KrigsskolenKrigsskolenhttp://forsvaret.no/media/PubImages/landingsside_ks_hogskolene.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=3093​​​​​​​​​Krigsskolen er landets eldste institusjon for høyere utdanning. Skolen skal utdanne offiserer som kan forvalte og lede det samfunnsoppdraget Forsvaret har fått med ekspertise og ansvarsglede.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​En utdanning ved Krigsskolen vil ikke bare utvikle deg som leder, men også som menneske. Gjennom studiet vil du tilegne deg kunnskaper, ferdigheter og holdninger som gjør deg i stand til å inspirere, organisere og ta avgjørelser som får mennesker til å samarbeide og løse oppgaver. ​​​​

​​​Samtidig driver vi kontinuerlig utvikling, for å sikre at utdanningen er relevant i forhold til Hærens behov for fremtidens ledere. Krigsskolen er selve fundamentet i profesjonsutdanningen i Hæren.
                                      - Studiehåndboken 2015-2016​​​​​​

​​​

 Siste nytt fra Krigsskolen

 

 

Conducting counterinsurgency with productive power<img alt="" src="/media/PubImages/fswi20.v027.i02.cover.jpg?RenditionID=1" style="BORDER:0px solid;" />Conducting counterinsurgency with productive powerskrevet av høgskolelektor Carsten Rønnfeldt. Publisert i Small Wars & Insurgencies, 2016, 27(2), 226-242http://forsvaret.no/hogskolene/conducting-counterinsurgency-with-productive-power
KSM ski 2016<img alt="" src="/media/PubImages/Bilde%20i%20dag%20130739.JPG" width="337" style="BORDER:0px solid;" />KSM ski 2016Krigsskolemesterskapet på ski ble arrangert fredag 11. mars for kadetter og ansatte. http://forsvaret.no/hogskolene/ksm-ski-2016
Flott innsats av kadetter ved KS<img alt="" src="/media/PubImages/DSC_0550.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Flott innsats av kadetter ved KSFlott innsats av kadetter ved KS i forbindelse med innsamling til Krafttak mot kreft (Morten) http://forsvaret.no/hogskolene/flott-innsats-av-kadetter-ved-ks

 Siste nytt fra Hæren

 

 

Overraska over FFI-rapport<img alt="" src="/media/PubImages/DSC_4559.JPG" style="BORDER:0px solid;" />Overraska over FFI-rapportBåde soldatar, tillitsvalde og leiarar fortel om godt miljø og stor trivsel i Brigade Nord. http://forsvaret.no/aktuelt/hoey-trivsel-blant-soldatene-i-haeren
Pakistan vil lære av Norge<img alt="" src="/media/PubImages/20160503AA_Pakistan_7.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Pakistan vil lære av NorgePakistan har tradisjonelt ikke vært Norges nærmeste samarbeidspartner. Men det betyr ikke at vi ikke har noe å lære av hverandre.http://forsvaret.no/aktuelt/delegasjonpakistan
Felles beredskap styrker gamle bånd<img alt="" src="/media/PubImages/040516FWR_GIH%20hos%20artilleri-3748.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Felles beredskap styrker gamle båndHæren har hatt besøk av sjefen for den britiske hærens 3. divisjon. Formålet med besøket var å inspisere Brigade Nords bidrag til Natos utrykningsstyrke i 2017.http://forsvaret.no/aktuelt/felles-beredskap-styrker-gamle-baand