FFI rapport. Ny struktur, hva med kultur?

Krigsskolen fikk fra forrige GIH, Generalmajor Rune Jacobsen , høsten 2015 forespørsel om skolen kunne etablere og gjennomføre et pilotprosjekt som kunne studere kulturelle aspekter ved innføring av ny militær ordning (NMO).

​Krigsskolen utviklet med utgangspunkt i forespørselen et pilotprosjekt «Profesjonskultur» i samarbeid med Forsvarets forskningsinstitutt (FFI). Arbeidet har hentet sin empiri fra et utvalg av skolens bacheloroppgaver fra 2016, og har på den måten lyttet til kadetter og de kommende offiserer som skal implementere og videreutvikle det som nå heter ordning for militært tilsatte (OMT).

Arbeidet fra pilotprosjektet er nå publisert i FFI – rapporten (16/02365): Ny struktur, Hva med kultur? med Tone Danielsen fra FFI og Reidar Skaug fra Krigsskolen som forfattere. Rapporten kan hentes fra FFIs hjemmesider: www.ffi.no/no/Rapporter/16-02365.pdf

Publisert 3. april 2017 16:38.. Sist oppdatert 26. juni 2017 15:41.