NODEFIC

NODEFIC er det norske kurssenteret som er knyttet til NORDEFCO, et nordisk militært samarbeid innenfor flere områder. Et av de viktigste er kursvirksomhet knyttet til internasjonale operasjoner.
​​

•        NORDEFCO

•        12 nasjonale kurs

•        Seminarer

•        Rådgivning og støtte

•        Utvikling innen eget fagområde og kurstilbud

De samarbeidende nasjonene fordeler kursansvar, og sender elever til de respektive nasjoners kurs. 


NODEFIC gjennomfører årlig ca 12 kurs innenfor NORDEFCO-rammen. De nordiske land har prioritet på kursplassene, men elever fra land verden over er velkommen til å delta til kursene er fylt opp. Totalt elevtall på avdelingens NORDEFCO-kurs er ca 250-300 årlig. Så langt har sivile og militære elever fra nærmere 80 nasjoner deltatt på disse kursene.

NODEFIC arrangerer også nasjonale kurs innenfor fagfeltet internasjonale operasjoner. Blant annet har avdelingen et nasjonalt kurs i mekling og forhandling i internasjonale operasjoner, samt gjennomfører sikkerhetskurs for norske NGOer som Kirkens Nødhjelp, Redd Barna, Flyktninghjelpen med mer.

NODEFIC arrangerer årlig flere seminarer omkring relevant og aktuell tematikk i internasjonale operasjoner.

Etter etableringen av FSSR-prosjektet ved FHS januar 2010, har NODEFIC overtatt og etablert følgende portefølje innen prosjektet:

  • Generelt Balkan
  • Serbia
  • Montenegro
  • Georgia
Publisert 9. april 2014 15:19.. Sist oppdatert 22. september 2016 10:42.