ADL-seksjonen

ADL-seksjonen utvikler bruken av Avansert Distribuert Læring i Forsvaret. Seksjonen støtter Forsvarets avdelinger med utvikling, anskaffelse og implementering av ADL.

​​​​​​​​​​​​Hva er ADL?

ADL er en samlebetegnelse på moderne og fleksible formidlings- og opplæringsmetoder som for eksempel e-læringskurs og bruk av simulatorer. Mye av arbeidet med ADL i Forsvaret er fokusert på hvordan ADL kan være med på å understøtte opplæring, utdanning og trening.

ADL seksjonens fagområder

ADL-seksjoner driver rådgivning innen flere områder i prosessen med anskaffelser og bruk av ADL i Forsvaret. Dette omfatter faglig, teknisk og pedagogisk rådgiving, kursadministrasjon og funksjonell drift av opplæringsløsninger.

Rådgivning i anskaffelsesprosessen handler om utarbeiding av treningsbehovesanalyser (TBA), bistand i anbudsutlysinger og valg av leverandører til utvikling. ADL-kontoret bistår også i evaluering av gjennomførte kurs.

I tillegg driver ADL-kontoret utviklingsprosjekter i samarbeid med ulike militære og sivile miljøer. Dette innbefatter blant annet konseptutvikling og FoU-arbeid, der teknologiske nyvinninger prøves ut i nye sammenhenger innen opplæring i Forsvaret.

Samarbeidspartnere

ADL- seksjonen samarbeider bredt med internasjonale miljøer, og inngår i ADL Partnership Lab. Vi samarbeider med tilsvarende kontorer i de nordiske landene, USA, Australia, Storbritannia, Canada, Sør Korea, Romania og Mexico. Seksjonen samarbeider også med industrien og akademiske miljøer i inn -og utland.

Forsvarets ADL-konferanse:

Forsvarets høgskole gjennomfører hvert år en konferanse innen ADL, som har som mål å informere om og markedsføre moderne og fleksible opplæringskonsepter.

Kontakt ADL-seksjonen

adl.kontakt@oslo.mil.no​, eller telefon 2309 5727.

Publisert 3. juni 2015 10:25.. Sist oppdatert 4. august 2017 12:46.