Årskonferanse: Militært Kvinnelig Nettverk (MKN) 23. januar 2020

Presentasjon og oppgave fra foredraget om selvledelse og affektbevissthet.
Publisert 20. januar 2020 15:59.. Sist oppdatert 24. januar 2020 09:00.