Røkke, Truls
AvdelingForsvarets høgskole, Luftkrigsskolen
Eposttrokke@fhs.mil.no


Bok/rapport/avhandling

  • Røkke, Truls. 2016. UAV - den stygge andungen i moderne luftkrig. Hvordan ubemannede luftsystemer ble en del av det norske forsvaret. Mastergradsoppgave, Institutt for tverrfaglige kulturstudier, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

Del av bok/rapport

  • Røkke, Truls. 2017. "Ny kompetanse i krig - innføring av droneteknologi i Forsvaret". I Kompetanseforvaltning i Forsvaret, redigert av Tormod Heier, 259–276. Fagbokforlaget.

Populærvitenskapelige artikler

  • Røkke, Truls. 2016. Den stygge andungen. Luftled - luftmilitært tidsskrift (2): 14–15.
Publisert 20. september 2018 13:40.. Sist oppdatert 30. oktober 2018 09:28.