hogskolene_1266_omstillingskonferanshogskolene_1266_omstillingskonferanshttp://forsvaret.no/hogskolene/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=290/media/PubImages/Opprustningskonferansen 2020_ingress (1).jpg

Kalenderhendelse
Starttidspunkt25. mars 2020 10:00
StedOslo Militære Samfund
Type hendelseKonferanse

Omstillingskonferansen 2020

«Opprustningskonferansen» – Oslo Militære Samfund, 25. mars.

Omstilling i Forsvaret har i tre tiår vært dominert av reduksjon, rasjonalisering og hard prioritering. Men omstilling kan også bety vekst, styrking og opprustning. I lys av en dyster sikkerhetspolitisk situasjon er det bred enighet frem mot den nye langtidsplanen om at Forsvaret må styrkes, og på den siste omstillingskonferansen samles trådene. Med utgangspunkt i forsvarssjefens Fagmilitære råd 2019 spør vi skarpskodde analytikere og snarrådige fagfolk hvordan Forsvaret kan rustes opp.


Dato: 25. mars 2020

Tidspunkt: kl. 10.0014.00 (registrering og kaffe fra kl. 9.30) 

Sted: Oslo Militære Samfund, Myntgata 3
Arrangementet skjer i regi av FHS/Institutt for forsvarsstudier


Meld deg på Omstillingskonferansen 2020


Velkomst 

Professor Kjell Inge Bjerga, direktør Institutt for forsvarsstudier (IFS) 
 

Keynote speaker 

TBD


Sesjon 1Pengene fins, men finnes viljen? 

 

  • Hanne Skartveit, politisk redaktør VG 
  • John Olav Egeland, politisk kommentator Dagbladet 
  • Nils August Andresen, redaktør Minerva 
  • Dag Tangen Olsen, redaktør Norges Forsvar  

Paneldebatt

 

Ordstyrer: Magnus Håkenstad, IFS 

 

 Sesjon 2Pengene fins, men finnes evnen? 
 

  • Per Kristian Foss, riksrevisor Riksrevisjonen
  • Oberstløytnant Harald Høiback, nestkommanderende Forsvarets museer 
  • Hedda Bryn Langemyr, daglig leder Utsyn – Forum for utenriks og sikkerhet 

 Paneldebatt 

 

Ordstyrer TBD  

 

Lett lunsj


Publisert 14. februar 2020 13:13.. Sist oppdatert 17. februar 2020 16:28.