Institutt for forsvarsstudier (IFS)

IFS er landets fremste sikkerhets- og forsvarspolitiske fagmiljø. Kjernevirksomheten er forskning, undervisning og formidling.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​IFS ble opprettet i 1980 og inngår i Forsvarets høgskole.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​  

Det tematiske fokuset er samtidshistoriske og aktuelle studier innenfor områdene norsk og europeisk sikkerhet, sivil-militære relasjoner, asiatiske sikkerhetsstudier og transatlantiske forbindelser.


DIREKTØR OG FORSKNINGSLEDER

FORSKNINGEN VED INSTITUTT FOR FORSVARSSTUDIER ER ORGANISERT I FIRE SENTRE 

  •  Senter for norsk og europeisk sikkerhet
  •  Senter for sivil-militære relasjoner
  •  Senter for asiatiske sikkerhetsstudier
  •  Senter for transatlantiske studier​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Publisert 13. juni 2018 12:46.. Sist oppdatert 13. juni 2018 12:50.