Studier

Krigsskolen er den eldste institusjon for høyere utdanning i Norge og har siden 1750 drevet lederutdanning i Hæren og Forsvaret.

 

 

Logistikklinjen ved Krigsskolen<img alt="" src="/media/PubImages/_BR_6644.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Logistikklinjen ved KrigsskolenStudiet gir deg ledererfaring og en bachelorgrad i logistikk og ressursstyring. Søknadsfrist 15. januar 2018. http://forsvaret.no/karriere/utdanning/hoyere-utdanning/krigsskolen/logistikk
Videregående befalsutdanning ved Krigsskolen<img alt="" src="/media/PubImages/20160616-osh_sbs16-125.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Videregående befalsutdanning ved KrigsskolenVideregående befalsutdanning (VBU) bidrar til å utvikle et spesialistkorps med dyktige militære ledere og spesialister. http://forsvaret.no/karriere/utdanning/hoyere-utdanning/krigsskolen/videregaende-befalsutdanning
Bachelor i bygg- og anleggsteknikk ved Krigsskolen<img alt="" src="/media/PubImages/krigsskolen_ingeniorlinje_toppbilde.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Bachelor i bygg- og anleggsteknikk ved KrigsskolenStudiet gir deg ledererfaring og en bachelorgrad i ingeniørfag med fordypning i Bygg og anleggsteknikk eller militær geografi. Søknadsfrist 15. januar 2018. http://forsvaret.no/karriere/utdanning/hoyere-utdanning/krigsskolen/ingenior
Operativ linje ved Krigsskolen<img alt="" src="/media/PubImages/_MG_7493.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Operativ linje ved KrigsskolenStudiet gir deg ledererfaring og en bachelorgrad i militær teori, ledelse og landmakt. Søknadsfrist 15. januar 2018.http://forsvaret.no/karriere/utdanning/hoyere-utdanning/krigsskolen/operativ