Krigsskolens bibliotek

Biblioteket er en integrert del av Krigsskolens faglige og pedagogiske virksomhet og primært rettet mot skolens ansatte og kadetter, men vi er også tilgjengelig for ansatte og vernepliktige i Forsvaret og andre interesserte.  

Alle med adgangskort har adgang til biblioteket hele døgnet. Andre får adgang etter avtale eller kan fjernlåne via sitt lokale bibliotek.

Vi abonnerer også på en rekke fagtidsskrifter og flere norske og internasjonale databaser.

Finn bøker, e-bøker, fordypningsoppgaver, rapporter, småtrykk, artikler med mer.

Søk i Krigsskolens bibliotekkatalog

Få oversikt over dine lån

Bestille bøker og artikler, og fornye lån
Logg på Min Konto i ​Or​ia​​. 
Velg ​​tilhørighet: 'Forsvarets høgskoler'. 
Logg inn med din FEIDE-ID. Les mer om pålogging

Veiledning
Vi tilbyr veiledning i bl.a. litteratursøk, referansehåndteringEndNoteregistrering i Cristin og Open Access.


 

 

hogskolene_342_krigsskolenbibliotekhogskolene_342_krigsskolenbibliotekhttp://forsvaret.no/hogskolene/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=190/media/PubImages/KS_bibliotek.JPGPublisert 26. mai 2015 10:42.. Sist oppdatert 13. november 2019 15:00.