481 - eva hoel481 - eva hoelhttp://forsvaret.no/media/PubImages/481 - eva hoel.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=4130

50 år i Forsvaret

Eva Hoel - mor Linderud og Kadettsamfundets First Lady

Mor Linderud og Kadettsamfundets First Lady
En nyhet kan defineres på forskjellige måter og bør inneholde noe nytt og spennende. En uvanlig og merkverdig hendelse blir attraktiv som nyhet. I dette spesielle tilfellet kan man si at det er høyst uvanlig og merkverdig at et menneske har jobbet i samme stilling og arbeidsplass i 50 år. Personen vi omtaler heter Eva Hoel. Hun blir omtalt som «Mor Linderud» og i Kadettsamfundet blir hun kalt «Kadettsamfundets First Lady».

Søkte jobb i Oslo – bodde i Trondheim
Eva Hoel søkte i sin ungdom jobb på Lutvann. Hun bodde da litt sør for Trondheim. Søknaden ble sendt inn med innstillingen om at hun ikke kom til å få jobben. Som hun sier selv : "ja ja, jeg har i alle fall søkt". Men jobben fikk hun – og fortsatt jobber hun i Forsvaret – noe vi alle er veldig glad for.

Feiring med marsipankake
Eva Hoel elsker marsipankake og marsipankake ble det! I Dronningen på Linderud Leir så er det bilde av alle skolesjefene på veggen – og alle skolesjefene har Eva jobbet for.

Eva vet alt
Presidenten i Kadettsamfundet Usman Aslam forteller i sin tale om mennesket Eva at hennes væremåte, personlighet og hennes moderlige kjærlighet er det som gjør at alle kadettene setter STOR pris på henne. Av alle kadettene blir hun omtalt som "Kadettsamfundets First Lady". Når man har vært på et sted så lenge så vet man også en god del. Hun blir derfor en fin samtalepartner hvis man skal på "vanskelige møter" - man får da et sterkt forhandlingskort i forkant av møtet. For å beskrive personen Eva ytterligere så må Usman fortelle om en spesiell historie. Etter ferien så tok han en tur innom Eva og fortalte om sin ferie og hun fortalte om sin – og når man snakker med Eva så går det fort 40 minutter. De sa pent adjø til hverandre og dro hvert til sitt. Usman reiste så til Rikshospitalet for å besøke en venn og hvem satt i Resepsjonen? Jo, det var Eva – og da ironisk nok ca 40 minutter etter.

Kadettsamfundet`s Coin nr 9 og lang og tro tjeneste
Hun er høyt elsket av alle kadettene – og Eva Hoel får utdelt Kadettsamfundet`s Coin nr 9. Nr 1 og 2 er forbeholdt Kongen og Kronprinsen. Coinèn henger høyt i kurs. Det er ingen ansatte eller eksterne som har fått Coin noen gang – og statuttene ble endret kun for Eva`s skyld.
Plassmajor Bjørn Knutsen og skolesjef Ingrid Gjerde utdeler medaljen for lang og tro tjeneste fra Norges Vel, det kongelige selskap for Norges Vel. Det blir sagt noen velvalgte ord med følgende hovedpunkter: positivitet, arbeidsjern, velvilje, gjøre det beste for alle, respekt, mot og ansvar. Til slutt gir Skolesjefen en utfordring til Eva om hvem som blir lengst på Krigsskolen.

Foto og tekst: Ina Halbakken

Publisert 19. oktober 2015 14:47.. Sist oppdatert 16. mai 2017 08:18.