Kontakt høgskolens avdelinger

​Forsvarets høgskole:

  • Ledelse og stab: Akershus festning bygning 18 (henvendelse i vakta i bygning 10)
  • Forsvarets stabsskole: Akershus festning, bygning 10
  • Institutt for forsvarsstudier: Kongens gate 4, Oslo
  • Sjefskurs: Akershus festning bygning 14 (henvendelse i vakta i bygning 10)

Telefon: 2309 5727
E-post: post.fhs@mil.no
Postadresse: Forsvarets høgskole Postboks 800,
Postmottak 2617 Lillehammer

Vakt/resepsjon, bygning 10, Akershus festning: 2309 5736

Krigsskolen

Telefon 2309 9000
E-post ks.kontakt@mil.no
Postadresse: P.b. 42 Linderud, 0517 Oslo
Besøksadresse: Utfartsveien 2, 0593 Oslo

Sjøkrigsskolen

Telefon: 5551 8600
E-post: kontakt@sksk.mil.no
Postadresse: P.B. 83, Haakonsvern, 5886 Bergen
Besøksadresse: Sjøkrigsskoleveien 32, Laksevåg

Luftkrigsskolen

Epost: info.lksk@fhs.mil.no 
Telefon: 7399 5000
P
ostadresse: 
Luftkrigsskolen 
Trondheim Mil
Postboks 4133, 7450 Trondheim 
Besøksadresse: Persaunveien 61

FORSVARETS INGENIØRHØGSKOLE

Telefon: 6110 3400
E-post: fih@cyfor.mil.no
Postadresse: Postboks 800, 
Postmottak, 2617 Lillehammer
Besøksadresse: Jørstadmoveien 600, 2625 Fåberg

Publisert 22. juli 2015 14:14.. Sist oppdatert 26. januar 2020 09:34.