Stokkeland, Christina
AvdelingForsvarets høgskole, Luftkrigsskolen
Epostcstokkeland@fhs.mil.no

Bok/rapport/avhandling

  • Stokkeland, Christina. 2014. Veiledning og samtaleteknikk fordypningsstudie M6, høsten 2014. Verktøy i veiledningen. Kompendium, Luftkrigsskolen.
  • Stokkeland, Christina. 2008. Hvordan oppleves Luftkrigsskolens pedagogiske modell å ha betydning for mestring i internasjonale operasjoner? Mastergradsoppgave, NTNU.
  • Stokkeland, Christina. 2002. Utbrenthet - et case-studium av tre offiserer i Luftforsvaret. Rapport, Luftkrigsskolen.

Del av bok/rapport

  • Heieraas, Bjørn Olav og Christina Stokkeland. 2017. "Finn Kristian Hannestad - "Løs oppdraget og ta vare på hverandre"". I Luftforsvarets historie - sett ovenfra, redigert av Ole Jørgen Maaø og Steinar Sanderød, 336–355. Fagbokforlaget.

Artikler i vitenskapelige tidsskrifter

  • Antonacopoulou, Elena P., Christian Moldjord, Trygve Steiro og Christina Stokkeland. 2019. The New Learning Organisation: PART II - Lessons from the Royal Norwegian Air Force Academy. Learning Organization .
  • Antonacopoulou, Elena P., Christian Moldjord, Trygve Steiro og Christina Stokkeland. 2019. The New Learning Organisation PART I – Institutional Reflexivity, High Agility Organising and Learning Leadership. Learning Organization .
Publisert 20. september 2018 14:25.. Sist oppdatert 30. oktober 2018 09:32.