Doktor- og mastergrader

 

 

Avlagte mastergraderAvlagte mastergrader<p><strong>Hjortmo, Haakon Marius </strong>(2017) En longitudinell studie om utvikling av ledermestringstro og motivasjon til å lede på Hærens Krigsskole. - Oslo. <span>Handelshøyskolen BI</span> <br></p><p><strong>Erlandsen, Lars Henrik</strong> (2015) Kadettveilederen: en pedagogisk tilnærming for en yrkesrelevant profesjonsutdanning i Hæren. Oslo, <span><span>Institutt for pedagogikk. Det utdanningsvitenskapelige fakultet. Universitetet i Oslo<br></span></span></p><p><span><span><strong></strong></span></span> <strong>Bakke, Tomas </strong>og <strong>Setvik, Jan Tore</strong> (2014) Hvordan påvirkes ledermakten til sjefer i Hæren av deres kompetanse og verdier?: hvordan påvirker sjefens kompetanse og verdier sjefens makt?: hvilke sammenhenger er det mellom sjefens kompetanse og verdier? Tromsø, UIT. Norges arktiske universitet</p><p><span><span><span><span><strong>Felde, Hans Kristian</strong> (2014) Ahmadiyya og «de andre» muslimene i dagens India : selvkultivering, anerkjennelse og balansekunst hos en omstridt minoritet / Hans Kristian Felde. - Tromsø : UiT Norges arktiske universitet, 2014</span></span></span></span><br></p><p><strong>Fladeby, Lars-Emil</strong> (2014) Sikkerhetskultur i Forsvaret: en ide på reise. Tromsø, <span><span>UIT. Norges arktiske universitet</span></span><br></p><p><strong>Vik, Joar S.</strong> (2013) Har seleksjon noen betydning? en studie av seleksjonens prediktive validitet. Tromsø, Universitetet i Tromsø</p><p>​</p>
Kommende doktorgraderKommende doktorgrader<p class="forsvaretElement-p">Halsne, Sigbjørn<br>Sigbjorn Halsne: Population control in modern counterinsurgency<br>University of Glasgow​, Scottish Center for War Studies<br></p>
Avlagte doktorgraderAvlagte doktorgrader<p><strong>Hanssen, Tor-Erik</strong> (2014) Coalition strategy in complex conflicts : the strategic behaviour of three NATO-states in Afghanistan 2003-2008. London, King's College London. Department of War Studies </p>

Publisert 27. august 2015 13:36.. Sist oppdatert 19. juni 2018 10:10.