Databaser etter kategori

De som er merket med * er databaser biblioteket abonnerer på og som gir deg tilgang gjennom Krigsskolens ugraderte nettverk.
​Trykk på den kategorien som passer det du er ute etter for å få opp en liste over databaser og elektroniske ressurser. Klikk på databasens navn for å gå direkte til databasen (åpnes i nytt vindu i nettleseren din).​

 

 

BibliotekkatalogerBibliotekkataloger<p> <a href="http://asp.bibliotekservice.no/krigskol/search.aspx?type=1" target="_blank" title="Krigsskolens bibliotekkatalog">Tidemann on Web</a><br><br> <a href="http://oria.no/" title=" søke i norske fag- og forskningsbibliotek" target="_blank">Oria</a><br><br> <a href="http://www.nb.no/bibsok/start.jsf" target="_blank" title="søk i samlingene til norske bibliotek">Biblioteksøk</a></p><br><br><br><p class="MsoNoSpacing"><br><span style="font-size:12pt;"></span></p><br><br><p class="MsoNoSpacing"><br><span style="font-size:12pt;"></span></p><p>​</p>
Internasjonale forhold og sikkerhetspolitikkInternasjonale forhold og sikkerhetspolitikk<p><a title="inneholder artikler til sikkerhets – og terrorismerelaterte emner" target="_blank" href="http://web.ebscohost.com/ehost/search/advanced?sid=928c7a0c-31aa-45f5-9662-14eb0c920651%40sessionmgr114&vid=1&hid=119">International Security & Counter Terrorism Referance Center </a>(EBSCO)*​</p><p><a title="fakta om konflikter, militær, våpen, land ..." target="_blank" href="http://first.sipri.org/"><span lang="EN-GB">FIRST - Facts on international relations and security trends</span></a></p><p> <a target="_blank" href="http://www.ciaonet.org/">CIAO : Colombia international affairs online</a></p><p> <a target="_blank" href="http://lcweb2.loc.gov/frd/cs/continent.html">Country Studies – Library of Congress</a></p><p> <a target="_blank" href="http://highnorth.uit.no/">High North Research documents</a></p><p><a target="_blank" href="http://www.ucdp.uu.se/gpdatabase/search.php">Uppsala Conflict Data Program (UCDP)</a></p> <p class="MsoNoSpacing"><span style="font-size:10.5pt;font-family:proximanova;color:#333333;"><a href="http://www.nato.int/" target="_blank">NATO</a></span></p><p class="MsoNoSpacing"><a href="http://europa.eu/index_en.htm" target="_blank">EU</a></p><p class="MsoNoSpacing"><br><span style="font-size:10.5pt;font-family:proximanova;color:#333333;"></span></p><p><br></p><p> <br></p><p><br></p><br><br><p><br><a target="_blank" href="http://first.sipri.org/"><span lang="EN-GB"></span></a></p><p><span style="font-size:12pt;font-family:"times new roman",serif;"><a target="_blank" href="http://first.sipri.org/"><strong><span lang="EN-GB" style="color:blue;"></span></strong></a></span><br></p>
Juridiske kilder og internasjonale avtalerJuridiske kilder og internasjonale avtaler<p> <a href="http://www.lovdata.no/" target="_blank">Lovdata</a><br><br> <a href="https://www.regjeringen.no/no/tema/lov-og-rett/id923/" title="Tema: Lov og rett" target="_blank">Justisdepartementet</a><br></p> <p class="MsoNormal"><span class="MsoHyperlink"><a href="http://www.jussportalen.no/index.php?site=jussportalen/1655/1646" target="_blank">Jussportalen.no</a></span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size:12pt;line-height:107%;"><a href="https://www.udiregelverk.no/no/">UDI - udiregelverk.no</a></span></p> <p class="MsoNormal"><a href="https://treaties.un.org/" target="_blank">United Nations Treaty Collection</a></p><p class="MsoNormal"><br><span style="font-size:12pt;line-height:107%;"></span></p><p class="MsoNormal"><br><span class="MsoHyperlink"></span></p><p class="MsoNormal"><span class="MsoHyperlink"></span></p><p><br></p><p>​</p>
Offentlig informasjonOffentlig informasjon <p class="MsoNormal"><a target="_blank" href="/">Forsvaret.no</a></p> <p class="MsoNoSpacing"><a target="_blank" href="http://www.regjeringen.no/nb/dep/fd.html?id=380">Forsvarsdepartementet</a></p> <p class="MsoNoSpacing"><a target="_blank" href="http://www.norge.no/">Norge.no – felles inngang til offentlig informasjon på internett</a></p> <p class="MsoNoSpacing"><a target="_blank" href="http://www.regjeringen.no/nb.html?id=4">Regjeringen.no</a></p> <p class="MsoNoSpacing"><a target="_blank" href="http://www.stortinget.no/">Stortinget</a></p> <p class="MsoNoSpacing"><a target="_blank" href="http://www.regjeringen.no/nb/sub/europaportalen.html?id=279683">Europaportalen</a></p><p class="MsoNoSpacing"><br></p><p class="MsoNoSpacing"><br></p><p class="MsoNoSpacing"><br></p><p class="MsoNoSpacing"><br></p><p class="MsoNoSpacing"><br></p><p class="MsoNormal"><br></p><p>​</p>
E-bøkerE-bøker <p class="MsoNoSpacing"><span style="text-decoration:underline;"><span lang="EN-GB" style="color:blue;"></span></span><a title="bibliotekets e-bøker" target="_blank" href="http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip%2cuid&profile=ehost&defaultdb=nlebk"><span lang="EN-GB">eBook Collection (EBSCO) *</span></a></p> <p class="MsoNoSpacing"><a title="- gratis tilgjengelig for alle med norsk IP-adresse" target="_blank" href="http://www.nb.no/nbsok/search.nbdigital?&mediatype=b%C3%B8ker&contentClasses:bokhylla"><span style="font-size:12pt;">Bokhylla.no</span></a></p><p class="MsoNoSpacing"><a target="_blank" title="klassiske greske og romerske tekster oversatt til engelsk." href="http://classics.mit.edu/">Internet Classics Archive</a></p><p class="MsoNoSpacing"><br><a title="- gratis tilgjengelig for alle med norsk IP-adresse" target="_blank" href="http://www.nb.no/nbsok/search.nbdigital?&mediatype=b%C3%B8ker&contentClasses:bokhylla"><span style="font-size:12pt;"></span></a><span></span></p><p class="MsoNoSpacing"><br><a title="bibliotekets e-bøker" target="_blank" href="http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip%2cuid&profile=ehost&defaultdb=nlebk"><span lang="EN-GB"></span></a></p><p>​</p>
AviserAviser <p><a title="- artikler i fulltekst fra et utvalg norske aviser og telegrambyrå" target="_blank" href="https://web.retriever-info.com/services/archive.html">A-tekst (Retriever)</a><span lang="EN-GB">*</span></p> <p><a target="_blank" href="http://www.nb.no/aviser">Nasjonalbibliotekets avistjeneste</a></p><p><a target="_blank" href="http://www.onlineaviser.no/"><strong>Norske, nordiske og internasjonale aviser</strong></a></p><p><a target="_blank" href="http://www.onlineaviser.no/"><strong></strong></a> <br></p><p class="MsoNoSpacing"><br><a target="_blank" href="http://www.nb.no/aviser"><strong><span style="font-size:12pt;color:blue;"></span></strong></a><span style="font-size:12pt;"></span></p><p><br><span lang="EN-GB"> </span></p><p class="MsoNoSpacing"><br><span lang="EN-GB" style="font-size:12pt;"></span></p><p>​</p>
Oppslagsverk og ordbøkerOppslagsverk og ordbøker <p><a href="http://search.eb.com/"><span lang="EN-US"></span></a><a href="http://search.eb.com/" target="_blank"><span lang="EN-US">Encyclopedia Britannica online </span><span lang="EN-US">(Britannica Academic)</span> *</a></p> <p class="MsoNormal"><a href="http://www.snl.no/" target="_blank">Store norske leksikon</a></p><p><a href="http://www.ordnett.no/" target="_blank" title="- gir tilgang til elektroniske ordbøker">Ordnett* </a></p><p class="MsoNormal"><span style="font-size:11pt;line-height:107%;font-family:"calibri",sans-serif;"></span><a href="http://www.dokpro.uio.no/ordboksoek.html">Bokmåls-og nynorskordlista </a><a href="http://www.ordnett.no/" target="_blank" title="- gir tilgang til elektroniske ordbøker"><br></a></p><p><br><a href="http://search.eb.com/" target="_blank"> </a></p><p class="MsoNoSpacing"><br><a href="http://search.eb.com/" target="_blank"><span style="font-size:12pt;"></span></a></p><p>​</p>
TverrfagligTverrfaglig <p class="MsoNoSpacing"><a href="http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip%2cuid&profile=ehost&defaultdb=afh"><strong><span style="font-size:12pt;"></span></strong></a><a title="- - inneholder 2100 fagfellevurderte tidsskrifter" target="_blank" href="http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip%2cuid&profile=ehost&defaultdb=afh"><span>Academic Search Elite </span><span>(EBSCO) *</span></a></p><p class="MsoNoSpacing"><a title="søk etter referanser til artikler i danske aviser og tidsskrift" href="https://bibliotek.dk/da/bibdk_frontpage/artikel">Artikelsøgning - dk</a><br><a title="- - inneholder 2100 fagfellevurderte tidsskrifter" target="_blank" href="http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip%2cuid&profile=ehost&defaultdb=afh"><span></span></a></p><p><a title="Forskningsresultater - søk" href="http://www.cristin.no/as/WebObjects/cristin.woa/wa/fres?la=no">Cristin</a><br></p><p><a title="Vitenskapelige tidsskrifter i fulltekst innen et bredt utvalg av fagområder " target="_blank" href="https://doaj.org/">DOAJ(Directory of Open Access Journals)</a></p><p><a target="_blank" href="http://search.ebscohost.com/" title="- søk i en eller flere Ebscobaser">EBSCOhost</a> *<br></p><p><a href="http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip%2cuid&profile=eds"></a><a title="Ebsco Discovery Service (EDS) * - søk etter artikler i flere internasjonale databaser samtidig innen alle fagområder" target="_blank" href="http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip%2cuid&profile=eds">Ebsco Discovery Service (EDS) *</a></p> <p><a title="- the Education Resource Information Center" target="_blank" href="http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip%2cuid&profile=ehost&defaultdb=eric">Eric (EBSCO) *</a></p><p><a href="http://scholar.google.no/schhp?as_sdt=2000"><strong></strong></a><a target="_blank" href="http://scholar.google.no/schhp?as_sdt=2000">Google Scholar </a><a title="- the Education Resource Information Center" target="_blank" href="http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip%2cuid&profile=ehost&defaultdb=eric"><br></a></p><p><a title="- norske tidsskrift i fulltekst" target="_blank" href="https://www.idunn.no/"><span lang="EN-GB">Idunn*</span></a></p><p><a title="-søk i norske arkiv fra institusjoner i UH-sektoren samt forskningsinstitusjoner utenfor UH-sektoren " target="_blank" href="http://www.ub.uio.no/nora/search.html">NORA (Norwegian Open Research Archive)</a></p><p><a title="– referanser til artikler fra et utvalg av norske og nordiske tidsskrifter og årbøker" target="_blank" href="http://www.nb.no/baser/norart/">Norart</a></p><p><a title="– søk etter oppgaver i fulltekst" href="http://uppsok.libris.kb.se/sru/uppsok" target="_blank">Sverige</a></p><p><span style="font-size:11pt;line-height:107%;font-family:"calibri",sans-serif;"></span><br></p><p><br></p><p><br><span style="font-size:11pt;line-height:107%;font-family:"calibri",sans-serif;"><a title="– referanser til artikler fra et utvalg av norske og nordiske tidsskrifter og årbøker" target="_blank" href="http://www.nb.no/baser/norart/"><strong><span style="font-size:12pt;line-height:107%;font-family:"calibri",sans-serif;color:blue;"></span></strong></a></span><a title="- norske tidsskrift i fulltekst" target="_blank" href="https://www.idunn.no/"><span lang="EN-GB"></span></a></p><p><br><a title="- norske tidsskrift i fulltekst" target="_blank" href="https://www.idunn.no/"><span lang="EN-GB"></span></a></p><p><a title="- norske tidsskrift i fulltekst" target="_blank" href="https://www.idunn.no/"><span lang="EN-GB"></span></a></p><p><br><a title="- norske tidsskrift i fulltekst" target="_blank" href="https://www.idunn.no/"><span lang="EN-GB"></span></a></p><p class="MsoNoSpacing"><br><a title="- norske tidsskrift i fulltekst" target="_blank" href="https://www.idunn.no/"><span lang="EN-GB"> </span></a></p><p><a title="Ebsco Discovery Service (EDS) * - søk etter artikler i flere internasjonale databaser samtidig innen alle fagområder" target="_blank" href="http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip%2cuid&profile=eds"><br></a></p><p class="MsoNoSpacing"><br><span style="font-size:11pt;line-height:107%;font-family:"calibri",sans-serif;"><a target="_blank" href="http://search.ebscohost.com/" title="- søk i en eller flere Ebscobaser"><span style="color:blue;"></span></a></span></p><p class="MsoNoSpacing"><span style="font-size:11pt;line-height:107%;font-family:"calibri",sans-serif;"><a target="_blank" href="http://search.ebscohost.com/" title="- søk i en eller flere Ebscobaser"><span style="color:blue;"></span></a></span><br><a title="- - inneholder 2100 fagfellevurderte tidsskrifter" target="_blank" href="http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip%2cuid&profile=ehost&defaultdb=afh"><span> </span></a></p><p>​</p>
Psykologi og helsePsykologi og helse<p><a title="- kilde til artikler i fulltekst fra tidsskrift utgitt av American Psychological Association (APA), Canadian Psychological Assoc" target="_blank" href="http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip%2cuid&profile=ehost&defaultdb=pdh">PsycArticles</a> ​*</p><p><a title="- artikler i fulltekst fra over 560 tidsskrifter. Fagområder: Psykologi, psykiatri, antropologi etc." target="_blank" href="http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip%2cuid&profile=ehost&defaultdb=pbh">Psychology and Behavioral Sciences Collection</a> *<br></p><p><a title="- artikler i fulltekst fra over 560 tidsskrifter. Fagområder: Psykologi, psykiatri, antropologi etc." target="_blank" href="http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip%2cuid&profile=ehost&defaultdb=pbh"></a><a target="_blank" href="http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip%2cuid&profile=ehost&defaultdb=cmedm">Medline (EBSCO) *</a></p><p><a target="_blank" href="http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip%2cuid&profile=ehost&defaultdb=cmedm"></a><a title="- Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature " target="_blank" href="http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip%2cuid&profile=ehost&defaultdb=cin20">Cinahl</a> *<br></p><p><a title="gir gratis tilgang til fagkunnskap" target="_blank" href="http://www.helsebiblioteket.no/">Helsebiblioteket</a></p><p><br></p>
MilitærfagligMilitærfaglig<p><a title="- inneholder 400 fagmilitære tidsskrifter. Artikler i fulltekst fra ca. 300 tidsskrifter " target="_blank" href="http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip%2cuid&profile=ehost&defaultdb=mth">Military & Government Collection</a>​ *<br></p><p><a title="- - kilde til artikler i fulltekst og referanser til artikler innen emner som: Militærvesen. Romfart. Flyteknikk. Forsvar. Terro" target="_blank" href="http://search.proquest.com/military?accountid=170170">ProQuest Military Collection</a> *<br></p><p><span style="font-size:11pt;line-height:107%;font-family:"calibri", sans-serif;"><a title="- søk etter artikler/publikasjoner innen militære områder" target="_blank" href="http://www.dtic.mil/dtic/"><span lang="EN">Defense Technical Information Center (DTIC)</span></a></span></p><p><span style="font-size:11pt;line-height:107%;font-family:"calibri", sans-serif;"><a title="- søk etter artikler/publikasjoner innen militære områder" target="_blank" href="http://www.dtic.mil/dtic/scampi/index.html"><span lang="EN"></span></a></span></p> <p><a title="(Military Education Research Library Network)" target="_blank" href="http://ndu.libguides.com/merln">Merlin</a></p><p class="MsoNoSpacing"><span style="font-size:11pt;line-height:107%;font-family:"calibri", sans-serif;"></span><a href="http://www.nato.int/">NATO</a></p><p class="MsoNoSpacing"><span style="line-height:107%;font-size:12pt;"><a title="Bacheloroppgaver i Krigsskolens publiseringsarkiv" href="http://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/160720" target="_blank">KS/Bibsys Brage </a></span></p><p class="MsoNoSpacing"><span style="line-height:107%;font-size:12pt;"></span><br> </p><p><br></p><p><span style="font-size:11pt;line-height:107%;font-family:"calibri", sans-serif;"><a title="- - kilde til artikler i fulltekst og referanser til artikler innen emner som: Militærvesen. Romfart. Flyteknikk. Forsvar. Terro" target="_blank" href="http://search.proquest.com/military?accountid=170170"><strong><span style="font-size:12pt;line-height:107%;color:blue;"></span></strong></a></span><br></p>

Publisert 8. september 2015 15:29.. Sist oppdatert 19. juni 2018 14:12.