Databaser

Alfabetisk liste over et utvalg av databaser.
De som er merket med * er databaser biblioteket abonnerer på og som gir deg tilgang gjennom Krigsskolens ugraderte nettverk.

Oversikten er sortert i alfabetisk. Trykk på den bokstavgruppen som passer det du er ute etter for å få opp en liste over databaser og elektroniske ressurser. Klikk på databasens navn for å gå direkte til databasen (åpnes i nytt vindu i nettleseren din).​​​​

 

 

A - B - C - DA - B - C - D<p>​</p><span><span><p><a title="inneholder 2100 fagfellevurderte tidsskrift" href="http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip%2cuid&profile=ehost&defaultdb=afh">Academic Search Elite (EBSCO</a>) *<br></p><p><a title="søk etter referanser til artikler i danske aviser og tidsskrift" href="https://bibliotek.dk/da/bibdk_frontpage/artikel">Artikelsøgning - dk</a><br></p><p><a title="Artikler fra norske aviser" href="https://web.retriever-info.com/services/archive.html">Atekst (Retriever)</a> *<br></p><p><a title="Søk/finn e-tidsskrift" href="http://atoz.ebsco.com/titles/8109">AtoZ Reader Site (EBSCO)</a> *<br></p><p><a title="Bibliotekkatalog" href="http://bibliotek.dk/">bibliotek.dk</a><br></p><p><a title="søketjeneste med informasjon om bøker, elektroniske publikasjoner, lydbøker m.m. i norske bibliotek" href="http://www.nb.no/bibsok/start.jsf">Biblioteksøk</a></p><p><a title="Bibliotekkatalog - universet/høgskoler" href="http://ask.bibsys.no/ask/action/stdsearch">BibsysAsk</a></p><p><a title="Fagfellevurderte tidsskrifter/artikler innen medisin og biologi. Gratis " href="http://www.biomedcentral.com/journals">Biomed Central</a><br></p><p><a title="norske e-bøker tilgjengelig for norske IP-adresser" href="http://www.bokhylla.no/">Bokhylla.no</a></p><p><a title="Oppslagsverk" href="http://search.eb.com/">Brittanica Academic (Encyclopedia Brittanica)</a> *<br></p><p><a title="dekker sykepleie og tilgrensende fag bl a fysioterapi, ergoterapi og ernæring." href="http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip%2cuid&profile=ehost&defaultdb=cin20">Cinahl (EBSCO)</a> *<br></p><p><a title="Forskningsresultater - søk" href="http://www.cristin.no/as/WebObjects/cristin.woa/wa/fres?la=no">Cristin</a></p><p><a title="Vitenskapelige tidsskrifter i fulltekst innen et bredt utvalg av fagområder" href="http://www.doaj.org/">DOAJ (Directory of Open Access Journals)</a></p></span></span>
E - F - G - H - IE - F - G - H - I<p>​</p><span><span><p><a title="Bibliotekets e-bøker " href="http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip%2cuid&profile=ehost&defaultdb=nlebk">eBook Collection (Ebsco)</a> *<br></p><p><a title="Søk i en eller flere Ebscobaser" href="http://search.ebscohost.com/">Ebscohost</a> *<br></p><p><a title="søk etter artikler i flere internasjonale databaser samtidig innen alle fagområder" href="http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip%2cuid&profile=eds">Ebsco Discovery Service (EDS)</a> *<br></p><p><a title="the Education Resource Information Center, contains more than 1.3 million records and links to more than 323,000 full-text docum" href="http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip%2cuid&profile=ehost&defaultdb=eric">Eric (EBSCO)</a> *<br></p><p><a title="FN - Norge" href="http://www.fn.no/">FN</a></p><p><a title="nettavis med norske og internasjonale forskningsnyheter." href="http://forskning.no/">Forskning.no</a></p><p><span style="font-size:11pt;line-height:107%;font-family:"calibri",sans-serif;"><a href="http://www.forskningsradet.no/" title="Norges forskningsråd" target="_blank">Forskningsrådet</a></span><br></p><p><a title="indeks over bøker" href="https://books.google.no/?hl=no">Google boksøk</a><br></p><p><a title="Googles kilde for akademisk informasjon. Søk vil gi deg tilgang til vitenskapelig materiale." href="http://scholar.google.no/schhp?as_sdt=2000">Google scholar</a></p><p><a title="gratis tilgang til fagkunnskap" href="http://www.helsebiblioteket.no/">Helsebiblioteket</a></p><p><a title="Om Geert Hofstede" href="http://www.geerthofstede.nl/">Hofstede's Cultural Dimensions</a></p><p><a href="https://www.idunn.no/" title="norske tidsskrift i fulltekst">Idunn</a> *<br></p><p><a href="http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip%2cuid&profile=ehost&defaultdb=tsh" title="inneholder artikler i fulltekst, nyhetsbrev, rapporter, sammendrag, blogger og bakgrunnsinformasjon til sikkerhets – og terroris">International Security & Counter Terrorism Reference Center (EBSCO)</a> *<br></p><p><a href="http://classics.mit.edu/" title="klassiske greske og romerske tekster oversatt til engelsk.">Internet Classics Archive</a></p><p><a href="http://www.ssb.no/eksterne-lenker" title="Statistikk">Internasjonal statistikk</a></p><p><span><br></span></p></span></span>
J - K - L - M - NJ - K - L - M - N <p class="MsoNormal"><span style="font-size:12pt;line-height:107%;"><a href="http://asp.bibliotekservice.no/krigskol/search.aspx?type=1" target="_blank">Krigsskolens bibliotekkatalog </a></span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-size:12pt;line-height:107%;font-family:"calibri",sans-serif;"><a href="http://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/160720" title="Krigsskolens publiseringsarkiv" target="_blank">KS/Bibsys Brage </a></span><br><span style="font-size:12pt;line-height:107%;"></span></p><p>​<a href="http://www.zentralblatt-math.org/matheduc/" title="Referansedatabase">Matheduc (Mathematics Education Database)</a><br></p><span><span><p><a href="http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip%2cuid&profile=ehost&defaultdb=cmedm" title="Helse, sykepleie">Medline (EBSCO)</a> *<br></p><p><a href="http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip%2cuid&profile=ehost&defaultdb=mth" title="inneholder 400 fagmilitære tidsskrifter. Artikler i fulltekst fra ca. 300 tidsskrifter">Military & Government Collection (EBSCO)</a> *<br></p><p><a title="norske aviser" href="http://www.nb.no/aviser">Nasjonalbibliotekets avistjeneste</a> *<br></p><p><a href="http://www.nato.int/">NATO</a></p><p><a href="http://natonews.com/">NATO News</a></p><p><a title="Veiviser til offentlige tjenester på nett" href="http://www.norge.no/">Norge.no</a><br></p><p><a title="portal med lenke til mange aviser" href="http://www.onlineaviser.no/">Norske, nordiske og internasjonale aviser</a><br></p><p><a title="referanser til artikler fra et utvalg av norske og nordiske tidsskrifter og årbøker" href="http://www.nb.no/baser/norart/">Norart</a></p><p><span style="font-size:12pt;line-height:107%;font-family:"calibri",sans-serif;"><a href="http://www.nsd.uib.no/" title="- norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste A.S." target="_blank">NSD</a></span><br></p></span></span>
O - P - Q - R - S - TO - P - Q - R - S - T<p><a target="_blank" title="- gir tilgang til elektroniske ordbøker" href="http://www.ordnett.no/">Ordnett​</a> *</p><p><a href="http://oria.no/" title="søkemotor som lar deg søke i norske fag- og forskningsbibliotek" target="_blank">Oria</a><br></p><p><a target="_blank" title="kilde til artikler i fulltekst og referanser til artikler innen emner som: Militærvesen. Romfart. Flyteknikk. Forsvar. Terrorism" href="http://search.proquest.com/military/?accountid=170170">ProQuest Military Collection</a> *</p><p><a target="_blank" title="kilde til artikler i fulltekst fra tidsskrift utgitt av American Psychological Association (APA), Canadian Psychological Associa" href="http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip%2cuid&profile=ehost&defaultdb=pdh">PsycArticles</a> *</p> <p class="MsoNormal"><span><a target="_blank" title="- artikler i fulltekst fra over 560 tidsskrifter. Fagområder: Psykologi, psykiatri, antropologi etc." href="http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip%2cuid&profile=ehost&defaultdb=pbh">Psychology and Behavioral Sciences Collection</a> *</span></p><span></span> <p class="MsoNormal"><span><a href="http://www.regjeringen.no/" target="_blank">Regjeringen.no</a></span></p><p class="MsoNormal"><span><a title="referanser til artikler innen militære områder (Military and naval art and science, operational warfare, joint planning m.m." href="http://www.dtic.mil/dtic/scampi/search.html">Scampi</a> </span></p> <p class="MsoNormal"><span><a href="http://www.sherpa.ac.uk/romeo/" title="- gir oversikt over hva forlagene tillater" target="_blank">Sherpa/Romeo</a></span></p><span></span> <p class="MsoNormal"><a href="http://snl.no/" title="oppslagsverk" target="_blank">Store norske leksikon</a></p> <p class="MsoNormal"><a href="http://www.stortinget.no/" target="_blank">Stortinget</a></p><p class="MsoNormal"><br></p><p class="MsoNormal"><br></p><span><br></span><p><br></p><p><strong><span style="font-family:verdana;"></span></strong><span style="font-family:verdana;"></span><br></p>
U - V - W - Z - Æ - Ø - ÅU - V - W - Z - Æ - Ø - Å <p><a target="_blank" title="FN - nyhetskanal" href="http://www.un.org/news/">UN News Centre​</a></p><p><a target="_blank" title="Den norske portalen til Wikipedia." href="http://www.wikipedia.no/">Wikipedia </a><br></p>

Publisert 2. februar 2015 11:08.. Sist oppdatert 14. september 2016 14:02.