Seksjon for etikk og militærmakt

Seksjon for etikk og militærmakt skal være et ledende fagmiljø innen militæretikk i Forsvaret. Militæretikk forstås her som den etiske refleksjonen rundt legitim anvendelse og bruk av militærmakt.

Personellet ved seksjon for etikk og militærmakt er ansatt i Feltprestkorpset, men har tjenestested ved Forsvarets stabsskole. Seksjonens overordnede målsetting er å bidra med forskning og undervisning inn mot stabs – og masterutdanningen ved Forsvarets stabsskole og soldatopplæringen i Forsvaret.

Fagets kjerneområder er:

  • Det etiske rammeverket for bruk av militærmakt, herunder forholdet mellom etikk, politikk og krigens folkerett
  • Spørsmål knyttet til når det er etisk riktig å anvende militærmakt (ad bellum) og bruk av militærmakt i operasjoner (in bello)
  • Profesjonsetikk og ledelse av operasjoner
  • Problemstillinger knyttet reintegrering og forsoning etter krig (post bellum).


English:

The «Section for Ethics and Strategic Studies” at the Norwegian Defence and University College is a leading institution on military ethics in the Norwegian Defence Forces. Military ethics can broadly be understood as the ethical reflection on the legitimate use of military force. The personnel serving at the military ethics section are employed by the Norwegian Military Chaplaincy. The overarching aim of the section is to contribute with research and ethics training at the University Defence College, and administer the soldier’s ethics programme in the Norwegian Defence Forces.

Areas of research:

  • The theoretical framework of the just war tradition, including the relationship between ethics, politics, and law.
  • Issues pertaining the circumstances under which states can morally resort to military force (ad bellum), and the moral guidelines for right conduct in military operations (in bello).
  • Professional ethics and leadership
  • Questions regarding reintegration and reconciliation after violent conflicts (post bellum).
Publisert 9. april 2014 14:15..