Krigsskolens bibliotek

Biblioteket er en integrert del av Krigsskolens faglige og pedagogiske virksomhet og primært rettet mot skolens ansatte og kadetter, men vi er også tilgjengelig for ansatte og vernepliktige i Forsvaret og andre interesserte.  

Alle med adgangskort har adgang til biblioteket hele døgnet. Andre får adgang etter avtale eller kan fjernlåne via sitt lokale bibliotek.

Vi abonnerer også på en rekke fagtidsskrifter og flere norske og internasjonale databaser.

Finn bøker, e-bøker, fordypningsoppgaver, rapporter, småtrykk, artikler med mer.

Søk i Krigsskolens bibliotekkatalog

Få oversikt over dine lån

Veiledning
Vi tilbyr veiledning i blant annet litteratursøk, referansehåndteringEndNoteregistrering i Cristin og Open Access.


 

 

hogskolene_342_krigsskolenbibliotekhogskolene_342_krigsskolenbibliotekhttp://forsvaret.no/hogskolene/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=190/media/PubImages/KS_bibliotek.JPGPublisert 26. mai 2015 10:42.. Sist oppdatert 5. februar 2020 15:26.