Studier

Har du lyst til å bli en moderne og handlekraftig leder? En lederutdanning ved Sjøkrigsskolen gir deg tyngden du trenger for å mestre utfordrende, interessante og ansvarsfulle lederstillinger.

 

 

Bachelor med fordypning i maskinfag ved Sjøkrigsskolen<img alt="" src="/media/PubImages/Maskinist_proresHQ_840p0.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Bachelor med fordypning i maskinfag ved SjøkrigsskolenStudiet gir deg lederutdanning og teknologisk utdanning med vekt på skipstekniske maskinfag. Søknadsfrist 15. april 2018.http://forsvaret.no/karriere/utdanning/hoyere-utdanning/sjokrigsskolen/maskinfag
Bachelor med fordypning i nautikk ved Sjøkrigsskolen<img alt="" src="/media/PubImages/Instruktor_navigator_proresHQ_840p0.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Bachelor med fordypning i nautikk ved SjøkrigsskolenStudiet gir deg lederutdanning og en teoretisk navigasjonsutdanning for å kunne løse skipsfører-sertifikat. Søknadsfrist 15. april 2018.http://forsvaret.no/karriere/utdanning/hoyere-utdanning/sjokrigsskolen/nautikk
Bachelor med fordypning i maritime jegeroperasjoner ved Sjøkrigsskolen<img alt="" src="/media/PubImages/sjokrigsskolen_maritimjeger_toppbilde.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Bachelor med fordypning i maritime jegeroperasjoner ved SjøkrigsskolenStudiet gir deg bachelorgrad og en lederutdanning med med fordypning i maritime jegeroperasjoner. Søknadsfrist 15. januar 2018. http://forsvaret.no/karriere/utdanning/hoyere-utdanning/sjokrigsskolen/maritime-jegeroperasjoner
Bachelor med fordypning i logistikk og ressursstyring ved Sjøkrigsskolen<img alt="" src="/media/PubImages/sjokrigsskolen_logistikk_toppbilde.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Bachelor med fordypning i logistikk og ressursstyring ved SjøkrigsskolenStudiet gir deg lederutdanning og en bachelorgrad med vekt på logistikk og ressursstyring. Søknadsfrist 15. januar 2018.http://forsvaret.no/karriere/utdanning/hoyere-utdanning/sjokrigsskolen/logistikk-og-ressursstyring
Bachelor med fordypning i elektronikk og data ved Sjøkrigsskolen<img alt="" src="/media/PubImages/sjokrigsskolen_nautikk_toppbilde.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Bachelor med fordypning i elektronikk og data ved SjøkrigsskolenStudiet gir deg lederutdanning og kompetansen du trenger for å kunne jobbe som ingeniør med elektronikk-, data- og våpensystemene om bord på et av Sjøforsvarets fartøyer. Søknadsfrist 15. april 2018.http://forsvaret.no/karriere/utdanning/hoyere-utdanning/sjokrigsskolen/elektronikk-og-data
Bachelor med fordypning i elektro og automasjon ved Sjøkrigsskolen <img alt="" src="/media/PubImages/sjokrigsskolen_automasjon_toppbilde.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Bachelor med fordypning i elektro og automasjon ved Sjøkrigsskolen Studiet gir deg lederutdanning og teknologisk utdanning med vekt på skipstekniske elektro- og automasjonsfag. Søknadsfrist 15. april 2018. http://forsvaret.no/karriere/utdanning/hoyere-utdanning/sjokrigsskolen/elektro-og-automasjon