Seksjon for militær idrett og trening

Forsvarets kompetansebrønn og overordnede faginstans innen militær idrett og trening.
Seksjon for militær idrett og trening het tidligere NIH/Forsvarets institutt.

Seksjon for militær idrett og trening har et nasjonalt ansvar for å sikre at det gis en helhetlig fagutvikling og kompetanseproduksjon innen fagområdet militøær idrett og trening. Dette innebærer blant annet å sette treningsfaglige utfordringer på dagsorden i ulike miljøer hvor den menneskelige faktor er av betydning for å løse gitte oppdrag.

Seksjonens forskningsfelt er tverrfaglig, og rommer både naturvitenskapelige, samfunnsvitenskapelige og humanistiske fagdisipliner. Instituttets forsknings- og utviklingsarbeid fokuserer på militær prestasjon og mestring, kroppslig identitet og kultur. 

Treningsformer og ulike bevegelsesløsninger står sentralt, og arbeidet er rettet mot alle nivåer og former for aktivitet i Forsvaret. Seksjonen tilbyr kompetanseutvikling i et bredt treningsfaglig perspektiv gjennom heltids- og deltidsstudier, etter- og videreutdanning, fagspesifikke kurs og konferanser.

BESØKSAdresse:

FHS/FSTS/
Avdeling for militær ledelse og styring
Seksjon for militær idrett og trening

Akershus festning
0015 Oslo
Sentralbord: 2309 5727Publisert 2. desember 2014 12:40.. Sist oppdatert 31. juli 2017 09:20.