Krigsskolen high-8891Krigsskolen high-8891http://forsvaret.no/media/PubImages/Krigsskolen high-8891.JPGhttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=2306

Forskning og utvikling

​​​​​​​​​​Krigsskolen er en høyskole med krav til FoU-basert utdanning.
​​​​​​​​​Det innebærer at det skal foregå forsknings- og utviklingsarbeid ved skolen, at pensum og annet undervisningsmateriell skal være oppdatert og holde høy kunnskapsmessig kvalitet, og at kadettene skal involveres i FoU-virksomhet og lære hvordan kunnskap blir til. Samtidig er Krigsskolen en militær profesjonsutdanning. Det betyr at undervisningen skal være praksisnær og relevant for offisersyrket. Målsettingen for FoU ved Krigsskolen er altså:

  • Å tilby FoU-basert utdanning med forankring i profesjonens behov
  • Å dele militærfaglig kunnskap med oppdragsgiver og samfunnet for øvrig. 
For å oppnå tverrfaglig synergieffekter og fasilitere akkumulasjon av kunnskap, har Krigsskolen valgt å kategorisere FoU-arbeid under fire tematiske satsningsområder. Alle FoU-prosjekter knyttes til et tematisk satsningsområde: 

  • Offisers- og lederutvikling
  • Landoperasjoner
  • Pedagogikk og læringsprosesser
  • Militær trening og forsvarsmedisin

Publisert 27. november 2014 14:43.. Sist oppdatert 14. september 2016 14:04.