SjøkrigsskolenSjøkrigsskolenhttp://forsvaret.no/media/PubImages/SKSK 200 garde.jpeghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=10952
Sjøkrigsskolen 200 årSjøkrigsskolen 200 århttp://forsvaret.no/media/PubImages/SKSK_1b.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=2671Fra Adenbukta til Afghanistan har offiserer utdannet på Sjøkrigsskolen møtt utfordringer og mestret dem. Under ekstreme forhold holdt de hodet kaldt, reddet liv og utførte jobben de var satt til.BOKLANSERING

"SJØMILITÆR KOMPETANSE OG LEDERUTVIKLING I 200 ÅR".

Boken gis ut i anledning Sjøkrigsskolens 200-årsjubileum, og tar for seg skolens utvikling fra 1817-2017.
30 forfattere og 2 redaktører har hjulpet til med å ferdigstille boken. Kadettene på skolen har også bidratt med et selvskrevet kapittel om hvordan det er å være kadett i dag.
Få tak i boken du også for å sikre deg spennende lesestoff fremover!
Boken kan kjøpes direkte fra Bodoni forlag.

--------------------------

VÅR skriftserie Necesse FORTSETTER:


Nytt nummer i 2017: Sjømakt og sjømilitær utdanning.
Her finner du blant annet disse artiklene:

  • Ein strategi på leirføter av orlogskaptein Tor Ivar Strømmen.

    Ei analyse av det strategiske grunnlaget for Langtidsmeldinga for forsvarssektoren (LTP).

  • Den russiske marinen - status og framtidsutsikter av høyskolelektor Ståle Ulriksen.
  • Learning Maritime English in Simulator av førstelektor Anne Linda Løhre.

Du finner alle numrene av Necesse i vårt elektroniske arkiv.
--------------------------
Vil du bli en handlekraftig leder som andre kan stole på og se opp til? ​​

Sjøkrigsskolen har Norges beste lederutdanning. I tillegg til å bli en god leder, som er vant til å måtte mestre vanskelige situasjoner, får du god faglig tyngde.
Ved Sjøkrigsskolen kan du spesialisere deg innen navigasjon, elektronikk/våpen, maskin og logistikk. Etter tre år får du en bachelorgrad i militære fag. 

Sjøkrigsskolen​​ byr på mange utfordringer. I løpet av det første året vil du ha klatret i riggen på skoleskipet Statsraad Lehmkuhl, testet deg selv til yttergrensene på øvelser til lands og til sjøs, og ikke minst knyttet sterke bånd til dine medkadetter.​​