Digital undervisning

Det er innført stans i oppmøtebasert undervisning som følge av Covid-19. Linjer som krever praksis er nylig tilbake ved skolene. Dette gjennomføres i former som skal bidra til å redusere smitterisiko. Øvrige utdanninger gjennomføres ved hjelp av digital undervisning og videoforelesninger. Tiltaket gjelder inntil noe annet blir bestemt.

Vi overvåker kontinuerlig utviklingen og følger råd fra Folkehelseinstituttet (FHI) og helsemyndighetene.

Kontorer er i utgangspunktet åpne for ansatte - smittevern og koordinering i antall samlet på ett sted styres av lokal sjef. Ansatte som har mulighet til å jobbe hjemmefra oppfordres til å gjøre det.

Kull 2/2020 ved Befalsskolen har ny planlagt oppstartdato den 17. august.
Ansatte og studenter bes følge med på Teams og benytte den plattformen til samhandling.

Publisert 12. mars 2020 11:15.. Sist oppdatert 10. juni 2020 13:56.