Necesse nr 3 2016Necesse nr 3 2016http://forsvaret.no/media/PubImages/Necesse nr 3 multi.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=8396
NecesseNecessehttp://forsvaret.no/media/PubImages/Necesse.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=6607

Forskning og utvikling

Forskning og utvikling ved Sjøkrigsskolen bidrar til å gi Sjøforsvaret og forsvarssektoren for øvrig relevant kunnskap om og innsikt i, forsvars- og sikkerhetsfaglige spørsmål.

​​​​​​​​​​NYTT NUMMER AV Necesse ​

Nummer 1 for 2017 av Necesse er nå tilgjengelig i Brage!​
Fagredaktører har vært Frode Voll Mjelde og Odd Sveinung Hareide.

Maritim navigasjon blander både vitenskap og kunst. En god navigatør tenker både strategisk, operasjonelt og taktisk. Navigatøren planlegger hver reise nøye, og har inngående kunnskap om sin egen plan. Underveis i seilasen samler navigatøren informasjon fra en rekke kilder, evaluerer denne informasjonen, og bestemmer skipets posisjon. Navigatøren sammenligner deretter posisjonen med sin seilingsplan, sine operative forpliktelser, og sitt eget bestikk. En god navigatør forutser farlige situasjoner i god tid før de oppstår, og holder seg alltid i forkant av sin egen plan. Navigatøren er drillet og klar for øyeblikkelige inngripen og handlinger. Navigatøren leder og forener en rekke ressurser - elektroniske, mekaniske og menneskelige. Navigasjonsmetoder og teknikker varierer med type fartøy, ytre og indre forhold, samt gjeldende betingelser i situasjon og oppdrag. Noen viktige elementer for en vellykket seilas kan ikke læres fra en god bok innen nautikk eller en drivende dyktig lærer i et klasserom. Vitenskapen om navigasjon kan læres, men selve kunsten å navigere utvikles gjennom erfaring.

Gjennom Sjøforsvarets Navigasjonskompetansesenter blir morgendagens navigatører rustet til å møte de utfordringene de treffer om bord på Sjøforsvarets fartøyer, og Sjøforsvarets fartøyer blir rustet til å møte utfordringene de treffer i nasjonale og internasjonale farvann.

Vi håper du finner innholdet i denne utgaven av Necesse engasjerende, og vi oppfordrer deg mer enn gjerne til å ta kontakt med forfatteren på epost eller stikke innom Navkomp for en faglig diskusjon for å videreutvikle militær navigasjon. Hvis noen av leserne ønsker å bidra til Necesse, så setter vi stor pris på eksterne relevante bidrag tilsendt redaksjonen.

Vi håper og tror at artiklene vil falle i smak. God fornøyelse!

Heftene trykkes i et begrenset opplag. Alle utgivelser blir lagt ut i Sjøkrigsskolens elektroniske arkiv. Her vil du også finne kadettenes bacheloroppgaver samt masteroppgaver og doktorgrader skrevet av offiserer og ansatte ved Sjøkrigsskolen.
----
Ta kontakt med dekan Roar Espevik for å få vite mer om Sjøkrigsskolens FoU-arbeid.


Publisert 31. mars 2011 21:17.. Sist oppdatert 2. mai 2017 15:35.