Informasjon om nettsidene for Forsvarets høgskoler

Informasjonen på disse sidene forvaltes av den enkelte høgskole/krigsskole. Sjefene for de respektive skolene er ansvarlig for sidenes innhold.

​Forsvarets høgskole

Ansvarlig redaktør er sjef Forsvarets høgskole, kontreadmiral Louise K. Dedichen.
Nettredaktør for Forsvarets høgskole er Olav Aalberg​.

LUFTKRIGSSKOLEN

Ansvarlig redaktør er Sjef Luftkrigsskolen, oberst Morten Henriksen.
Nettredaktør for Luftkrigsskolen er kaptein Camilla Aicher.


Publisert 22. juli 2015 14:28.. Sist oppdatert 28. juni 2016 11:12.