KrigsskolenKrigsskolenhttp://forsvaret.no/media/PubImages/landingsside_ks_hogskolene.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=3093​​​​​​​​​Krigsskolen er landets eldste institusjon for høyere utdanning. Skolen skal utdanne offiserer som kan forvalte og lede det samfunnsoppdraget Forsvaret har fått med ekspertise og ansvarsglede.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​En utdanning ved Krigsskolen vil ikke bare utvikle deg som leder, men også som menneske. Gjennom studiet vil du tilegne deg kunnskaper, ferdigheter og holdninger som gjør deg i stand til å inspirere, organisere og ta avgjørelser som får mennesker til å samarbeide og løse oppgaver. ​​​​

​​​Samtidig driver vi kontinuerlig utvikling, for å sikre at utdanningen er relevant i forhold til Hærens behov for fremtidens ledere. Krigsskolen er selve fundamentet i profesjonsutdanningen i Hæren.
                                      - Studiehåndboken 2016-201​​​​​7

​​​

 Aktuelt fra Krigsskolen

 

 

Teaching culture at military academies<img alt="" src="/media/PubImages/T-10%20fasade%20inngangsparti.JPG" style="BORDER:0px solid;" />Teaching culture at military academiesThe Norwegian Military Academy invites scholars to a conference in Oslo, Norway Date: 15 November 2017 Venue: Den gamle Krigsskole, Tollbugata 10, 0152 Oslo, Norway Deadline for papers: 15 June 2017 Deadline for registration: 1 September 2017http://forsvaret.no/hogskolene/krigsskolen/teaching-culture-at-military-academies
FFI rapport. Ny struktur, hva med kultur?<img alt="" src="/media/PubImages/Skjermbilde%20ffi%20rapport%2016-02365.JPG" style="BORDER:0px solid;" />FFI rapport. Ny struktur, hva med kultur?Krigsskolen fikk fra forrige GIH, Generalmajor Rune Jacobsen , høsten 2015 forespørsel om skolen kunne etablere og gjennomføre et pilotprosjekt som kunne studere kulturelle aspekter ved innføring av ny militær ordning (NMO). http://forsvaret.no/hogskolene/krigsskolen/ffi-rapport-ny-struktur-hva-med-kultur
Kadettsamfundet ved KS - nettside<img alt="" src="/media/PubImages/Skjermbilde%20kadettsamfundet%20nettside.JPG" style="BORDER:0px solid;" />Kadettsamfundet ved KS - nettsideKadettsamfundet ved Krigsskolen har fått ny nettside.http://forsvaret.no/hogskolene/krigsskolen/kadettsamfundet-ved-ks-nettside

 Siste nytt fra Hæren

 

 

Trener urban strid i Nederland<img alt="" src="/media/PubImages/20170511HR-9670_02.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Trener urban strid i NederlandTelemark bataljon reiste til Nederland for å trene på en måte som ikke er mulig hjemme i Norge. http://forsvaret.no/aktuelt/trente-urban-strid
Minenes verste fiende<img alt="" src="/media/PubImages/19012017FR_Sting%20vong-2858-kopi.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Minenes verste fiendeForsvarets nye stormingeniørvogner er spesialdesignet for å rydde unna miner og eksplosiver. http://forsvaret.no/aktuelt/minenes-verste-fiende
Terper formen før Joint Viking<img alt="" src="/media/PubImages/20170208div_rein.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Terper formen før Joint VikingSist uke gjennomførte Brigade Nord øvelse Rein 1 i Midt-Troms.http://forsvaret.no/aktuelt/oevelse-rein-brigade-nord