Martinussen, Monica
AvdelingForsvarets høgskole, Stabsskolen
StillingProfessor II
Telefon90 13 31 64
Epostmonica.martinussen@uit.no

​Martinussen arbeider som professor II ved Forsvarets høgskole/Stabsskolen.

Hun arbeider til daglig ved Norges arktiske universitet (UiT) som leder for Forskergruppe for forebyggende og helsefremmende tiltak og ved regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord-psykisk helse og barnevern (RKBU Nord). Les mer her.

Interessefelt og fagområder:

 • Kvantitative forskningsmetoder
 • Meta-analyse og psykometri
 • Utbrenthet og engasjement
 • Psykisk helse 
 • Luftfart

Bok/rapport/avhandling

 • Jakobsen, Karine og Monica Martinussen. 2020. Brukeres erfaringer med svangerskapsomsorgen i Bjørnafjorden kommune. Rapport, UiT Norges arktiske universitet.
 • Jakobsen, Karine og Monica Martinussen. 2020. Samhandling og kvalitet: En spørreundersøkelse blant ansatte som arbeider i tjenester for barn og unge i Tromsø kommune - Oppfølgning etter to år. Rapport, UiT Norges arktiske universitet.
 • Jakobsen, Karine og Monica Martinussen. 2020. Samhandling og kvalitet: En spørreundersøkelse blant ansatte ved Barne- og familietjenesten i Levanger kommune - Oppfølgning etter to år. Rapport, UiT Norges arktiske universitet.
 • Jakobsen, Karine og Monica Martinussen. 2020. Samhandling og kvalitet: En spørreundersøkelse blant ansatte ved Familieenheten i Vestvågøy kommune - Oppfølgning etter to år. Rapport, UiT Norges arktiske universitet.
 • Jakobsen, Karine og Monica Martinussen. 2020. Samhandling og kvalitet: En spørreundersøkelse blant ansatte ved Familiens hus i Grimstad - Oppfølgning etter to år. Rapport, UiT Norges arktiske universitet.
 • Jakobsen, Karine og Monica Martinussen. 2020. Samhandling og kvalitet: En spørreundersøkelse blant ansatte ved Familiens hus i Ringsaker kommune - Oppfølgning etter to år. Rapport, UiT Norges arktiske universitet.
 • Jakobsen, Karine og Monica Martinussen. 2020. Samhandling og kvalitet: En spørreundersøkelse blant ansatte ved familiesentrene i Bodø kommune - Oppfølgning etter to år. Rapport, UiT Norges arktiske universitet.
 • Kyrrestad, Henriette, Sabine Kaiser og Monica Martinussen. 2020. "Ungdoms opplevelse av informasjon som gis om koronaviruset (Covid-19): En foreløpig rapport". Rapport, RKBU NOrd, UiT Norges arktiske universitet.
 • Jakobsen, Karine og Monica Martinussen. 2019. Brukeres erfaringer med barneverntjenesten i Grimstad kommune. Rapport, UiT Norges arktiske universitet.
 • Jakobsen, Karine og Monica Martinussen. 2019. Brukeres erfaringer med pedagogiskpsykologisk tjeneste (PPT) i Grimstad kommune. Rapport, UiT Norges arktiske universitet.
 • Jakobsen, Karine og Monica Martinussen. 2019. Brukeres erfaringer med svangerskapsomsorgen i Grimstad kommune. Rapport, UiT Norges arktiske universitet.
 • Jakobsen, Karine og Monica Martinussen. 2019. Brukeres erfaringer med svangerskapsomsorgen i Vadsø kommune. Rapport, UiT Norges arktiske universitet.
 • Jakobsen, Karine og Monica Martinussen. 2019. Foreldre/foresattes erfaringer med PMTO (Parent Management Training – Oregonmodellen) foreldreveiledning i Grimstad kommune. Rapport, UiT Norges arktiske universitet.
 • Jakobsen, Karine og Monica Martinussen. 2019. Foreldre/foresattes erfaringer med helsestasjonstjenesten i Grimstad kommune. Rapport, UiT Norges arktiske universitet.
 • Jakobsen, Karine og Monica Martinussen. 2019. Foreldre/foresattes erfaringer med helsestasjonstjenesten i Vadsø kommune. Rapport, UiT Norges arktiske universitet.
 • Jakobsen, Karine og Monica Martinussen. 2019. Foreldre/foresattes erfaringer med Grimstad familiesenter. Rapport, UiT Norges arktiske universitet.
 • Jakobsen, Karine og Monica Martinussen. 2019. Foreldre/foresattes erfaringer med fysioterapi for barn og unge i Grimstad kommune. Rapport, UiT Norges arktiske universitet.
 • Jakobsen, Karine og Monica Martinussen. 2019. Samhandling og kvalitet: En spørreundersøkelse blant ansatte ved Familiens hus i Enebakk kommune - Oppfølgning etter to år. Rapport, UiT Norges arktiske universitet.
 • Jakobsen, Karine og Monica Martinussen. 2019. Samhandling og kvalitet: En spørreundersøkelse blant ansatte i Bergen kommune - Oppfølgning etter ett år. Rapport, UiT Norges arktiske universitet.
 • Jakobsen, Karine og Monica Martinussen. 2019. Samhandling og kvalitet: En spørreundersøkelse blant ansatte som arbeider i tjenester for barn og familier i Tromsø kommune - Oppfølgning etter ett år. Rapport, UiT Norges arrktiske universitet.
 • Jakobsen, Karine og Monica Martinussen. 2019. Samhandling og kvalitet: En spørreundersøkelse blant ansatte ved Barne- og familiesenteret i Brønnøy kommune - Oppfølgning etter to år. Rapport, UiT Norges arktiske universitet.
 • Jakobsen, Karine og Monica Martinussen. 2019. Samhandling og kvalitet: En spørreundersøkelse blant ansatte ved Barne- og familietjenesten i Levanger kommune - Oppfølgning etter ett år. Rapport, UiT Norges arktiske universitet.
 • Jakobsen, Karine og Monica Martinussen. 2019. Samhandling og kvalitet: En spørreundersøkelse blant ansatte ved Familieenheten i Vestvågøy kommune - Oppfølgning etter ett år. Rapport, UiT Norges arktiske universiet.
 • Jakobsen, Karine og Monica Martinussen. 2019. Samhandling og kvalitet: En spørreundersøkelse blant ansatte ved Familiens hus i Grimstad kommune - Oppfølgning etter ett år. Rapport, UiT Norges arktiske universitet.
 • Jakobsen, Karine, Monica Martinussen og Reidar Jakobsen. 2019. Samhandling og kvalitet: En spørreundersøkelse blant ansatte i Bjørnafjorden kommune. Rapport, UiT Norges arktiske universitet.
 • Martinussen, Monica, Mariann Bellika Hansen og Frode Adolfsen, red. 2019. Familiens hus - organisering, samhandling og faglige perspektiver. Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord.
 • Martinussen, Monica og Karine Jakobsen. 2019. Samhandling og kvalitet: En spørreundersøkelse blant ansatte ved familiesentrene i Bodø kommune - Oppfølgning etter ett år. Rapport, UiT Norges arktiske universitet.
 • Martinussen, Monica, Karine Jakobsen og Reidar Jakobsen. 2019. Brukeres erfaringer med svangerskapsomsorgen i Bergen kommune. Rapport, UiT Norges arktiske universitet.
 • Martinussen, Monica, Karine Jakobsen og Reidar Jakobsen. 2019. Foreldre/foresattes erfaringer med helsestasjonstjenesten i Bergen kommune. Rapport, UiT Norges arktiske universitet.
 • Martinussen, Monica, Karine Jakobsen og Reidar Jakobsen. 2019. Foreldre/foresattes erfaringer med skolehelsetjenesten i Bergen kommune. Rapport, UiT Norges arktiske universitet.
 • Martinussen, Monica, Karine Jakobsen og Reidar Jakobsen. 2019. Samhandling og kvalitet: En spørreundersøkelse blant ansatte i Utekontakten i Bergen kommune. Rapport, UiT Norges arktiske universitet.
 • Martinussen, Monica, Reidar Jakobsen og Karine Jakobsen. 2019. Foreldre/foresattes erfaringer med Barn- og familiehjelpen i Bergen kommune. Rapport, UiT Norges arktiske universitet.
 • Martinussen, Monica, Reidar Jakobsen og Karine Jakobsen. 2019. Foreldre/foresattes erfaringer med Ergo- og fysioterapitjenesten i Bergen kommune. Rapport, UiT Norges arktiske universitet.
 • Martinussen, Monica, Charlotte Reedtz, Helene Eng, Simon-Peter Neumer, Joshua Patras og Willy-Tore Mørch. 2019. Kriterier for prosedyrer og vurdering og klassifisering av tiltak (2. utgave, v 2.1). Kompendium, Universitet i Tromsø.
 • Sætrum, Ane, Karine Jakobsen, Reidar Jakobsen og Monica Martinussen. 2019. Samhandling og kvalitet: En spørreundersøkelse blant ansatte i ergoterapi- og fysioterapitjenesten blant barn og unge i Bergen kommune - Oppfølging etter ett år. Rapport, UiT Norges arktiske universitet.
 • Sætrum, Ane, Karine Jakobsen, Reidar Jakobsen og Monica Martinussen. 2019. Samhandling og kvalitet: En spørreundersøkelse blant ansatte ved Barn- og familiehjelpen i Bergen kommune - Oppfølging etter ett år. Rapport, UiT Norges arktiske universitet.
 • Sætrum, Ane, Karine Jakobsen, Reidar Jakobsen og Monica Martinussen. 2019. Samhandling og kvalitet: En spørreundersøkelse blant ansatte ved Enhet for enslige mindreårige asylsøkere i Bergen kommune - Oppfølging etter ett år. Rapport, UiT Norges arktiske universitet.
 • Sætrum, Ane, Karine Jakobsen, Reidar Jakobsen og Monica Martinussen. 2019. Samhandling og kvalitet: En spørreundersøkelse blant ansatte ved Enhet for enslige mindreårige asylsøkere i Bergen kommune. Rapport, UiT Norges arktiske universitet.
 • Sætrum, Ane, Karine Jakobsen, Reidar Jakobsen og Monica Martinussen. 2019. Samhandling og kvalitet: En spørreundersøkelse blant ansatte ved Pedagogisk psykologisk senter (PPS) i Bergen kommune - Oppfølging etter ett år. Rapport, UiT Norges arktiske universitet.
 • Sætrum, Ane, Karine Jakobsen, Reidar Jakobsen og Monica Martinussen. 2019. Samhandling og kvalitet: En spørreundersøkelse blant ansatte ved Utekontakten i Bergen kommune - Oppfølging etter ett år. Rapport, UiT Norges arktiske universitet.
 • Sætrum, Ane, Karine Jakobsen, Reidar Jakobsen og Monica Martinussen. 2019. Samhandling og kvalitet: En spørreundersøkelse blant ansatte ved barneverntjenesten i Bergen kommune - Oppfølging etter ett år. Rapport, UiT Norges arktiske universitet.
 • Sætrum, Ane, Karine Jakobsen, Reidar Jakobsen og Monica Martinussen. 2019. Samhandling og kvalitet: En spørreundersøkelse blant ansatte ved helsestasjonstjenesten, svangerskapsomsorgen og skolehelsetjenesten i Bergen kommune - Oppfølging etter ett år. Rapport, UiT Norges arktiske universitet.
 • Sætrum, Ane, Reidar Jakobsen, Karine Jakobsen og Monica Martinussen. 2019. Brukeres erfaringer med barneverntjenesten i Bergen kommune. Rapport, UiT Norges arktiske universitet.
 • Sætrum, Ane, Reidar Jakobsen, Karine Jakobsen og Monica Martinussen. 2019. Brukeres erfaringer med pedagogisk psykologisk senter (PPS) i Bergen kommune. Rapport, UiT Norges arktiske universitet.
 • Sætrum, Ane og Monica Martinussen. 2019. Samhandling og kvalitet: En spørreundersøkelse blant ansatte i Vadsø kommune. Rapport, UiT Norges arktiske universitet.
 • Sætrum, Ane og Monica Martinussen. 2019. Samhandling og kvalitet: En spørreundersøkelse blant ansatte ved avdeling for barn og familier i Rana kommune - Oppfølgning etter to år. Rapport, UiT Norges arktiske universitet.
 • Sætrum, Ane og Monica Martinussen. 2019. Samhandling og kvalitet: En spørreundersøkelse blant ansatte ved barneverntjenesten og pedagogisk-psykologisk distriktskontor (PPD) i Porsanger kommune. Rapport, UiT Norges arktiske universitet.
 • Sætrum, Ane og Monica Martinussen. 2019. Samhandling og kvalitet: En spørreundersøkelse blant ansatte ved Familiens hus i Grimstad kommune. Rapport, UiT Norges artiske universitet.
 • Sætrum, Ane og Monica Martinussen. 2019. Samhandling og kvalitet: En spørreundersøkelse blant ansatte ved Grünerløkka Familiehus - Oppfølgning etter to år. Rapport, UiT Norges arktiske universitet.
 • Sætrum, Ane og Monica Martinussen. 2019. Samhandling og kvalitet: En spørreundersøkelse blant ansatte ved familiesentrene i Larvik kommune - Oppfølgning etter to år. Rapport, UiT Norges arktiske universitet.
 • Sætrum, Ane og Monica Martinussen. 2019. Samhandling og kvalitet: En spørreundersøkelse blant ansatte ved helsestasjonstjenesten i Vestre Toten kommune - Oppfølgning. Rapport, UiT Norges arktiske universitet.
 • Eng, Helene, Charlotte Reedtz og Monica Martinussen. 2018. Effekter av psykososiale intervensjoner for sped- og småbarn. Rapport, UiT Norges arktiske universitet.
 • Jakobsen, Karine og Monica Martinussen. 2018. Brukeres erfaringer med barneverntjenesten i Porsanger kommune. Rapport, UiT Norges arktiske universitet.
 • Jakobsen, Karine og Monica Martinussen. 2018. Brukeres erfaringer med barneverntjenesten i Tromsø kommune. Rapport, UiT Norges arktiske universitet.
 • Jakobsen, Karine og Monica Martinussen. 2018. Brukeres erfaringer med barneverntjenesten ved Barne- og familietjenesten i Levanger kommune. Rapport, UiT Norges arktiske universitet.
 • Jakobsen, Karine og Monica Martinussen. 2018. Brukeres erfaringer med pedagogiskpsykologisk tjeneste (PPT) i Barne- og familietjenesten i Levanger kommune. Rapport, UiT Norges arktiske universitet.
 • Jakobsen, Karine og Monica Martinussen. 2018. Brukeres erfaringer med pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) i Porsanger kommune. Rapport, UiT Norges arktiske universitet.
 • Jakobsen, Karine og Monica Martinussen. 2018. Brukeres erfaringer med pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) i Tromsø kommune. Rapport, UiT Norges arktiske universitet.
 • Jakobsen, Karine og Monica Martinussen. 2018. Brukeres erfaringer med svangerskapsomsorgen i Barne- og familietjenesten i Levanger kommune. Rapport, UiT Norges arktiske universitet.
 • Jakobsen, Karine og Monica Martinussen. 2018. Brukeres erfaringer med svangerskapsomsorgen i Bodø kommune. Rapport, UiT Norges arktiske universitet.
 • Jakobsen, Karine og Monica Martinussen. 2018. Brukeres erfaringer med svangerskapsomsorgen i Tromsø kommune. Rapport, UiT Norges arktiske universitet.
 • Jakobsen, Karine og Monica Martinussen. 2018. Brukeres erfaringer med svangerskapsomsorgen ved Familieenheten i Vestvågøy kommune. Rapport, UiT Norges arktiske universitet.
 • Jakobsen, Karine og Monica Martinussen. 2018. Brukeres erfaringer med åpen barnehage i Tromsø kommune. Rapport, UiT Norges arktiske universitet.
 • Jakobsen, Karine og Monica Martinussen. 2018. Brukeres erfaringer med åpne barnehager i Bodø kommune. Rapport, UiT Norges arktiske universitet.
 • Jakobsen, Karine og Monica Martinussen. 2018. Foreldre/foresattes erfaringer med barnefysioterapitjenesten i Bodø kommune. Rapport, UiT Norges arktiske universitet.
 • Jakobsen, Karine og Monica Martinussen. 2018. Foreldre/foresattes erfaringer med helsestasjonstjenesten i Barne- og familietjenesten i Levanger kommune. Rapport, UiT Norges arktiske universitet.
 • Jakobsen, Karine og Monica Martinussen. 2018. Foreldre/foresattes erfaringer med helsestasjonstjenesten i Bodø kommune. Rapport, UiT Norges arktiske universitet.
 • Jakobsen, Karine og Monica Martinussen. 2018. Foreldre/foresattes erfaringer med helsestasjonstjenesten i Tromsø kommune. Rapport, UiT Norges arktiske universitet.
 • Jakobsen, Karine og Monica Martinussen. 2018. Foreldre/foresattes erfaringer med helsestasjonstjenesten i Vestvågøy kommune. Rapport, UiT Norges arktiske universitet.
 • Jakobsen, Karine og Monica Martinussen. 2018. Foreldre/foresattes erfaringer med helsestasjonstjenesten ved Familiens hus i Enebakk kommune. Rapport, UiT Norges arktiske universitet.
 • Jakobsen, Karine og Monica Martinussen. 2018. Foreldre/foresattes erfaringer med rehabiliteringstjenesten i Tromsø kommune. Rapport, UiT Norges arktiske universitet.
 • Jakobsen, Karine og Monica Martinussen. 2018. Foreldre/foresattes erfaringer med spesialpedagogisk tjeneste ved Familieenheten i Vestvågøy kommune. Rapport, UiT Norges arktiske universitet.
 • Jakobsen, Karine, Ane Sætrum, Reidar Jakobsen og Monica Martinussen. 2018. Samhandling og kvalitet: En spørreundersøkelse blant ansatte i ergoterapi- og fysioterapitjenesten for barn og unge i Bergen kommune. Rapport, UiT Norges arktiske universitet.
 • Sætrum, Ane, Karine Jakobsen, Reidar Jakobsen og Monica Martinussen. 2018. Samhandling og kvalitet: En spørreundersøkelse blant ansatte i Bergen kommune. Rapport, UiT Norges arktiske universitet.
 • Sætrum, Ane, Sabine Kaiser og Monica Martinussen. 2018. Samhandling og kvalitet: En spørreundersøkelse blant ansatte ved Familiens Hus i Øygarden - Oppfølgning etter to år. Rapport, UiT Norges arktiske universitet.
 • Sætrum, Ane og Monica Martinussen. 2018. Samhandling og kvalitet: En spørreundersøkelse blant ansatte ved Barn & Familietjenesten i Horten - Oppfølgning etter to år. Rapport, UiT Norges arktiske universitet.
 • Sætrum, Ane og Monica Martinussen. 2018. Samhandling og kvalitet: En spørreundersøkelse blant ansatte ved Enhet for helse og barnevern i Balsfjord kommune- Oppfølgning etter to år. Rapport, UiT Norges arktiske universitet.
 • Sætrum, Ane og Monica Martinussen. 2018. Samhandling og kvalitet: En spørreundersøkelse blant ansatte som arbeider i tjenester for barn og familier i Tromsø kommune. Rapport, UiT Norges arktiske universitet.
 • Sætrum, Ane og Monica Martinussen. 2018. Samhandling og kvalitet: En spørreundersøkelse blant ansatte ved Barne- og familiesenteret i Brønnøy kommune - Oppfølgning etter ett år. Rapport, UiT Norges arktiske universitet.
 • Sætrum, Ane og Monica Martinussen. 2018. Samhandling og kvalitet: En spørreundersøkelse blant ansatte ved Familieenheten i Vestvågøy kommune. Rapport, UiT Norges arktiske universitet.
 • Sætrum, Ane og Monica Martinussen. 2018. Samhandling og kvalitet: En spørreundersøkelse blant ansatte ved Familieenheten i Vågan - Oppfølgning etter to år. Rapport, UiT Norges arktiske universitet.
 • Sætrum, Ane og Monica Martinussen. 2018. Samhandling og kvalitet: En spørreundersøkelse blant ansatte ved Familiehuset i Notodden - Oppfølgning etter ett år. Rapport, UiT, Norges arktiske universitet.
 • Sætrum, Ane og Monica Martinussen. 2018. Samhandling og kvalitet: En spørreundersøkelse blant ansatte ved Familiens hus i Enebakk kommune - Oppfølgning etter ett år. Rapport, UiT Norges arktiske universitet.
 • Sætrum, Ane og Monica Martinussen. 2018. Samhandling og kvalitet: En spørreundersøkelse blant ansatte ved Forebyggende avdeling for barn og unge (FABU) i Nordkapp kommune - Oppfølgning etter to år. Rapport, UiT Norges arktiske universitet.
 • Sætrum, Ane og Monica Martinussen. 2018. Samhandling og kvalitet: En spørreundersøkelse blant ansatte ved Helsestasjonens familiesenter i Stavanger - Oppfølgning etter to år. Rapport, UiT Norges arktiske universitet.
 • Sætrum, Ane og Monica Martinussen. 2018. Samhandling og kvalitet: En spørreundersøkelse blant ansatte ved Helsestasjonstjenesten i Vestre Toten - Oppfølgning etter ett år. Rapport, UiT Norges arktiske universitet.
 • Jakobsen, Karine og Monica Martinussen. 2017. Brukeres erfaringer med barneverntjenesten i Ringsaker. Rapport, UiT Norges arktiske universitet.
 • Jakobsen, Karine og Monica Martinussen. 2017. Brukeres erfaringer med svangerskapsomsorgen i Vestre Toten. Rapport, UiT Norges arktiske universitet.
 • Jakobsen, Karine og Monica Martinussen. 2017. Foreldre/foresattes erfaringer med helsestasjonstjenesten i Ringsaker kommune. Rapport, UiT Norges arktiske universitet.
 • Jakobsen, Karine og Monica Martinussen. 2017. Foreldre/foresattes erfaringer med ulike tiltak i helsesøstertjenesten i Vestre Toten kommune. Rapport, UiT Norges arktiske universitet.
 • Jakobsen, Karine og Monica Martinussen. 2017. Foreldres erfaringer med helsestasjonstjenesten i Svelvik kommune. Rapport, UiT Norges arktiske universitet.
 • Jakobsen, Karine og Monica Martinussen. 2017. Foreldres erfaringer med helsestasjonstjenesten i Vestre Toten kommune. Rapport, UiT Norges arktiske universitet.
 • Jakobsen, Karine og Monica Martinussen. 2017. Samhandling og kvalitet: En spørreundersøkelse blant ansatte ved Helsestasjonstjenesten i Vestre Toten. Rapport, UiT Norges arktiske universitet.
 • Martinussen, Monica og David Robert Hunter. 2017. Aviation Psychology and Human Factors. CRC Press.
 • Sætrum, Ane, Sabine Kaiser og Monica Martinussen. 2017. Samhandling og kvalitet: En spørreundersøkelse blant ansatte på Rygge Familiesenter - Oppfølgning etter to år. Rapport, UiT Norges arktiske universitet.
 • Sætrum, Ane og Monica Martinussen. 2017. Brukeres erfaringer med pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) i Notodden. Rapport, UiT Norges arktiske universitet.
 • Sætrum, Ane og Monica Martinussen. 2017. Brukeres erfaringer med svangerskapsomsorgen i Ringsaker. Rapport, UiT Norges arktiske universitet.
 • Sætrum, Ane og Monica Martinussen. 2017. Brukeres erfaringer med åpen barnehage i Ringsaker kommune. Rapport, UiT Norges artktiske universitet.
 • Sætrum, Ane og Monica Martinussen. 2017. Brukeres erfaringer med åpen barnehage i Notodden kommune. Rapport, UiT Norges arktiske universitet.
 • Sætrum, Ane og Monica Martinussen. 2017. Foreldre/foresattes erfaringer med helsestasjonstjenesten i Notodden kommune. Rapport, UiT Norges arktiske universitet.
 • Sætrum, Ane og Monica Martinussen. 2017. Foreldre/foresattes erfaringer med helsestasjonstjenesten i Brønnøy kommune. Rapport, UiT Norges arktiske universitet.
 • Sætrum, Ane og Monica Martinussen. 2017. Samhand ling og kvalitet: En spørreundersøkelse blant ansatte ved Grünerløkka Familiehus - Oppfølgning etter ett år. Rapport, UiT Norges arktiske universitet.
 • Sætrum, Ane og Monica Martinussen. 2017. Samhandling og kvalitet: En spørreundersøkelse blant ansatte ved Barn & Familietjenesten i Horten - Oppfølgning etter ett år. Rapport, UiT Norges arktiske universitet.
 • Sætrum, Ane og Monica Martinussen. 2017. Samhandling og kvalitet: En spørreundersøkelse blant ansatte ved Familieenheten i Vågan- Oppfølgning etter ett år. Rapport, UiT Norges arktiske universitet.
 • Sætrum, Ane og Monica Martinussen. 2017. Samhandling og kvalitet: En spørreundersøkelse blant ansatte på Helsestasjonens familiesenter i Sandnes - Oppfølgning etter ett år. Rapport, UiT Norges arktiske universitet.
 • Sætrum, Ane og Monica Martinussen. 2017. Samhandling og kvalitet: En spørreundersøkelse blant ansatte på Helsestasjonens familiesenter i Stavanger - Oppfølgning etter ett år. Rapport, UiT Norges arktiske universitet.
 • Sætrum, Ane og Monica Martinussen. 2017. Samhandling og kvalitet: En spørreundersøkelse blant ansatte på Svelvikhuset i Svelvik. Rapport, UiT Norges arktiske universitet.
 • Sætrum, Ane og Monica Martinussen. 2017. Samhandling og kvalitet: En spørreundersøkelse blant ansatte ved Barne- og familiesenteret i Brønnøy kommune. Rapport, UiT Norges arktiske universitet.
 • Sætrum, Ane og Monica Martinussen. 2017. Samhandling og kvalitet: En spørreundersøkelse blant ansatte ved Barne- og familietjenesten i Levanger kommune. Rapport, UiT Norges arktiske universitet.
 • Sætrum, Ane og Monica Martinussen. 2017. Samhandling og kvalitet: En spørreundersøkelse blant ansatte ved Familiehuset i Notodden. Rapport, UiT Norges arktiske universitet.
 • Sætrum, Ane og Monica Martinussen. 2017. Samhandling og kvalitet: En spørreundersøkelse blant ansatte ved Familiens Hus i Ringsaker. Rapport, UiT Norges arktiske universitet.
 • Sætrum, Ane og Monica Martinussen. 2017. Samhandling og kvalitet: En spørreundersøkelse blant ansatte ved Familiens Hus i Øygarden - Oppfølgning etter ett år. Rapport, UiT Norges arktiske universitet.
 • Sætrum, Ane og Monica Martinussen. 2017. Samhandling og kvalitet: En spørreundersøkelse blant ansatte ved Familiens hus i Enebakk kommune. Rapport, Uit Norges arktiske universitet.
 • Sætrum, Ane og Monica Martinussen. 2017. Samhandling og kvalitet: En spørreundersøkelse blant ansatte ved Familiesenteret i Nordreisa - Oppfølgning etter ett år. Rapport, UiT Norges arktiske universitet.
 • Sætrum, Ane og Monica Martinussen. 2017. Samhandling og kvalitet: En spørreundersøkelse blant ansatte ved Forebyggende avdeling for barn og unge (FABU) i Nordkapp - Oppfølgning etter ett år. Rapport, UiT Norges arktiske universitte.
 • Jakobsen, Karine og Monica Martinussen. 2016. Foreldre/foresattes erfaringer med helsestasjonstjenesten på Grünerløkka Familiehus. Rapport, UiT Norges arktiske universitet.
 • Kaiser, Sabine og Monica Martinussen. 2016. Samhandling og kvalitet: En spørreundersøkelse blant ansatte i Familiens hus i Våler kommune - Oppfølgning etter ett år. Rapport, UiT Norges arktiske universitet.
 • Kaiser, Sabine, Ane Sætrum og Monica Martinussen. 2016. En spørreundersøkelse blant ansatte ved Familiens Hus i Øygarden. Rapport, UiT - Norges arktiske universitet, RKBU Nord.
 • Kaiser, Sabine, Ane Sætrum og Monica Martinussen. 2016. En spørreundersøkelse blant ansatte ved Familiesenteret i Nordreisa. Rapport, UiT - Norges arktiske universitet, RKBU Nord.
 • Kaiser, Sabine, Ane Sætrum og Monica Martinussen. 2016. Foreldre/ foresattes erfaringer med helsestasjonstjenester i Rana kommune. Rapport, RKBU Nord.
 • Martinussen, Monica, Charlotte Reedtz, Helene Eng, Simon-Peter Neumer, Joshua Patras og Willy-Tore Mørch, red. 2016. Ungsinn - Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge. Kriterier og prosedyrer for vurdering og klassifisering av tiltak. Tromsø: Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord (RKBU Nord), UiT.
 • Martinussen, Monica og Ane Sætrum. 2016. Brukeres erfaringer med barneverntjenesten i Horten. Rapport, Regionalt kunnsakpssenter for barn og unge, Nord (RKBU Nord).
 • Martinussen, Monica og Ane Sætrum. 2016. Samhandling og kvalitet: En spørreundersøkelse blant ansatte ved Barn & Familietjenesten i Horten. Rapport, Regionalt kunnsapssenter for barn og unge, Nord (RKBU Nord).
 • Sætrum, Ane, Karine Jakobsen og Monica Martinussen. 2016. Brukeres erfaringer med pedagogiskpsykologisk tjeneste (PPT) i Fauske kommune. Rapport, Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord (RKBU Nord).
 • Sætrum, Ane, Karine Jakobsen og Monica Martinussen. 2016. Brukeres erfaringer med åpen barnehage i Rana kommune. Rapport, Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord (RKBU Nord).
 • Sætrum, Ane, Sabine Kaiser og Monica Martinussen. 2016. Foreldre/ foresattes erfaringer med helsestasjonens familiesenter i Sandnes kommune. Rapport, RKBU Nord.
 • Sætrum, Ane, Sabine Kaiser og Monica Martinussen. 2016. Samhandling og kvalitet: En spørreundersøkelse blant ansatte i Rygge Familiesenter - Oppfølgning etter ett år. Rapport, RKBU Nord, UiT.
 • Sætrum, Ane, Sabine Kaiser og Monica Martinussen. 2016. Samhandling og kvalitet: En spørreundersøkelse blant ansatte ved Barne- og Familieenheten i Fauske kommune - Oppfølgning etter ett år. Rapport, RKBU Nord, UiT.
 • Sætrum, Ane og Monica Martinussen. 2016. Brukeres erfaringer med barneverntjenesten i Rana. Rapport, Regionalt kunnsakpssenter for barn og unge, Nord (RKBU Nord) UiT Norges arktiske universitet.
 • Sætrum, Ane og Monica Martinussen. 2016. Brukeres erfaringer med barneverntjenesten i Vågan. Rapport, UiT Norges arktiske universitet.
 • Sætrum, Ane og Monica Martinussen. 2016. Brukeres erfaringer med pedagogiskpsykologisk tjeneste (PPT) i Horten. Rapport, Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord (RKBU Nord).
 • Sætrum, Ane og Monica Martinussen. 2016. Brukeres erfaringer med svangerskapsomsorgen i Horten. Rapport, Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord (RKBU Nord).
 • Sætrum, Ane og Monica Martinussen. 2016. Brukeres erfaringer med svangerskapsomsorgen i Rana. Rapport, Regionalt kunnsakpssenter for barn og unge, Nord (RKBU Nord) UiT Norges arktiske universitet.
 • Sætrum, Ane og Monica Martinussen. 2016. Brukeres erfaringer med svangerskapsomsorgen i Steinkjer. Rapport, UiT Norges arktiske universitet, RKBU-Nord.
 • Sætrum, Ane og Monica Martinussen. 2016. Brukeres erfaringer med svangerskapsomsorgen i Vågan. Rapport, UiT Norges arktiske universitet.
 • Sætrum, Ane og Monica Martinussen. 2016. Brukeres erfaringer med svangerskapsomsorgen på Grünerløkka familiehus. Rapport, UiT Norges arktiske universitet.
 • Sætrum, Ane og Monica Martinussen. 2016. Brukeres erfaringer med åpen barnehage i Larvik kommune. Rapport, UiT Norges arktiske universitet.
 • Sætrum, Ane og Monica Martinussen. 2016. Brukeres erfaringer med åpen barnehage i Nordreisa kommune. Rapport, UiT Norges arktiske universitet.
 • Sætrum, Ane og Monica Martinussen. 2016. Brukeres erfaringer med åpen barnehage i Steinkjer kommune. Rapport, UiT Norges arktiske universitet, RKBU-Nord.
 • Sætrum, Ane og Monica Martinussen. 2016. Brukeres erfaringer med åpen barnehage på Grünerløkka familiehus. Rapport, UiT Norges arktiske universitet.
 • Sætrum, Ane og Monica Martinussen. 2016. Brukeres erfaringer medsvangerskapsomsorgen i Larvik. Rapport, UiT Norges arktiske universitet.
 • Sætrum, Ane og Monica Martinussen. 2016. Foreldre/foresattes erfaringer med Familiehuset i Horten. Rapport, Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord (RKBU Nord).
 • Sætrum, Ane og Monica Martinussen. 2016. Foreldre/foresattes erfaringer med barnehabiliteringen i Horten kommune. Rapport, Regionalt kunnsapssenter for barn og unge, Nord (RKBU Nord).
 • Sætrum, Ane og Monica Martinussen. 2016. Foreldre/foresattes erfaringer med ergo- og fysioterapitjenesten på Grünerløkka Familiehus. Rapport, UiT Norges arktiske universitet.
 • Sætrum, Ane og Monica Martinussen. 2016. Foreldre/foresattes erfaringer med familietjenesten i Rana kommune. Rapport, Regionalt kunnsakpssenter for barn og unge, Nord (RKBU Nord) UiT Norges arktiske universitet.
 • Sætrum, Ane og Monica Martinussen. 2016. Foreldre/foresattes erfaringer med helsestasjonstjenesten i Balsfjord kommune. Rapport, UiT Norges arktiske universitet.
 • Sætrum, Ane og Monica Martinussen. 2016. Foreldre/foresattes erfaringer med helsestasjonstjenesten i Horten kommune. Rapport, Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord (RKBU Nord).
 • Sætrum, Ane og Monica Martinussen. 2016. Foreldre/foresattes erfaringer med helsestasjonstjenesten i Nordkapp kommune. Rapport, UiT.
 • Sætrum, Ane og Monica Martinussen. 2016. Foreldre/foresattes erfaringer med helsestasjonstjenesten i Steinkjer kommune. Rapport, UiT Norges arktiske universitet, RKBU-Nord.
 • Sætrum, Ane og Monica Martinussen. 2016. Foreldre/foresattes erfaringer med helsestasjonstjenesten i Vågan kommune. Rapport, UiT Norges arktiske universitet.
 • Sætrum, Ane og Monica Martinussen. 2016. Foreldre/foresattes erfaringer med helsestasjonstjenesten i Øygarden kommune. Rapport, UiT.
 • Sætrum, Ane og Monica Martinussen. 2016. Foreldres erfaringer med helsestasjonstjenesten i Larvik kommune. Rapport, UiT Norges arktiske universitet.
 • Sætrum, Ane og Monica Martinussen. 2016. Foreldres erfaringer med helsestasjonstjenesten i Nordreisa kommune. Rapport, UiT Norges arktiske universitet.
 • Sætrum, Ane og Monica Martinussen. 2016. Samhandling og kvalitet: En spørreundersøkelse blant ansatte i Forebyggende avdeling for barn og unge (FABU) i Nordkapp. Rapport, Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (RKBU-Nord), UiT.
 • Sætrum, Ane og Monica Martinussen. 2016. Samhandling og kvalitet: En spørreundersøkelse blant ansatte ved Enhet for helse og barnevern i Balsfjord. Rapport, UiT Norges arktiske universitet.
 • Sætrum, Ane og Monica Martinussen. 2016. Samhandling og kvalitet: En spørreundersøkelse blant ansatte ved Familiens Hus i Steinkjer. Rapport, UiT Norges arktiske universitet, RKBU-Nord.
 • Sætrum, Ane og Monica Martinussen. 2016. Samhandling og kvalitet: En spørreundersøkelse blant ansatte ved avdeling for barn og familier i Rana. Rapport, Regionalt kunnsakpssenter for barn og unge, Nord (RKBU Nord) UiT Norges arktiske universitet.
 • Sætrum, Ane og Monica Martinussen. 2016. Samhandling og kvalitet: En spørreundersøkelse blant ansatte på Grünerløkka Familiehus. Rapport, UiT Norges arktiske universitet.
 • Sætrum, Ane og Monica Martinussen. 2016. Samhandling og kvalitet: En spørreundersøkelse blant ansatte ved familiesentrene i Bodø kommune. Rapport, UiT Norges arktiske universitet.
 • Sætrum, Ane og Monica Martinussen. 2016. Samhandling og kvalitet: En spørreundersøkelse blant ansatte ved familiesentrene i Larvik. Rapport, UiT Norges arktiske universitet.
 • Kaiser, Sabine og Monica Martinussen. 2015. Brukeres erfaringer med åpen barnehage i Rygge kommune. Rapport, UiT Norges arktiske universitet.
 • Kaiser, Sabine og Monica Martinussen. 2015. Brukeres erfaringer med åpen barnehage i Våler kommune. Rapport, Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord (RKBU Nord), UiT Norges arktiske universitet.
 • Kaiser, Sabine og Monica Martinussen. 2015. Foreldre/foresattes erfaringer med helsestasjonstjenesten i Fauske kommune. Rapport, UiT Norges arktiske universitet.
 • Kaiser, Sabine og Monica Martinussen. 2015. Foreldre/foresattes erfaringer med helsestasjonstjenesten i Rygge kommune. Rapport, UiT Norges arktiske universitet.
 • Kaiser, Sabine og Monica Martinussen. 2015. Foreldre/foresattes erfaringer med helsestasjonstjenesten i Våler kommune. Rapport, Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord (RKBU Nord), UiT Norges arktiske universitet.
 • Kaiser, Sabine og Monica Martinussen. 2015. Samhandling og kvalitet: En spørreundersøkelse blant ansatte i Fauske Barneverntjeneste. Rapport, Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord (RKBU Nord), UiT Norges arktiske universitet.
 • Kaiser, Sabine og Monica Martinussen. 2015. Samhandling og kvalitet: En spørreundersøkelse blant ansatte på Helsestasjonens familiesenter i Sandnes. Rapport, UiT Norges arktiske universitet.
 • Kaiser, Sabine og Monica Martinussen. 2015. Samhandling og kvalitet: En spørreundersøkelse blant ansatte i Familiens hus, Våler kommune. Rapport, Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord (RKBU Nord), UiT Norges arktiske universitet.
 • Kaiser, Sabine og Monica Martinussen. 2015. Samhandling og kvalitet: En spørreundersøkelse blant ansatte i Familiesenteret i bydel Søndre Nordstrand, Oslo kommune. Rapport, Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord (RKBU Nord), UiT Norges arktiske universitet.
 • Kaiser, Sabine og Monica Martinussen. 2015. Samhandling og kvalitet: En spørreundersøkelse blant ansatte i Fauske Familiesenter. Rapport, Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord (RKBU Nord).
 • Kaiser, Sabine og Monica Martinussen. 2015. Samhandling og kvalitet: En spørreundersøkelse blant ansatte i Rygge Familiesenter. Rapport, Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord (RKBU Nord), UiT Norges arktiske universitet.
 • Kaiser, Sabine og Monica Martinussen. 2015. Samhandling og kvalitet: En spørreundersøkelse blant ansatte i barneverntjenesten, Våler kommune. Rapport, Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord (RKBU Nord), UiT Norges arktiske universitet.
 • Kaiser, Sabine, Ane Sætrum og Monica Martinussen. 2015. Brukeres erfaringer med barneverntjenesten i Fauske. Rapport, UiT Norges arktiske universitet.
 • Kaiser, Sabine, Ane Sætrum og Monica Martinussen. 2015. Brukeres erfaringer med barneverntjenesten i Rygge. Rapport, UiT Norges arktiske universitet.
 • Kaiser, Sabine, Ane Sætrum og Monica Martinussen. 2015. Brukeres erfaringer med svangerskapsomsorgen i Fauske. Rapport, UiT Norges arktiske universitet.
 • Kaiser, Sabine, Ane Sætrum og Monica Martinussen. 2015. Brukeres erfaringer med svangerskapsomsorgen i Rygge. Rapport, UiT Norges arktiske universitet.
 • Kaiser, Sabine, Ane Sætrum og Monica Martinussen. 2015. Brukeres erfaringer med svangerskapsomsorgen i Våler. Rapport, UiT Norges arktiske universitet.
 • Kaiser, Sabine, Ane Sætrum og Monica Martinussen. 2015. Samhandling og kvalitet: En spørreundersøkelse blant ansatte ved Barne- og Familieenheten i Fauske. Rapport, UiT Norges arktiske universitet.
 • Kaiser, Sabine, Ane Sætrum og Monica Martinussen. 2015. Samhandling og kvalitet: En spørreundersøkelse blant ansatte ved Familieenheten i Vågan kommune. Rapport, UiT Norges arktiske universitet.
 • Kaiser, Sabine, Ane Sætrum og Monica Martinussen. 2015. Samhandling og kvalitet: En spørreundersøkelse blant ansatte på Helsestasjonens familiesenter i Stavanger kommune. Rapport, UiT Norges arktiske universitet.
 • Martinussen, Monica, Frode Adolfsen, Mariann Bellika Hansen og Sabine Kaiser. 2015. "Brukerundersøkelse for Mottaket i Barne- og familieenheten i Asker kommune". Rapport, Universitetet i Tromsø.
 • Martinussen, Monica, Frode Adolfsen, Mariann Bellika Hansen og Sabine Kaiser. 2015. "Tverrfaglig samarbeidssystem (TFS) i Barne- og familieenheten i Asker kommune: Hvordan vurderer fagpersoner og foreldre dette tilbudet?" Rapport, RKBU-Nord, UiT.
 • Koposov, Roman A, Henriette Kyrrestad Strøm, Frode Adolfsen, Bjørn Helge Handegård og Monica Martinussen. 2014. W8 [wait] – Effektevaluering av det rusforebyggende undervisningsprogrammet Unge & Rus. Rapport, RKBU Nord, Uit.
 • Kornør, Hege og Monica Martinussen. 2014. "Beskrivelse og vurdering av tiltaket: MST – Multisystemisk terapi". Rapport, Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (RKBU Nord).
 • Martinussen, Monica, Sabine Kaiser, Frode Adolfsen og Mariann Bellika Hansen. 2014. Samhandling og kvalitet: En spørreundersøkelse blant ansatte i Barne- og familieenheten i Asker kommune. Rapport, RKBU Nord, Uit.
 • Kornør, Hege og Monica Martinussen. 2013. "Beskrivelse og vurdering av tiltaket: TF-CBT". Rapport, Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (RKBU Nord).
 • Martinussen, Monica. 2013. Proceedings of The Third Family Center Conference. Rapport, RKBU-Nord, UiT.
 • Gamst, Marte og Monica Martinussen. 2012. Familiens hus/ familiesenter- en nasjonal kartleggingsundersøkelse av norske kommuner. Rapport, RKBU Nord.
 • Adolfsen, Frode, Monica Martinussen, Anette Moltu Thyrhaug og Gørill Warvik Vedeler. 2011. Familiens hus - organisering og faglige perspektiver. Tromsø: Universitetet i Tromsø, RKBU Nord.
 • Martinussen, Monica, Camilla Lauritzen, helene Eng og Bente Høiseth. 2011. Evaluering av Tromsø kommunes innsats i forhold til barn av psykisk syke og rusavhengige foreldre. Rapport, Regionalt kunnskapssenter for barn og unge-Nord, Universitetet i Tromsø.
 • Martinussen, Monica, red. 2010. Kvantitativ forskningsmetodologi i samfunns- og helsefag. Fagbokforlaget.
 • Martinussen, Monica og Frode Adolfsen. 2010. Engasjement og belastninger hos fagpersoner som arbeider med barn og unge i kommunene Bardu, Karlsøy, Loppa og Kautokeino. Rapport, RBUP-Nord, Universitetet i Tromsø.
 • Martinussen, Monica og David Hunter. 2010. Aviation Psychology and Human Factors. CRC Press.
 • Adolfsen, Frode og Monica Martinussen. 2009. Modelldistrikt Nord-Troms - et samarbeidsprosjekt mellom RBUP Nord og kommunene Skjervøy, Kåfjord, Kvænangen, Nordreisa, Storfjord og Lyngen. Rapport, Universitetet i Tromsø, RBUP Nord.
 • Jørgensen Wang, Fredrik, Frode Adolfsen, Monica Martinussen og Roman A Koposov. 2009. Forebygging av alkoholbruk blant ungdommer i Nord-Norge. Implementering og evaluering av programmet Unge & Rus. Et Pilotprosjekt. Rapport, Universitetet i Tromsø, RBUP Nord.
 • Thyrhaug, Anette Moltu og Monica Martinussen. 2009. Familiens hus- Nasjonal kartleggingsundersøkelse 2008. Rapport, RBUP Nord.
 • Vedeler, Gørill Warvik og Monica Martinussen. 2009. Åpen barnehage i Familiens hus. Resultater fra brukerundersøkelse i Nes kommune i Akershus fylke, RBUP Nord rapport 5/2009. Rapport, Universitetet i Tromsø.
 • Vedeler, Gørill Warvik og Monica Martinussen. 2009. Åpen barnehage i Familiens hus. Resultater fra brukerundersøkelse ved Brummundal, Moelv og Nes familiesenter i Ringsaker kommune. Rapport, Universitetet i Tromsø.
 • Vedeler, Gørill Warvik og Monica Martinussen. 2009. Åpen barnehage i Familiens hus. Resultater fra brukerundersøkelse ved Fauske familiesenter. RBUP Nord rapport 7:2009. Rapport, Universitetet i Tromsø.
 • Vedeler, Gørill Warvik og Monica Martinussen. 2009. Åpen barnehage i Familiens hus. Resultater fra brukerundersøkelse ved Furuhuset i Oslo kommune. RBUP Nord rapport 6:2009. Rapport, Universitetet i Tromsø.
 • Vedeler, Gørill Warvik og Monica Martinussen. 2009. Åpen barnehage i Familiens hus. Resultater fra brukerundersøkelse ved Mørkved familiesenter i Bodø kommune. RBUP Nord rapport 8:2009. Rapport, Universitetet i Tromsø.
 • Martinussen, Monica og Hunter David. 2008. Luftfartspsykologi. Fagbokforlaget.
Vis alle

Del av bok/rapport

 • Eng, Helene, Charlotte Reedtz og Monica Martinussen. 2016. "Hva er evidens?" I Risiko, intervensjon og evidens, redigert av Ivar Frønes, Sigrun K. Ertesvåg, Helene Eng og John Kjøbli, 27–47. Gyldendal Akademisk.
 • Martinussen, Monica. 2016. "Pilot selection: an overview of aptitude and ability testing". I Pilot Mental Health Assessment and Support: A practitioner's guide, redigert av Robert Bor, Margaret Oakes, Peter Scragg og Carina Eriksen, 23–39. Routledge.
 • Strøm, Henriette Kyrrestad, Frode Adolfsen, Monica Martinussen, Bjørn Helge Handegård, Roman A Koposov og Henrik Natvig. 2013. "Evaluation of a school-based alcohol intervention in Norway". I Proceedings of The Third Family Center Conference, redigert av Monica Martinussen, 72–76. Tromsø: RKBU-Nord, UiT.
 • Thyrhaug, Anette Moltu, Gørill Warvik Vedeler, Monica Martinussen og Frode Adolfsen. 2012. "Collaboration in the Family's house". I Family centre in the Nordic countries- a meeting point for children and families, redigert av Marjatta Kekkonen, Mia Montonen og Riitta Viitala, 102–104. København: Norden.
 • Thyrhaug, Anette Moltu, Gørill Warvik Vedeler, Monica Martinussen og Frode Adolfsen. 2012. "The Family's House in Norway- an interdisiplinary, municipal/community healthcare service for children, adolescents and their families". I Family centre in the Nordic countries- a meeting point for children and families, redigert av Marjatta Kekkonen, Mia Montonen og Riitta Viitala, 29–33. København: Norden.
 • Friborg, Oddgeir og Monica Martinussen. 2011. "Individuelle forskjeller i evner og personlighet". I Psykologi: En introduksjon. 2. utgave, redigert av Frode Svartdal, 181–196. Gyldendal Akademisk.
 • Martinussen, Monica. 2011. "Hvordan måle? Om bruk av tester og kartleggingsverktøy". I Familiens hus - organisering og faglige perspektiver, redigert av Frode Adolfsen, Monica Martinussen, Anette Moltu Thyrhaug og Gørill Warvik Vedeler, 109-–116. Tromsø: Universitetet i Tromsø, RKBU Nord.
 • Martinussen, Monica og Frode Adolfsen. 2011. "Samhandling". I Familiens hus - organisering og faglige perspektiver, redigert av Frode Adolfsen, Monica Martinussen, Anette Moltu Thyrhaug og Gørill Warvik Vedeler, 43–59. Tromsø: Universitetet i Tromsø, RKBU Nord.
 • Thyrhaug, Anette Moltu, gØrill warvik Vedeler, Monica Martinussen og Frode Adolfsen. 2011. "Familiens hus i Norge- et tverrfaglig kommunalt helsetilbud for barn, unge og deres familier". I Familjecenter i Norden-en ressurs för barn och familjer, redigert av Marjatta Kekkonen, Mia Montonen og Riitta Viitala, 29–33. København: Nordiska ministerrådet.
 • Thyrhaug, Anette Moltu, gØrill warvik Vedeler, Monica Martinussen og Frode Adolfsen. 2011. "Samarbeid i Familiens hus". I Familjecenter i Norden-en ressurs för barn och familjer, redigert av Marjatta Kekkonen, Mia Montonen og Riitta Viitala, 102–104. København: Nordiska ministerrådet.
 • Martinussen, Monica. 2010. "Meta-analyse". I Kvantitativ forskningsmetodologi i samfunns- og helsefag, redigert av Monica Martinussen, 251–284. Fagbokforlaget.
Vis alle

Artikler i vitenskapelige tidsskrifter

 • Rasmussen, Lene-Mari Potulski, Joshua Patras, Simon-Peter Neumer, Frode Adolfsen, Kristin Dagmar Martinsen, Solveig Holen, Anne Mari Sund og Monica Martinussen. 2019. "Facilitators and Barriers to the Implementation of EMOTION: An Indicated Intervention for Young Schoolchildren". Scandinavian Journal of Educational Research : 1–16.
 • Aasheim, Merete, May Britt Drugli, Charlotte Reedtz, Bjørn Helge Handegård og Monica Martinussen. 2018. "Change in teacher–student relationships and parent involvement after implementation of the Incredible Years Teacher Classroom Management programme in a regular Norwegian school setting". British Educational Research Journal (BERJ) 44 (6): 1064–1083.
 • Aasheim, Merete, Charlotte Reedtz, Bjørn Helge Handegård, Monica Martinussen og Willy-Tore Mørch. 2018. "Evaluation of the Incredible Years Teacher Classroom Management Program in a Regular Norwegian School Setting". Scandinavian Journal of Educational Research : 1–14.
 • Backer-Grøndahl, Agathe og Monica Martinussen. 2018. "Måleegenskaper ved den norske versjonen av Brief Problem Monitor (BPM)". PsykTestBARN 8 (1): 1–8.
 • Halvorsen, Marianne, Børge Mathiassen, Tarjei Amundsen, Jonas Ellingsen, Per Håkan Brøndbo, Jørgen Sundby, Oddmar Steinsvik og Monica Martinussen. 2018. "Confirmatory factor analysis of the behavior rating inventory of executive function in a neuro-pediatric sample and its application to mental disorders". Child Neuropsychology: A Journal of Normal and Abnormal Development in Childhood and Adolescence : 1–18.
 • Halvorsen, Marianne, Børge Mathiassen, Even Myrbakk, Per Håkan Brøndbo, Ane Sætrum, Oddmar Steinsvik og Monica Martinussen. 2018. "Neurodevelopmental correlates of behavioural and emotional problems in a neuropaediatric sample". Research in Developmental Disabilities 85 : 217–228.
 • Kaiser, Sabine, Joshua Patras og Monica Martinussen. 2018. "Linking interprofessional work to outcomes for employees: A meta‐analysis". Research in Nursing and Health 41 (3): 265–280.
 • Adolfsen, Frode, Henriette Kyrrestad Strøm, Monica Martinussen, Bjørn Helge Handegård, Henrik Natvig, Martin Eisemann og Roman A Koposov. 2017. "Parent participation in alcohol prevention: Evaluation of an alcohol prevention programme". Nordic Studies on Alcohol and Drugs 34 (6): 456–470.
 • Forsberg, June Thorvaldsen, Monica Martinussen og Magne Flaten. 2017. The placebo analgesic effect in healthy individuals and patients: A meta-analysis. Psychosomatic Medicine 79 (4): 388–394.
 • Helland-Riise, Fredrik og Monica Martinussen. 2017. "Måleegenskaper ved de norske versjonene av Ravens matriser [Standard Progressive Matrices (SPM)/Coloured Progressive Matrices (CPM)]". PsykTestBARN 7 (2): 1–21.
 • Holen, Solveig, Monica Martinussen og Helene Eng. 2017. "Kunnskapsoppsummering og klassifisering av tiltaket Zero (2.utg.)". Ungsinn. Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge (2).
 • Køber, Petter Kristian, Ole Christian Lang-Ree, Kari Vangsgraven Stubberud og Monica Martinussen. 2017. "Predicting Basic Military Performance for Conscripts in the Norwegian Armed Forces". Military Psychology 29 (6): 560–569.
 • Martinussen, Monica, Oddgeir Friborg, Phoebe Schmierer, Sabine Kaiser, Karl Tore Øvergård, Anna-Lena Neunhoeffer, Egil Wilhelm Martinsen og Jan H Rosenvinge. 2017. "The comorbidity of personality disorders in eating disorders: a meta-analysis". Eating and Weight Disorders 22 (2): 201–209.
 • Martinussen, Monica, Sabine Kaiser, Frode Adolfsen, Joshua Patras og Astrid Marie Richardsen. 2017. "Reorganisation of healthcare services for children and families: Improving collaboration, service quality, and worker well-being". Journal of Interprofessional Care 31 (4): 487–496.
 • Kaiser, Sabine, Bjørn Z. Ekelund, Joshua Patras og Monica Martinussen. 2016. "Psychometric Properties of the Norwegian Short Version of the Team Climate Inventory (TCI)". Scandinavian Journal of Organizational Psychology 8 (2): 18–28.
 • Fosse, Thomas Hol, Robert Buch, Reidar Säfvenbom og Monica Martinussen. 2015. "The impact of personality and self-efficacy on academic and military performance: The mediating role of self-efficacy". Journal of Military Studies 6 (1).
 • Halvorsen, Marianne, Even Myrbakk og Monica Martinussen. 2015. "Måleegenskaper ved den norske versjonen av Aberrant Behavior Checklist (ABC)". PsykTestBARN (1).
 • Johansen, Rino Bandlitz, Monica Martinussen og Nils Kvilvang. 2015. "The Influence of Military Identity on Work Engagement and Burnout in the Norwegian Army Rapid Reaction Force". Journal of Military Studies 6 (1).
 • Kaiser, Sabine og Monica Martinussen. 2015. "Måleegenskaper ved den norske versjonen av Eating Disorder Inventory, versjon 3 (EDI-3)". PsykTestBARN (1).
 • Strøm, Henriette Kyrrestad, Frode Adolfsen, Bjørn Helge Handegård, Henrik Natvig, Martin Eisemann, Monica Martinussen og Roman A Koposov. 2015. "Preventing alcohol use with a universal school-based intervention: results from an effectiveness study". BMC Public Health 15:337 .
 • Adolfsen, Frode, Henriette Kyrrestad Strøm, Monica Martinussen, Henrik Natvig, Martin Eisemann, Bjørn Helge Handegård og Roman A Koposov. 2014. "Early drinking onset: A study of prevalence and determinants among 13-year-old adolescents in Norway". Scandinavian Journal of Psychology 55 (5): 505–512.
 • Friborg, Oddgeir, Egil Wilhelm Martinsen, Monica Martinussen, Sabine Kaiser, Karl Tore Øvergård og Jan H Rosenvinge. 2014. Comorbidity of personality disorders in mood disorders: A meta-analytic review of 122 studies from 1988 to 2010. Journal of Affective Disorders 152-154 (1): 1–11.
 • Friborg, Oddgeir, Monica Martinussen, Sabine Kaiser, Karl Tore Øvergård, Egil Wilhelm Martinsen, Phoebe Schmierer og Jan H Rosenvinge. 2014. Personality disorders in Eating Disorder Not Otherwise Specified and Binge Eating Disorder: A Meta-analysis of Comorbidity Studies. Journal of Nervous and Mental Disease 202 (2): 119–125.
 • Halvorsen, Marianne, Børge Idar Mathiassen, Jørgen Sundby, Even Myrbakk, Per Håkan Brøndbo, Oddmar Ole Steinsvik og Monica Martinussen. 2014. "Psykisk helse hos barn og unge med lavt evnenivå". Tidsskrift for Norsk Psykologforening 51 (3): 210–215.
 • Johansen, Rino Bandlitz, Jon Christian Laberg og Monica Martinussen. 2014. Military identity as predictor of perceived military competence and skills. Armed forces and society 40 (3): 521–543.
 • Johansen, Rino Bandlitz, Jon Christian Laberg og Monica Martinussen. 2014. The impact of military identity on Norwegian junior officer students. Journal of political & military sociology 42 : 75–98.
 • Lauritzen, Camilla, charlotte Reedtz, Karin van Doesum og Monica Martinussen. 2014. "Factors that may Facilitate or Hinder a Family-focus in the Treatment of Parents With a Mental Illness". Journal of Child and Family Studies .
 • Lauritzen, Camilla, Charlotte Reedtz, Karin van Doesum og Monica Martinussen. 2014. "Implementing new routines in adult mental health care to identify and support children of mentally ill parents". BMC Health Services Research 14 .
 • Martinussen, Monica. 2014. Commentary on the Article by Hoermann and Goerke: Do Pilots Need Social Competence? The International journal of aviation psychology 24 (1): 32–35.
 • Martinussen, Monica og Bjørn Helge Handegård. 2014. "Commentary on the article by Weissmuller and Damos". The International journal of aviation psychology 24 (2): 123–125.
 • Skoglund, Tom Hilding, Monica Martinussen og Ole Christian Lang-Ree. 2014. "Papir versus PC". Tidsskrift for Norsk Psykologforening 51 (6): 450–452.
 • Strøm, Henriette Kyrrestad, Frode Adolfsen, Sturla Fossum, Sabine Kaiser og Monica Martinussen. 2014. "Effectiveness of school-based preventive interventions on adolescent alcohol use: a meta-analysis of randomized controlled trials". Substance Abuse Treatment, Prevention, and Policy 9:48 .
 • Brøndbo, Per Håkan og Monica Martinussen. 2013. "Måleegenskaper ved den norske versjonen av Development and Well-being Assessment (DAWBA)". PsykTestBARN (2).
 • Brøndbo, Per Håkan, Børge Idar Mathiassen, Monica Martinussen, Bjørn Helge Handegård og Siv Kvernmo. 2013. Agreement on diagnoses of mental health problems between an online clinical assignment and a routine clinical assignment. Journal of Telemedicine and Telecare 19 (2): 113–119.
 • Friborg, Oddgeir, Monica Martinussen, Sabine Kaiser, Karl Tore Øvergård og Jan H Rosenvinge. 2013. "Comorbidity of personality disorders in anxiety disorders: A meta-analysis of 30 years of research". Journal of Affective Disorders 145 (2): 143–155.
 • Jespersen, Kine, Jane Kroger og Monica Martinussen. 2013. Identity Status and Ego Development: A Meta-Analysis. Identity. An International Journal of Theory and Research 13 : 228–241.
 • Jespersen, Kine, Jane Kroger og Monica Martinussen. 2013. Identity Status and Moral Reasoning: A Meta-Analysis. Identity. An International Journal of Theory and Research 13 (3): 266–280.
 • Johansen, Rino Bandlitz, Jon Christian Laberg og Monica Martinussen. 2013. Measuring military identity: Scale development and psychometric evaluations. Social Behavior and Personality: An international journal 41 (5): 861–880.
 • Lillevoll, Kjersti, Jane Kroger og Monica Martinussen. 2013. Identity Status and Anxiety: A Meta-Analysis. Identity. An International Journal of Theory and Research 13 (3): 214–227.
 • Lillevoll, Kjersti, Jane Kroger og Monica Martinussen. 2013. Identity Status and Locus of Control: A Meta-Analysis. Identity. An International Journal of Theory and Research 13 (3): 253–265.
 • Martinussen, Monica og Jane Kroger. 2013. Meta-Analytic Studies of Identity Status and Personality: Introduction and Overview. Identity. An International Journal of Theory and Research 13 (3): 189–200.
 • Martinussen, Monica og Torill Siqveland. 2013. "Måleegenskaper ved den norske versjonen av Mullen Scales of Early Learning (MSEL)". PsykTestBARN (1).
 • Martinussen, Monica og Lisbeth Valla. 2013. "Måleegenskaper ved den norske versjonen av Ages and Stages Questionnaires (ASQ)". PsykTestBARN (1).
 • Rasmussen, Lene-Mari Potulski og Monica Martinussen. 2013. "Måleegenskaper ved den norske versjonen av Ages & Stages Questionnaire: Social and Emotional, ASQ:SE". PsykTestBARN (2).
 • Ryeng, Marianne Sandbu, Jane Kroger og Monica Martinussen. 2013. Identity Status and Authoritarianism: A Meta-Analysis. Identity. An International Journal of Theory and Research 13 (3): 242–252.
 • Ryeng, Marianne Sandbu, Jane Kroger og Monica Martinussen. 2013. Identity Status and Self-Esteem: A Meta-Analysis. Identity. An International Journal of Theory and Research 13 (3): 201–2013.
 • Brøndbo, Per Håkan, Børge Idar Mathiassen, Monica Martinussen, Einar Heiervang, Mads Eriksen og Siv Kvernmo. 2012. "Agreement on web-based diagnoses and severity of mental health problems in Norwegian child and adolescent mental health services". Clinical Practice and Epidemiology in Mental Health 8 : 16–21.
 • Martinussen, Monica, Frode Adolfsen, Camilla Lauritzen og Astrid Marie Richardsen. 2012. Improving interprofessional collaboration in a community setting: Relationships with burnout, engagement and service quality. Journal of Interprofessional Care 26 (3): 219–225.
 • Mathiassen, Børge Idar, Per Håkan Brøndbo, Knut Waterloo, Monica Martinussen, Mads Eriksen, Ketil Hanssen-Bauer og Siv Kvernmo. 2012. "IQ as a moderator of outcome in severity of children's mental health status after treatment in outpatient clinics". Child and Adolescent Psychiatry and Mental Health (CAPMH) 6 (22).
 • Mathiassen, Børge Idar, Per Håkan Brøndbo, Knut Waterloo, Monica Martinussen, Mads Eriksen, Ketil Hanssen-Bauer og Siv Kvernmo. 2012. IQ as a predictor of clinician-rated mental health problems in children and adolescents. British Journal of Clinical Psychology 51 : 185–196.
 • Reedtz, charlotte og Monica Martinussen. 2012. Kartlegging av atferdsvansker: Eyberg Child Behavior Inventory. Tidsskrift for Norsk Psykologforening 49 : 156–158.
 • Wiggins, Mark, David Hunter, David O'Hare og Monica Martinussen. 2012. Characteristics of pilots who report deliberate versus inadvertent visual flight into Instrument Meteorological Conditions. Safety Science 50 (3): 472–477.
 • Bremnes, Ann-Merete, Monica Martinussen, Hilde Laholt, Elisabeth Valmyr Bania og Siv Kvernmo. 2011. Positiv sammenheng mellom psykisk helse og fysisk aktivitet blant ungdom i videregående skole. Tidsskrift for Norsk Psykologforening 48 (4): 332–338.
 • Brøndbo, Per Håkan, Børge Idar Mathiassen, Monica Martinussen, Einar Heiervang, Mads Eriksen, Therese Fjeldmo Moe, Guri Sæther og Siv Kvernmo. 2011. "The Strengths and Difficulties Questionnaire as a screening instrument for Norwegian Child and Adolescent Mental Health Services, application of UK scoring algorithms". Child and Adolescent Psychiatry and Mental Health (CAPMH) 5:32 : 1–10.
 • Dehli, Trond, Monica Martinussen, Kjersti Mevik, Arvid Stordahl, Ylva Sahlin, Rolv-Ole Lindsetmo og Barthold Vonen. 2011. TRANSLATION AND VALIDATION OF THE NORWEGIAN VERSION OF THE FECAL INCONTINENCE QUALITY-OF-LIFE SCALE. Scandinavian Journal of Surgery 100 (3): 190–195.
 • Hunter, David, Monica Martinussen, Mark Wiggins og David O'Hare. 2011. Situational and personal characteristics associated with adverse weather encounters by pilots. Accident Analysis and Prevention 43 (1): 176–186.
 • Kornør, Hege og Monica Martinussen. 2011. "Måleegenskaper ved den norske versjonen av Parenting Stress index, 3. versjon (PSI)". PsykTestBARN (1).
 • Martinussen, Monica, Per Christian Borgen og Astrid Marie Richardsen. 2011. Burnout and engagement among physiotherapists. International Journal of Therapy and Rehabilitation (IJTR) 18 (2): 80–88.
 • Martinussen, Monica, Elisabeth Gundersen og Reidar Pedersen. 2011. Predicting fear of flying and positive emotions towards air travel. Aviation Psychology and Applied Human Factors 1 (2): 70–74.
 • Nergård, Vegard, Ove Edvard Hatlevik, Monica Martinussen og Arne Lervåg. 2011. An airman's personal attitude: Pilots' point of view. Aviation 15 (4): 101–111.
 • O'Hare, David, David Hunter, Monica Martinussen og Mark Wiggins. 2011. Classification and Prediction of Pilot Weather Encounters: A Discriminant Function Analysis. Aviation, Space and Environmental Medicine 82 (5): 543–549.
 • Reedtz, charlotte og Monica Martinussen. 2011. "Måleegenskaper ved den norske versjonen av Eyberg Child Behavior Inventory (ECBI)". PsykTestBARN (1).
 • Reedtz, charlotte, Monica Martinussen, Fredrik Wang Jørgensen, Bjørn Helge Handegård og Willy-Tore Mørch. 2011. Parents seeking help in child rearing: Who are they and how do their children behave? Journal of Children's Services 6 : 264–274.
 • Solem, May-Britt, Knut-Andreas Christophersen og Monica Martinussen. 2011. Predicting Parenting Stress: Children's Behavioural Problems and Parents' Coping. Infant and Child Development 20 : 162–180.
 • Kroger, Jane, Monica Martinussen og James E. Marcia. 2010. Identity status change during adolescence and young adulthood: A meta-analysis. Journal of Adolescence 33 (5): 683–698.
 • Nerstad, Christina G. Leonore, Astrid M. Richardsen og Monica Martinussen. 2010. Factorial validity of the Utrecht Work Engagement Scale (UWES) across occupational groups in Norway. Scandinavian Journal of Psychology 51 (4): 326–333.
 • Borud, Einar Kristian, Monica Martinussen, Anne Elise Eggen og Sameline Grimsgaard. 2009. The Women's Health Questionnaire (WHQ): A psychometric evaluation of the 36-item Norwegian version. Scandinavian Journal of Psychology 50 (2): 183–189.
 • Friborg, Oddgeir, Odin Hjemdal, Monica Martinussen og Jan H Rosenvinge. 2009. Empirical Support for Resilience as More than the Counterpart and Absence of Vulnerability and Symptoms of Mental Disorder. Journal of Individual Differences 30 (3): 138–151.
 • Mørch, Willy-Tore, Simon-Peter Neumer, Per Holth og Monica Martinussen. 2009. "Ungsinn - en kunnskapsbase over virksomme tiltak for barn og unges psykiske helse". Tidsskrift for Norsk Psykologforening 46 (10): 959–964.
 • Nerstad, Christina G. L., Astrid M. Richardsen og Monica Martinussen. 2009. Factorial validity of the Utrecht Work Engagament Scale (UWES)across occupational groups in Norway. Scandinavian Journal of Psychology .
 • Træen, Bente, Monica Martinussen, Joar Vittersø og Sunil Saini. 2009. Sexual Orientation and Quality of Life Among University Students from Cuba, Norway, India, and South Africa. Journal of Homosexuality 56 (5): 655–669.
 • Van Horn, Pamela, Kathy Green og Monica Martinussen. 2009. Survey Response Rates and Survey Administration in Counseling and Clinical Psychology A Meta-Analysis. Educational and Psychological Measurement 69 (3): 389–403.
 • Årseth, Annie, Jane Kroger og Monica Martinussen. 2009. Factors Associated with Relationship and Partner Ideals among Norwegian Students. Psychological Reports 105 (3): 1057–1071.
 • Arseth, AK, Annie Årseth, Jane Kroger, Monica Martinussen og G Bakken. 2009. Intimacy status, attachment, separation-individuation patterns, and identity status in female university students. Journal of Social and Personal Relationships 26 (5): 697–712.
 • Årseth, Annie, Jane Kroger, Monica Martinussen og James Marcia. 2009. Meta-Analytic Studies of Identity Status and the Relational Issues of Attachment and Intimacy. Identity. An International Journal of Theory and Research 9 : 1–32.
 • Fossum, Sturla, Bjørn Helge Handegård, Monica Martinussen og Willy-Tore Mørch. 2008. Psychosocial interventions for disruptive and aggressive behaviour in children and adolescents: A meta-analysis. European Child and Adolescent Psychiatry 17 (7): 438–451.
 • Richardsen, Astrid M. og Monica Martinussen. 2008. Hva skal til for å øke arbeidsglede og motivasjon? En undersøkelse av jobbengasjement i helse og omsorgsyrker. Tidsskrift for Norsk Psykologforening 45 (3): 249–257.
 • Richardsen, Astrid M. og Monica Martinussen. 2008. Hva skal til for å øke arbeidsglede og motivasjon? En undersøkelse av jobbengasjement i helse og omsorgsyrker. Tidsskrift for Norsk Psykologforening 45 (3): 249–257.
 • Træen, Bente og Monica Martinussen. 2008. Attitudes Toward Sexuality Among Straight and Queer University Students from Cuba, Norway and South Africa. Scandinavian Journal of Psychology 49 (1): 39–47.
 • Træen, Bente og Monica Martinussen. 2008. Extradyadic Activity in a Random Sample of Norwegian Couples. Journal of Sex Research 45 (4): 319–328.
 • Martinussen, Monica, Astrid Marie Richardsen og Ronald J. Burke. 2007. Job demands, job resources, and burnout among police officers. Journal of criminal justice 35 : 239–249.
 • Træen, Bente, Monica Martinussen, Katarina Öberg og Håkon Kavli. 2007. Reduced Sexual Desire in a Random Sample of Norwegian Couples. Sexual and Relationship Therapy 22 (3): 303–322.
 • Hjemdal, Odin, Oddgeir Friborg, Tore Stiles, Monica Martinussen og Jan H Rosenvinge. 2006. A new scale for adolescent resilience: Grasping the central protective resources behind healthy development. Measurement and Evaluation in Counseling and Development 39 : 84–96.
 • Richardsen, Astrid M. og Monica Martinussen. 2006. Måling av utbrenthet: Maslach Burnout Inventory. Tidsskrift for Norsk Psykologforening 43 : 1179–1181.
 • Burke, R.J., Astrid M. Richardsen og Monica Martinussen. 2006. Gender differences in policing: Reasons for optimism? Policing: An International Journal of Police Strategies & Management 29 : 513–523.
 • Burke, Ronald J., Astrid M. Richardsen og Monica Martinussen. 2006. Gender differences in policing: reasons for optimism? Policing: An International Journal of Police Strategies & Management 29 : 513–523.
 • Friborg, Oddgeir, Odin Hjemdal, Jan H Rosenvinge, Monica Martinussen, Per Matti Aslaksen og Magne Arve Flaten. 2006. Resilience as a moderator of pain and stress. Journal of Psychosomatic Research 61 : 213–219.
 • Friborg, Oddgeir, Monica Martinussen og Jan H Rosenvinge. 2006. Likert-based vs. semantic differential-based scorings of positive psychological constructs: A psychometric comparison of two versions of a scale measuring resilience. Personality and Individual Differences 40 : 873–884.
 • Hjemdal, Odin, Oddgeir Friborg, Tore C Stiles, Monica Martinussen og Jan H. Rosenvinge. 2006. A new scale for adolescent resilience: Grasping the central protective resources behind healthy development. Measurement and Evaluation in Counseling and Development 39 : 84–96.
 • Hjemdal, Odin, Oddgeir Friborg, Tore Stiles, Monica Martinussen og Jan H Rosenvinge. 2006. Rescilience predicting psychiatric symptoms: A prospective study of protective factors and their role in adjustment to negative life events. Clinical Psychology and Psychotherapy 13 : 194–201.
 • Kristovics, A, Jim Mitchell, Leo Vermeulen og Monica Martinussen. 2006. Gender Issues on the Flight-Deck: An exploratory analysis. International Journal of Applied Aviation Studies 6 (1): 99–119.
 • Lang-Ree, Ole Christian og Monica Martinussen. 2006. Applicant reactions and attitudes towards the selection procedure in the Norwegian Air Force. Human Factors and Aerospace Safety : 345–358.
 • Martinussen, Monica og Astrid M. Richardsen. 2006. Air traffic controller burnout: Survey responses regarding job demands, job resources, and health. Aviation, Space and Environmental Medicine 77 : 422–428.
 • Martinussen, Monica og Astrid M. Richardsen. 2006. Air traffic controller burnout: Survey responses regarding job demands, job resources, and health. Aviation, Space and Environmental Medicine 77 (4): 422–428.
 • Richardsen, Astrid M., R.J. Burke og Monica Martinussen. 2006. Work and health outcomes among police officers: The mediating role of police cynicism and engagement. International Journal of Stress Management 13 : 555–574.
 • Richardsen, Astrid M. og Monica Martinussen. 2006. Måling av utbrenthet: Maslach Burnout Inventory. Tidsskrift for Norsk Psykologforening (12): 1179–1181.
 • Richardsen, Astrid M., Monica Martinussen og Ronald J. Burke. 2006. Work and health outcomes among police officers: The mediating role of police cynicism and engagement. International Journal of Stress Management 13 : 555–574.
 • Rodriguez, Claudia Aranda og Monica Martinussen. 2006. Age-related differences in performance of phonemic verbal fluency measured by Controlled Oral Word Association Task (COWAT): A meta-analytic study. Developmental Neuropsychology 30 : 697–717.
 • Mitchell, J, A Kristovics, L Vermeulen, J Wilson og Monica Martinussen. 2005. How pink is the sky? A cross national study of the gendered occupation of pilot. Employment Relations Record 5 (2): 43–60.
 • Richardsen, Astrid M. og Monica Martinussen. 2005. Factorial validity and consistency of the MBI-GS across occupational groups in Norway. International Journal of Stress Management 12 : 289–297.
 • Friborg, Oddgeir, Dag Barlaug, Monica Martinussen, Jan H Rosenvinge og Odin Hjemdal. 2005. Resilience in relation to personality and intelligence. International Journal of Methods in Psychiatric Research 14 (1): 29–42.
 • Martinussen, Monica. 2005. Seleksjon av flygere og flygeledere. Tidsskrift for Norsk Psykologforening 42 : 2–9.
 • Richardsen, Astrid M. og Monica Martinussen. 2005. Factorial validity and consistency of the MBI-GS across occupational groups in Norway. International Journal of Stress Management 12 : 289–297.
 • Burke, Ronald J., Astrid M. Richardsen og Monica Martinussen. 2004. Workaholism among Norwegian managers: Work and well-being outcomes. Journal of Organizational Change Management 17 (5): 459–470.
 • Martinussen, Monica og Tore Torjussen. 2004. Initial validation of a computer-based assessment battery for pilot selection in the Norwegian Air Force. Human Factors and Aerospace Safety 4 : 233–244.
 • Richardsen, Astrid M. og Monica Martinussen. 2004. The Maslach Burnout Inventory: Factorial validity and consistency across occupational groups in Norway. Journal of Occupational and Organizational Psychology 77 : 1–8.
 • Friborg, Oddgeir, Odin Hjemdal, Jan H Rosenvinge og Monica Martinussen. 2003. A new rating scale for adult resilience: What are the central protective resources behind healthy adjustment? International Journal of Methods in Psychiatric Research 12 (2): 65–76.
 • Friborg, Oddgeir, Odin Hjemdal, Jan H Rosenvinge og Monica Martinussen. 2003. A new rating scale for adult resilience: What are the central protective resources behind healthy adjustment? International Journal of Methods in Psychiatric Research 12 (2): 65–76.
 • Hartmann, Ellen, Tore Sunde, Wenche Kristensen og Monica Martinussen. 2003. Psychological Measures as Predictors of Military Training Performance. Journal of Personality Assessment 80 : 88–99.
 • Hunter, David, Monica Martinussen og Mark Wiggins. 2003. Understanding how pilots make weather-related decisions. The International journal of aviation psychology 13 : 73–87.
 • Østlyngen, Anne, Turid Storjord, Bente Stellander og Monica Martinussen. 2003. En undersøkelse av total arbeidsbelastning og tilfredshet for psykologer i Norge. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. Tidsskrift for Norsk Psykologforening 40 : 570–581.
 • Burke, Ronald J., Astrid M. Richardsen og Monica Martinussen. 2002. Psychometric properties of Spence and Robbins measures of workaholism components. Psychological Reports 91 : 1098–1104.
 • Hjemdal, Odin, Oddgeir Friborg, Monica Martinussen og Jan H Rosenvinge. 2001. Mestring og psykologisk motstandsdyktighet hos voksne: Utvikling og foreløpig validering av et nytt instrument. Tidsskrift for Norsk Psykologforening 38 : 310–318.
 • Martinussen, Monica, Astrid M. Richardsen og Helge W Vårum. 2001. Validation of an ipsative personality measure (DISCUS). Scandinavian Journal of Psychology 42 : 411–416.
 • Silvera, David Howard, Monica Martinussen og Tove Irene Dahl. 2001. The Tromsø Social Intelligence Scale: a self-report measure of social intelligence. Scandinavian Journal of Psychology 42 : 313–319.
 • Hjemdal, Odin, Oddgeir Friborg, Monica Martinussen og Jan H. Rosenvinge. 2001. Psykologisk motstandsdyktighet hos voksne: Utvikling og foreløpig validering av ett nytt instrument. Tidsskrift for Norsk Psykologforening 4 : 310–318.
 • Holand, Unni, Ellen Hoxmark og Monica Martinussen. 2000. Klientenes vurdering av behandlingstilbudet ved Voksenpsykiatrisk poliklinikk i Tromsø. Tidsskrift for Norsk Psykologforening 37 : 724–731.
 • Rosenvinge, Jan H og Monica Martinussen. 2000. The comorbidity of eating disorders and personality disorders: A meta-analytic review of studies published between 1983 and 1998. Eating and Weight Disorders 5 : 52–61.
 • Brennen, Tim, Monica Martinussen, Odin Hjemdal og Bernt O Hansen. 1999. Arctic cognition: A study of cognitive performance in summer and winter at 69 degrees N. Applied Cognitive Psychology 13 : 561–580.
 • Martinussen, Monica og Jan Bjørnstad. 1999. Meta-analysis calculations based on independent and non-independent cases. Educational and Psychological Measurement 59 : 928–950.
 • Martinussen, Monica og Tore M Torjussen. 1998. Pilot selection in the Norwegian Air Force: A validation and meta-analysis of the test battery. The International journal of aviation psychology 8 : 33–45.
 • Martinussen, Monica og Arne Holte. 1997. Seleksjon av studenter til utdanning i psykologi: En valideringsundersøkelse. Tidsskrift for Norsk Psykologforening 34 : 130–134.
 • Martinussen, Monica. 1996. Psychological measures as predictors of pilot performance: A meta-analysis. The International journal of aviation psychology 6 : 1–20.
 • Teigen, Karl Halvor, Monica Martinussen og Thorleif Lund. 1996. Linda vs. world cup: Conjunctive probabilities in three-event fictional and real-life predictions. Journal of Behavioral Decision Making 9 : 77–93.
 • Teigen, Karl Halvor, Monica Martinussen og Lund Thorleif. 1996. Conjunction errors in the prediction of referendum outcomes: Effects of attitude and realism. Acta Psychologica 93 : 91–105.
Vis alle

Populærvitenskapelige artikler

Kronikker/kommentarer/blogginnlegg

 • Rosenvinge, Jan H, Oddgeir Friborg, Sabine Kaiser og Monica Martinussen. 2017. Catching the moving target of adolescent personality and its disorders: A commentary on the article (doi:10.1007/s40519-017-0368y) by Gaudio and Dakanalis: What about the assessment of personality disturbances in adolescents With eating disorders? Eating and Weight Disorders.
 • Martinussen, Monica. 2015. "Granskning av en ulykke: Bokomtale av "Faking science: A true story of academic fraud"". Forskningsetikk.
 • Martinussen, Monica. 2015. Why don't women fly? Aviation Psychology and Applied Human Factors.
 • Mørch, Willy-Tore, Monica Martinussen, Charlotte Reedtz og Helene Eng. 2015. Mobbing i Tromsøskolen. Nordlys, 08. januar.
 • Halvorsen, Marianne, Børge Idar Mathiassen, Even Myrbakk, Per Håkan Brøndbo, Jørgen Sundby, Oddmar Ole Steinsvik og Monica Martinussen. 2014. Psychometric properties of The Strengths and Difficulties Questionnaire among school-aged children with developmental disorders and intellectual disabilities. JARID: Journal of applied research in intellectual disabilities.
 • Richardsen, Astrid Marie og Monica Martinussen. 2010. Utbrenthet og engasjement hos psykologer. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.
Vis alle
Publisert 16. mars 2020 13:30.. Sist oppdatert 16. mars 2020 13:38.