Seksjon for juss og militærmakt

Seksjon for jus og militærmakt ivaretar fagområdet jus og militærmakt, med et spesielt fokus på krigens folkerett. Seksjonen gjennomfører både akkreditert og ikke-akkreditert utdanning og kurs internt, for soldater og andre avdelinger i Forsvaret.

Seksjonen befatter seg vidt med de rettslige aspekter som er tilknyttet anvendelse av militærmakt i krig og fred. Dette omfatter hele eller deler av følgende fag:

  • Krigens folkerett (last ned Manual i krigens folkerett)
  • Operasjonell rett
  • Menneskerettigheter
  • FN-rett
  • Internasjonal strafferett
  • Norsk militær-, straffe- og disiplinærrett
  • Stats-, forvaltnings- og beredskapsrett
  • Enkelte, øvrige folkerettslige emner (herunder havrett, luftrett, flyktningerett og regler om statsansvar)
Publisert 10. april 2014 12:48..