Doktor- og mastergrader

 

 

Avlagte mastergraderAvlagte mastergrader<p><strong>Erlandsen, Lars Henrik</strong> (2015) Kadettveilederen: en pedagogisk tilnærming for en yrkesrelevant profesjonsutdanning i Hæren. Oslo, <span><span>Institutt for pedagogikk. Det utdanningsvitenskapelige fakultet. Universitetet i Oslo</span></span> <br><br><strong>Bakke, Tomas </strong>og <strong>Setvik, Jan Tore</strong> (2014) Hvordan påvirkes ledermakten til sjefer i Hæren av deres kompetanse og verdier?: hvordan påvirker sjefens kompetanse og verdier sjefens makt?: hvilke sammenhenger er det mellom sjefens kompetanse og verdier? Tromsø, UIT. Norges arktiske universitet</p><p><strong>Fladeby, Lars-Emil</strong> (2014) Sikkerhetskultur i Forsvaret: en ide på reise. Tromsø, <span><span>UIT. Norges arktiske universitet</span></span><br></p><p><strong>Vik, Joar S.</strong> (2013) Har seleksjon noen betydning? en studie av seleksjonens prediktive validitet. Tromsø, Universitetet i Tromsø</p><p>​</p>
Kommende doktorgraderKommende doktorgrader<p><strong>Halsne, Sigbjørn</strong> (2016) The Iron Fist in the Velvet Glove - counterinsurgency in Afghanistan 2006-2010. University of Glasgow​, Scottish Center for War Studies<br></p>
Avlagte doktorgraderAvlagte doktorgrader<p><strong>Hanssen, Tor-Erik</strong> (2014) Coalition strategy in complex conflicts : the strategic behaviour of three NATO-states in Afghanistan 2003-2008. London, King's College London. Department of War Studies </p>

Publisert 27. august 2015 13:36.. Sist oppdatert 14. september 2016 15:20.