Johnsen, Åge
AvdelingForsvarets høgskole, Stabsskolen
StillingProfessor II
Telefon+47 481 06 940
Epostaage.johnsen@oslomet.no

​Johnsen arbeider som professor ved Handelshøyskolen ved OsloMet - storbyuniversitet og er professor II ved seksjons for militær ledelse og idrett ved Forsvaret høgskole/Stabsskolen.

Johnsen er utdannet siviløkonom og dr.oecon., og er professor i offentlig politikk. Hans forkningsfelt er offentlig politikk og administrasjon og effektivitet, særlig byråkrati og forvaltningsreformer, strategisk planlegging, mål- og resultatstyring, kontroll og forvaltningsrevisjon, og evaluering i offentlig sektor. Les mer her.

Interessefelt og fagområder:

  • Vitenskapsdisipliner
  • Bedriftsøkonomi
  • Offentlig og privat administrasjon
  • Statsvitenskap og organisasjonsteori
Publisert 16. mars 2020 13:48.. Sist oppdatert 16. mars 2020 13:51.