Kurs, studier og enkeltemner

FHS tilbyr poenggivende studier til sivilt og militært ansatte i Forsvaret. Foruten akkrediterte studier, utvikler og gjennomfører høgskolen en rekke kompetansehevende kurs, herunder grunnleggende stabsutdanning, lederutviklingskurs, og FN- og NATO-kurs.

Er du på jakt etter offisers- eller befalsutdanning ved forsvarets høgskole? klikk her


Kurs

Les mer om de ulike kursene nedenfor.ENKELTEMNER

Les mer om de ulike enkeltemnene nedenfor. SØKNAD til studier

For søknad til enkeltemner, fyll ut FHS søknadsskjema og last opp på søknadsweb.

STUDIEBestemmelser

Bestemmelse om lokalt opptak, studier og eksamen ved Forsvarets høgskole finner du her.


Publisert 31. august 2016 12:48.. Sist oppdatert 23. juni 2020 12:43.