Holmøy, Rønnaug
AvdelingForsvarets høgskole, Krigsskolen
StillingFørstelektor/Hovedlærer
Telefon93 21 33 17
Epostrholmoy@fhs.mil.no

Holmøy er førstelektor ved FHS/Krigsskolen innen pedagogikk og ledelsesfag; embetsstudiet i pedagogikk.

Holmøy har arbeidet med fagutvikling knyttet til utdanning og ledelsesfag og temaet kvinner, fred og sikkerhet ved FHS/Krigsskolen gjennom to ti-år. Var i 2009 gjesteforsker ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI). Hun har et pågående fagsamarbeid med fagpersoner ved Institutt for pedagogikk, Universitetet i Oslo og er jevnlig veileder for masterstudenter i praksis. 

Holmøy er for tiden Hovedlærer ved Seksjon for ledelse av landmilitære avdelinger ved FHS/Krigsskolen og har i tillegg ansvar for Bachelorgjennomføring og kadettenes NATO-relaterte studiereiser til Brussel. Er for perioden 2019-2022 knyttet inn i det internasjonale forskningsnettverket Effectiveness of Pace Operations Network (EPON). 

Interessefelt og kompetanseområder

 • Fagutvikling, seminarutvikling
 • Utdanning -og ledelsesstrategier
 • FN og NATOs arbeid for fred og sikkerhet; herunder kvinner, fred og sikkerhet
 • FNs fredsarbeid og fredsoperasjoner

NÅVÆRENDE FOU-AKTIVITET
Frem til 2022 er hun tilknyttet det internasjonale forskningsnettverket EPONi regi NUPI.

Bok/rapport/avhandling

 • Holmøy, Rønnaug Eli. 2019. Paper on: Reflections from Teaching on Women, Peace and SecurityTeaching on Women, Peace and Security - at the Norwegian Military Academy in Oslo . Rapport, National Defense Academy, Japan.
 • Holmøy, Rønnaug Eli. 2018. Oversikt av planarbeid og forberedelser ved ansvar for gjennomføring av studietur for eldste kull til Brussel vår 2018. Kompendium, Krigsskolen.
 • Holmøy, Rønnaug Eli og Nicholas York. 2017. Kompendium ved studereise til Brussel vår 2017. Kompendium, Krigsskolen.
 • Holmøy, Rønnaug Eli og Nicholas York. 2016. Kompendium ved studiereise Europa 2016. Kompendium, Krigsskolen.
 • Holmøy, Rønnaug Eli. 2015. Rapport om Utdanningsledelse - Innspill til MTUV, (Seksjon for Militær Trening, Utdanning og Virksomhetsledelse) - hvordan kan skolen viderutvikle emnet Utdanningsledelse. Rapport gjort tilgjengelig på Krigsskolen mai 2015. Rapport, Krigsskolen.
 • Holmøy, Rønnaug Eli. 2014. Problembasert Læring ved Krigsskolen. Sluttrapport tilgjengelig ved Krigsskolen februar 2014. Rapport, Krigsskolen.
 • Holmøy, Rønnaug Eli. 2010. Paper on Peace Operations and Education. Rapport, Krigsskolen.
 • Holmøy, Rønnaug Eli. 2008. Referat fra studieopphold: V/ West Point og U.S. Marine Corps 29. jan – 9. februar 2008. Rapport, Krigsskolen.
 • Holmøy, Rønnaug Eli. 2005. Studie av beslutningstaking, Kosovo 2004. Studien ble gjennomført sammen med daværende kaptein Øyvind Ravndal. Rapport gjort tilgjengelig på Krigsskolen mars 2005. Rapport, Krigsskolen.
 • Holmøy, Rønnaug Eli. 2005. Study on mountain climbing/mountaineering and coping strategies 2003/2004. Report published 2005 at the Norwegian Military Academy 2005. Rapport, Krigsskolen.
 • Syse, Hanna Helene, Jon Vestli, Carsten Rønnfeldt, Tor Erik Hansen, Tor Erik Jonassen, Torill Holth, Finn Gravem, Bjørnar Eriksen, Frank Sølvsberg, Kristin Årskaug, Rønnaug Eli Holmøy, Ole Farmen og Reidar Skaug. 2005. Konsept for læring og utvikling ved Krigsskolen Perspektiv på rammefaktorer og prinsipper for hva som skal læres og hvordan det skal læres. Rapport, Krigsskolen.
Vis alle

Del av bok/rapport

 • Holmøy, Rønnaug Eli. 2008. "Plan for Lederutvikling (PLU): styringsdokumenter, en grafisk fremstilling i forhold til viktighet og betydning". I Fra godt sagt til godt gjort - Lederutvikling i praksis, redigert av Svein-Tore Kristiansen og Ole Boe, 22–22. Linderud: Krigsskolen.

Artikler i vitenskapelige tidsskrifter

 • Holmøy, Rønnaug Eli. 2012. Yrkesdidaktikk og profesjonsutdanning. UNIPED 35 (1): 96–101.

Kronikker/kommentarer/blogginnlegg

 • Holmøy, Rønnaug Eli. 2009. I morgen angriber vi igjen: Danmarks krig i Afghanistan. Internasjonal Politikk - Skandinavisk tidsskrift for internasjonale studier.
Publisert 17. september 2019 15:41.. Sist oppdatert 9. desember 2019 10:41.