Kontakt høgskolene

​Forsvarets høgskole:

  • Ledelse og stab: Akershus festning bygning 18 (henvendelse i vakten i bygning 10)
  • Forsvarets stabsskole: Akershus festning bygning 10
  • Institutt for forsvarsstudier: Kongens gate 4, Oslo
  • Sjefskurs: Akershus festning bygning 14 (henvendelse i vakten i bygning 10)
  • Forsvarets kompetanse- og utdanningssenter: 13 lokasjoner i Norge, se FOKUS egen hjemmeside
  • Norges idrettshøgskole/Forsvarets institutt: Sognsvannsveien 220, Oslo

Telefon: 2309 5727
E-post: post.fhs@mil.no
Postadresse: Forsvarets høgskole Postboks 800,
Postmottak 2617 Lillehammer


Krigsskolen

Telefon 23 09 90 00
E-post ks.kontakt@mil.no
Postadresse: P.b. 42 Linderud, 0517 Oslo
Besøksadresse: Utfartsveien 2, 0593 Oslo


Forsvarets ingeniørhøgskole

Telefon: 61103400
E-post: fih@cyfor.mil.no
Postadresse: Postboks 800, Postmottak, 2617 Lillehammer
Besøksadresse: Jørstadmoveien 600, 2625 Fåberg

Publisert 22. juli 2015 14:14.. Sist oppdatert 28. juni 2016 11:12.