Militærpsykologi og Lederutvikling

Avdeling for Militærpsykologi og Lederutvikling (MLU) ivaretar fagansvaret for den psykologfaglige delen av seleksjon til Forsvarets utdanninger og er faglig ansvarlig for lederutvikling i Forsvaret.

Avdelingens viktigste oppgaver er utvikling og implementering av faglige kriterier for seleksjon og utvikling av ledere i Forsvaret, i tillegg til å levere psykologfaglig støtte til hele Forsvaret innenfor seleksjon og lederutvelgelse til bl a felles opptak og seleksjon (FOS), flygerutdanning og ulike spesialavdelingerr.

Avdelingen er også ansvarlig for gjennomføringen av Forsvarets eldste og mest velrenommerte lederutviklingsprogram, LUPRO, og andre kurs i ledelse/lederskap. Avdelingens arbeid skal bidra til å skape en tydeligere rød tråd mellom de ulike utdanningsnivåene og bidra til helhetlig lederutvikling i Forsvaret.

Avdelingen består av:

  • Seksjon for militærpsykologi
  • Seksjon for lederutvikling.

Avdelingens ansatte består av både offiserer og sivilt tilsatte. Offiserene har, i tillegg til omfattende militær kompetanse og ledererfaring, også sivil utdanning på masternivå. De sivilt tilsatte er i hovedsak psykologspesialister og har kompetanse innenfor forskning, klinisk psykologi og organisasjonspsykologi. 

MLU følger også opp PhD-stipendiater og mottar gjerne forespørsler om praksisplasser for studenter som ønsker å fordype seg i avdelingens fagfelt.

MLU har i tillegg to professor II-stillinger, som for tiden innehas av professorer hhv fra Universitetet i Tromsø og BI. Avdelingen samarbeider tett med fagmiljøene på krigsskolene og andre avdelinger på FSTS om FoU, samt undervisning, veiledning og formidling innen ledelsesfaget.

Publisert 9. april 2014 15:17..