Ottosen, Morten Nordhagen
AvdelingForsvarets høgskole, Krigsskolen
StillingFørsteamanuensis ved Seksjon for taktisk samvirke
Telefon98 08 13 49
Epostmottosen@fhs.mil.no

(f. 1981). PhD i historie, Universitetet i Oslo 2012. Ottosen har vært ansatt ved Krigsskolen/FHS siden 2017 og har bakgrunn som postdoktor ved Syddansk Universitet i Odense (2014-17), diverse stipendiat-, forsker-, og timelærerstillinger ved Universitetet i Oslo (2005-14) og Stortingsbiblioteket (2006-09). Han har også undervist ved daværende Høgskolen i Telemark og var gjesteforsker og foreleser ved Institute on Napoleon and the French Revolution, Florida State University i 2010 og 2013. I 2017 mottok han sammen med Rasmus Glenthøj den første Nordiske Historiebogspris. Sammen med Glenthøj arbeider Ottosen for tiden med boken Scandinavia between Napoleon and Bismarck, 1814-1870 for Palgrave Macmillan. Han skriver i                                                                      tillegg boken Napoleons Europa for Dreyer forlag.

I 2014-18 var Ottosen med i prosjektgruppen «Impacts of the Danish Defeat of 1814» ved Syddansk Universitet i Odense. I 2016-18 var han tilknyttet det tverrfaglige prosjektet «Offentlighet og ytringsfrihet i Norden 1815-1900» ved Universitetet i Oslo, hvor han i 2011-14 også var med i prosjektgruppen «1814-grunnloven – historisk virkning og sosial forankring», hvor også hans arbeid med doktorgradsavhandlingen Popular Responses to Unpopular Wars: Resistance, Collaboration and Experiences in Norwegian Borderlands, 1807-1814 inngikk.  

Interessefelt og kompetanseområder

 • Nordisk og europeisk (militær)historie på 1800- og 1900-tallet
 • Nasjonal identitet og nasjonalisme
 • Motstand og kollaborasjon i krig
 • Forfatningshistorie
 • Napoleons Europa

Bok/rapport/avhandling

 • Ottosen, Morten Nordhagen og Rasmus Glenthøj. 2014. Experiences of War and Nationality in Denmark and Norway, 1807-1815. Palgrave Macmillan.
 • Ottosen, Morten Nordhagen og Hommerstad Marthe, red. 2014. Ideal og realitet. 1814 i politisk praksis for folk og elite. Akademika forlag.
 • Ottosen, Morten Nordhagen. 2012. Popular Responses to Unpopular Wars: Resistance, Collaboration and Experiences in Norwegian Borderlands, 1807-1814. Doktorgradsavhandling, Humanistisk fakultet, Universitetet i Oslo.
 • Ottosen, Morten Nordhagen og Rasmus Glenthøj, red. 2012. Samfunn i krig : Norden 1808-09. Unipub forlag.
 • Ottosen, Morten Nordhagen. 2005. Opprustning, unionskonflikt og forsvarssamarbeid. Militære tiltak og vurderinger i Trøndelag 1890-1905. Oslo: Prosjekt 1905.

Del av bok/rapport

 • Ottosen, Morten Nordhagen. 2018. "Den dynastiske skandinavismens grobunn og grenser, ca. 1845-1870". I Skandinavismen. Vision og virkning., redigert av Ruth Solveig Hemstad, Jes Fabricius Møller og Dag Thorkildsen, 255–283. Syddansk Universitetsforlag.
 • Ottosen, Morten Nordhagen. 2017. "Religion and Secularization in Bavaria in the Age of Revolution, 1777-1817". I The French Revolution and Religion in Global Perspective: Freedom and Faith, redigert av Bryan A. Banks og Erica Johnson, 173–201. Palgrave Macmillan.
 • Ottosen, Morten Nordhagen. 2016. "Identitet og patriotisme i Danmark og Norge fra opplysningstiden til Eidsvoll". I Mellem brødre. Dansk-norsk samliv i 600 år, redigert av Rasmus Glenthøj, 242–253. Scandinavian Academic Press.
 • Ottosen, Morten Nordhagen. 2015. "Bøndene og krigene mot Sverige 1807-1814. Motstand eller tilpasning?" I "Mod som en konge" : bøndene, makten og politikken 1800-1850, redigert av Roald Berg og Svein Ivar Langhelle, 129–142. Bodoni forlag.
 • Ottosen, Morten Nordhagen. 2015. "Folkenes vår: De europeiske revolusjonene 1848-1851". I Demokrati. Historien og ideene, redigert av Raino Sverre Malnes, 218–233. Dreyer Forlag A/S.
 • Ottosen, Morten Nordhagen. 2015. "Konstitusjoner som politiske og nasjonale realiteter og symboler i Norge og Sør-Tyskland, ca. 1800-1848". I Smak av frihet. 1814-grunnloven. Historisk virkning og sosial forankring., redigert av Odd Arvid Storsveen, 319–375. Scandinavian Academic Press.
 • Ottosen, Morten Nordhagen. 2014. "Geriljakrigen det ikke ble noe av: Folkelige reaksjoner i Norge i 1814 i et komparativt europeisk perspektiv". I Norden i Napoleonskrigene : krig på sjø og land, redigert av Knut Peter Arstad, 285–319. Oslo: Forsvarsmuseet.
 • Ottosen, Morten Nordhagen. 2014. "Idealer og realiteter for folk og eliter. Europa og Norge mellom revolusjon og restaurasjon". I Ideal og realitet. 1814 i politisk praksis for folk og elite, redigert av Morten Nordhagen Ottosen og Hommerstad Marthe, 155–180. Akademika forlag.
 • Ottosen, Morten Nordhagen. 2013. ""'Uti bästa dispositioner för förening'? Allmuens reaksjoner på svensk propaganda og agitasjon i svensk-norske grenseområder 1809-10"". I Veivalg for Norden 1809-1813, redigert av Bård Frydenlund, 111–139. Akademika forlag.
 • Ottosen, Morten Nordhagen. 2012. "Fra Fontainebleau til Jönköping: Et overblikk over krigen mellom Danmark-Norge og Sverige i 1808–09". I Samfunn i krig : Norden 1808-09, redigert av Morten Nordhagen Ottosen og Rasmus Glenthøj, 11–36. Unipub forlag.
 • Ottosen, Morten Nordhagen. 2012. "Kollaborasjon, forræderi og landssvikoppgjør i Norge i 1808–09". I Samfunn i krig : Norden 1808-09, redigert av Morten Nordhagen Ottosen og Rasmus Glenthøj, 163–194. Unipub forlag.
 • Ottosen, Morten Nordhagen og Rasmus Glenthøj. 2012. "Introduksjon: Samfunn i krig. Norden 1808-09". I Samfunn i krig : Norden 1808-09, redigert av Morten Nordhagen Ottosen og Rasmus Glenthøj, 5–10. Unipub forlag.
 • Ottosen, Morten Nordhagen. 2010. "Popular Participation in the Scandinavian Wars 1807-1814". I A Guerra No Tempo de Napoleão: Antecedentes, Campanhas Militares E Impactos de Longa Duração, redigert av Amélia Polónia. Oporto: DPI Cromotipo.
 • Ottosen, Morten Nordhagen. 2009. "Bondevæpning i norske grenseområder 1807-1814". I 1807 og Danmark-Norge. På vei mot atskillelsen, redigert av Bård Frydenlund og Rasmus Glenthøj, 123–143. Unipub forlag.
 • Ottosen, Morten Nordhagen. 2008. "Smugling og konspirasjon: Hedmarken og krigen mellom Danmark-Norge og Sverige i 1808-09". I Fra Kaupang til bygd. Årbok for Hedmarksmuseet og Hamar histoprielag, 124–147. Hamar:
Vis alle

Artikler i vitenskapelige tidsskrifter

 • Ottosen, Morten Nordhagen. 2016. ’Det af norrskarna själfva föreslagna utsvältningssystemet’: Den svenske norgespolitikkens forutsetninger, innhold og norske bidrag i 1809. Historisk Tidsskrift 95 (3): 331–358.
 • Ottosen, Morten Nordhagen. 2016. Ending War and Making Peace in Scandinavia, 1814-1848: ‘Peace Crisis’, Demobilization, and Reconciliation. Journal of Military History (1): 145–172.
 • Ottosen, Morten Nordhagen. 2015. Slaget og freden. Betydningen av Waterloo og Wienerkongressen to hundre år etter. Militärhistorisk Tidskrift (2): 139–160.
 • Ottosen, Morten Nordhagen. 2014. Nordisk krig og nordisk fred. Danmark, Norge og Sverige mellom krigslyst, fredsvilje og nøytralitet 1814-1914. Militärhistorisk Tidskrift 1 : 167–214.
 • Ottosen, Morten Nordhagen. 2013. Jernkansleren og jernkongedømmet. Fortid 10 (1): 108–117.
 • Ottosen, Morten Nordhagen. 2012. Gustav IV Adolf og Norge. Historisk Tidsskrift 91 (2): 221–250.
 • Ottosen, Morten Nordhagen. 2009. Patriotisme, fedrelandskjærlighet og folkekrig: Krigen mellom Danmark-Norge og Sverige 1808-09 i en europeisk kontekst. Forsvarsmuseets småskrift : 61–91.
 • Ottosen, Morten Nordhagen. 2005. Opprustning og militære planer i Trøndelag 1880-1905. Trondhjemske Samlinger : 17–29.
Vis alle

Populærvitenskapelige artikler

 • Ottosen, Morten Nordhagen. 2014. Fredsnasjon på krigssti: Drømmen om total krig i 1814. Pro Patria .
 • Ottosen, Morten Nordhagen. 2014. Sorgen, Hungeren og Trængselens Tid. Norges Forsvar : 42–46.
 • Ottosen, Morten Nordhagen. 2014. Stormaktspolitisk perspektiv på 1814. Norges Forsvar : 20–25.
 • Ottosen, Morten Nordhagen. 2013. Brutalitet, bestialitet og berserkgang: motstand, opprør og folkelige reaksjoner i napoleonstidens Norge og Europa. Historiebloggen .
 • Ottosen, Morten Nordhagen. 2013. Nordmenn ville ikke ha selvstendighet i 1814. Magasinet Norden (1): 20–21.
 • Ottosen, Morten Nordhagen. 2010. "... midt paa disse vilde Fielde". Røros og den skandinaviske krigen i 1808-09. Fjell-folk (35): 55–61.
 • Ottosen, Morten Nordhagen. 2010. Norske kvinner i krig 1808-09. Solør-Odal: tidsskrift for lokalhistorie og kultur 42 (1): 37–49.
 • Ottosen, Morten Nordhagen. 2010. Prinsen av Skandinavia. Magasinet Norden (3): 10–11.
 • Ottosen, Morten Nordhagen. 2009. Krig, fred og foreningsbestrebelser i Skandinavia 1807-1810. Nordisk Tidskrift för vetenskap, konst och industri (4): 305–312.
 • Ottosen, Morten Nordhagen. 2009. Trøndelag og krigen mellom Danmark-Norge og Sverige i 1808-09. Trondhjemske Samlinger : 37–68.
 • Ottosen, Morten Nordhagen. 2005. En målrettet norsk selvstendighetspolitikk 1891-1904. Kvelds-seto : Gåmåt frå Skjåk : årsskrift frå Skjåk historielag : 73–87.
Vis alle

Kronikker/kommentarer/blogginnlegg

 • Ottosen, Morten Nordhagen. 2018. Anna Agnarsdóttir (red.). Sir Joseph Banks, Iceland and the North Atlantic 1772–1820. Journals, Letters and Documents. Historisk Tidsskrift.
 • Ottosen, Morten Nordhagen. 2013. Folket sto ikke bak 1814. Klassekampen, 10. april.
 • Ottosen, Morten Nordhagen. 2013. Mye forlangt? Klassekampen, 13. april.
 • Ottosen, Morten Nordhagen. 2011. Martin Hårdstedt: Omvälvningarnas tid: Norden och Europa under revolutions- och Napoleonkrigen. Historisk Tidsskrift.
 • Ottosen, Morten Nordhagen. 2010. Marianne Takle, Det nasjonale i Nasjonalbiblioteket (Oslo 2009). Historisk Tidsskrift.
 • Ottosen, Morten Nordhagen. 2010. Skandinavias historiske veiskille. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.), 27. mai.
 • Ottosen, Morten Nordhagen. 2009. Alan Forrest, Karen Hagemann og Jane Rendall (red.), Soldiers, Citizens and Civilians. Experiences and Perceptions of the Revolutionary and Napoleonic Wars, 1790-1820. (Houndmills 2009). Historisk Tidsskrift.
 • Ottosen, Morten Nordhagen. 2009. Christopher Clark, Iron Kingdom. The Rise and Downfall of Prussia, 1600-1947. (Cambridge, MA: Harvard University Press 2006). Levende Historie.
 • Ottosen, Morten Nordhagen. 2009. Feil om "Kongsvinger-avtalen" i 1809. Glåmdalen, 22. januar.
 • Ottosen, Morten Nordhagen. 2009. Rasmus Glenthøj, En moderne nations fødsel. Norsk national identifikation hos embedsmænd og borgere 1807-1820. Odense: Syddansk universitetsforlag 2008. Levende Historie.
 • Ottosen, Morten Nordhagen. 2009. Soldiers, Citizens and Civilians. Experiences and Perceptions of the Revolutionary and Napoleonic Wars, 1790-1820. Historisk Tidsskrift.
 • Ottosen, Morten Nordhagen. 2008. Dreyer-kulten og Trangen 1808 - myter og tull. Østlendingen, 15. april.
 • Ottosen, Morten Nordhagen. 2008. Rasmus Glenthøj og Jens Rahbek Rasmussen (red.): Det venskabelige bombardement. København 1807 som historisk begivenhed og national myde. (København 2007). Historisk Tidsskrift.
 • Ottosen, Morten Nordhagen. 2007. Europeisk russerfrykt. Klassekampen, 18. juni.
 • Ottosen, Morten Nordhagen. 2007. Raseideologi og jødeutryddelse? Hamar arbeiderblad, 19. februar.
 • Ottosen, Morten Nordhagen. 2007. Religion og rase i Hamas og nasjonalsosialismen. Hamar arbeiderblad, 16. januar.
 • Ottosen, Morten Nordhagen. 2007. Sven G. Holtsmark, Rolf Hobson og Tom Kristiansen (red.): Stormaktene, Sverige og Norge 1905-1907. Fra konsulatsak til integritetstraktat (Oslo 2006). Historisk Tidsskrift.
 • Ottosen, Morten Nordhagen. 2006. Forskjellene mellom Hamas’ og Hitlers jødesyn. Hamar arbeiderblad, 01. desember.
 • Ottosen, Morten Nordhagen. 2006. Julegranen i London – en hjertelig takk for hva da? Hamar arbeiderblad, 08. desember.
 • Ottosen, Morten Nordhagen. 2006. Rolf Hobson: Krig og strategisk tenkning i Europa 1500-1945. Samfunnsendring – statssystem – militærteori (Oslo 2005). Fortid.
 • Ottosen, Morten Nordhagen. 2005. Forsvaret, bukken og havresekken. Hamar arbeiderblad, 18. august.
 • Ottosen, Morten Nordhagen. 2005. Unionsoppløsningen, historie og myter. Hamar arbeiderblad, 10. juni.
Vis alle
Publisert 16. oktober 2018 11:52.. Sist oppdatert 6. november 2018 13:13.