
 • Matlary, Janne Haaland. 2007. "Dangerous Dysfunction? Governing Integrated Military Force in Europe". I Denationalisation of Defence. Convergence and Diversity, redigert av Øyvind Østerud og Janne Haaland Matlary, 93–111. Ashgate.
 • Østerud, Øyvind og Janne Haaland Matlary. 2007. "Introduction: Towards the Post-national Military". I Denationalisation of Defence. Convergence and Diversity, redigert av Øyvind Østerud og Janne Haaland Matlary, 3–12. Ashgate.
 • Østerud, Øyvind og Janne Haaland Matlary. 2007. "Nyliberal militærmakt". I Nyliberalisme - ideer og politisk virkelighet, redigert av Per Kristen Mydske, Dag Harald Claes og Amund Lie, 146–160. Universitetsforlaget.
 • Matlary, Janne Haaland. 2006. "Post-National Security Policy in the EU? Drivers and Constraints". I The Transformation of the European Nation State, redigert av Per Kristen Mydske og Ingo Peters. Berliner Wissenschafts-Verlag.
 • Matlary, Janne Haaland og Audun Halvorsen. 2006. "Bare når utenriks blir innenriks: utenrikspolitikken i partiene". I Norsk utenrikspolitisk praksis. Aktører og prosesser, redigert av Iver Brynild Neumann, Birgitte Kjos Fonn og Ole Jacob Sending, 190–208. Cappelen Damm Akademisk.
 • Matlary, Janne Haaland. 2005. ""Terrorbalansen" mellom frihet og sikkerhet". I Islamistisk terrorisme, redigert av Bjørn Erik Rasch, 271–297. Abstrakt forlag.
 • Matlary, Janne Haaland. 2004. "Human Rights". I Contemporary European Foreign Policy, redigert av Helene Sjursen, Walter Carlsnaes og Brian White, 141–154. Sage Publications.
 • Matlary, Janne Haaland. 2004. "Implementing Freedom of Religion in the OSCE: Experiences form the Norwegian Chairmanship". I Facilitating Freedom of Religion or Belief: A Deskbook, redigert av Tore Lindholm, W. Cole Durham, Bahia Tahzib-Lie, Elizabeth A. Sewell og Lena Larsen, 255–272. Kluwer Academic Publishers.
 • Matlary, Janne Haaland. 2004. "The Nordics and the EU". I Nordic politics : comparative perspectives, redigert av Knut Martin Heidar, 247–261. Universitetsforlaget.
 • Matlary, Janne Haaland. 2004. "Implementing Freedom of religion in the OSCE: Experiences from the Norwegian Chairmanship". I Facilitating Freedom of Religion or Belief: A Deskbook, redigert av Tore Lindholm, W. Cole Durham, Bahia Tahzib-Lie, Elizabeth A. Sewell og Lena Larsen. Kluwer Academic Publishers.
 • Mydske, Per Kristen, Janne Haaland Matlary og Bjørn Erik Rasch. 2003. "Innledning". I Spillet om Irak, redigert av Bjørn Erik Rasch, Janne Haaland Matlary og Per Kristen Mydske, 9–14. Abstrakt forlag.
 • Matlary, Janne Haaland. 2003. "The Power of Legitimacy: EU Human Rights policy". I "EU Foreign Policy". SAGE, LPndon.
 • Matlary, Janne Haaland. 2003. ""The Power of Legitimacy: Human Rights in EU Foreign Policy"". I Bok om EU foreign policy. SAGE, LPndon.
 • Matlary, Janne Haaland. 2002. ""Krisehåndtering i EU: mer krise enn håndtering?"". I Boken "EU: En annerledes supermakt?". Kjenner ikke forlag, Oslo.
 • Matlary, Janne Haaland. 2002. ""den hellige stol. en unik aktør"". I Hvor hender det, redigert av Ivar Windheim. NUPI.
 • Matlary, Janne Haaland. 2001. "Changing Sovereignty and Security Policy". I PACM militært tidsskrift.
 • Matlary, Janne Haaland. 2001. ""Nordic Security Policy: The EU as Catalyst?"". I "Shaping the Union? Nordic Presidencies in the EU", 35–45. ARENA Rapport. august 2001.
 • Matlary, Janne Haaland. 2001. "Utenrikspolitikk mellom realpolitikk og idealpolitikk: Må vi velge?" I Statvitenskapelig utsyn. Høyskoleforlaget, Kristiansand.
Vis alle

Artikler i vitenskapelige tidsskrifter

 • Matlary, Janne Haaland. 2013. "human rights and natural law". Facta Philosophica 1 (22): 135–152.
 • Matlary, Janne Haaland. 2009. Many words, little new. Internasjonal Politikk - Skandinavisk tidsskrift for internasjonale studier 67 (3): 529–531.
 • Matlary, Janne Haaland. 2008. Hvis russerne spiller sjakk, hva spiller Vesten? Norsk Militært Tidsskrift (5): 12–24.
 • Matlary, Janne Haaland. 2008. Much Ado about little: The EU and Human Security. International Affairs 84 (1): 131–143.
 • Matlary, Janne Haaland. 2007. En post-nasjonal militæretikk: et empirisk argument ad fontes. Pacem : militært tidsskrift for etisk og teologisk refleksjon 10 (1): 5–11.
 • Matlary, Janne Haaland. 2007. Hva er en stat? Hva er en kirke? Nytt Norsk Tidsskrift 24 (3): 308–313.
 • Matlary, Janne Haaland. 2006. When soft power turns hard: Is an EU strategic culture possible? Security Dialogue 37 (1).
 • Matlary, Janne Haaland. 2004. The Legitimacy of Military Intervention: How Important is a UN Mandate? Journal of Military Ethics 3 (2): 129–141.
 • Matlary, Janne Haaland. 2003. "Krisehåndtering i EU: Mer krisen enn håndtering?". Internasjonal Politikk - Skandinavisk tidsskrift for internasjonale studier 61 (3): 303–325.
 • Matlary, Janne Haaland. 2002. "tHE jUST PEACE: tHE PUBLIC AND CLASSICAL DIPLOMACY OF THE HOLY SEE". Cambridge Review of International Affairs 1 .
 • Matlary, Janne Haaland. 2001. Norme internazional per il diritto del uomo. Vita et Pensioro (1).
 • Matlary, Janne Haaland. 2001. The Just Peace: The Public and Classic Diplomacy of the Holy See. Cambridge Review of International Affairs (1).
Vis alle

Populærvitenskapelige artikler

 • Matlary, Janne Haaland. 2016. What Europe must do to preserve the internal market. Forbes Magazine .

Kronikker/kommentarer/blogginnlegg

 • Matlary, Janne Haaland. 2008. Realism Reconsidered. The Legacy of Hans J. Morgenthau in International Relations. Internasjonal Politikk - Skandinavisk tidsskrift for internasjonale studier.
 • Matlary, Janne Haaland. 2006. Å lede seg selv under risiko. Norsk Militært Tidsskrift.
Publisert 12. september 2019 12:36.. Sist oppdatert 25. november 2019 09:21.