Heggem, Gunhild
AvdelingForsvarets høgskole, Luftkrigsskolen
StillingHøgskolelektor
Telefon7399 5497/0550 5497
Epostgheggem@fhs.mil.no

Gunhild Heggem har en Mastergrad i sosiologi fra NTNU (2011). Hun har siden jobbet som høgskolelektor og undervist i organisasjon og ledelse ved Høgskolen i Nord-Trøndelag og Trondheim Økonomiske Høgskole, og som vitenskapelig assistent ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap, NTNU. 

Før hun begynte som høgskolelektor ved Luftkrigsskolen i Trondheim i 2015, jobbet hun som forskningsassistent ved Studio Apertura, NTNU Samfunnsforskning og Regionalt senter for sykelig overvekt ved St. Olavs Hospital.

Heggem underviser i luftmilitær organisasjon og ledelse ved Luftkrigsskolen.

Bok/rapport/avhandling

Del av bok/rapport

  • Heggem, Gunhild Foss og Elin Kvande. 2017. "Nordic work-family regulations exported to a liberal context". I Work-Family Dynamics : Competing logics of regulation, economy and morals, redigert av Berit Brandth, Sigtona Halrynjo og Elin Kvande, 156–171. Routledge.
  • Kvande, Elin og Gunhild Foss Heggem. 2015. "Den norske modellen i New York". I Den norske modellen: Internasjonalisering som utfordring og vitalisering, redigert av Brita Bungum, Ulla Forseth og Elin Kvande, 123–143. Fagbokforlaget.
  • Heggem, Gunhild Foss. 2013. "Fedre fra liberale velferdsstater møter norsk familiepolitikk". I Fedrekvoten og den farsvennlige velferdsstaten, redigert av Berit Brandth og Elin Kvande, 91–105. Universitetsforlaget.

Artikler i vitenskapelige tidsskrifter

  • Osmundsen, Tonje, Ellen A. Andreassen Jaatun, Gunhild Foss Heggem og Bård Eirik Kulseng. 2015. Service innovation from the edges: enhanced by telemedicine decision support. Personal and Ubiquitous Computing 19 (3-4): 699–708.
Publisert 6. september 2019 11:08.. Sist oppdatert 6. september 2019 14:38.