Fagartikler og bøker

På denne siden finner du en oversikt over publikasjoner av ansatte ved Krigsskolen. Publikasjonene er registrert i Cristin.

 

 

BøkerBøker<p>​<strong>Grinderud, Knut og <span><span><strong>Haavik-Nilsen, Anders </strong></span></span>(red.) </strong>(2016)<strong> </strong><em>GIS –</em> <em>Geografiens språk i vår tidsalder. </em>Bergen: Fagbokforlaget, ISBN <span class="EXLDetailsDisplayVal">978-82-450-1995-7</span><br></p><p><strong>Heier, Tormod; Kjølberg, Anders Olav</strong> <strong>(red.</strong>) (2015) <em>Norge og Russland. Sikkerhetspolitiske utfordringer i nordområdene</em>. Oslo: Universitetsforlaget, ISBN 9788215024745 </p><p class="MsoNormal"> <strong>Heier, Tormod</strong><strong>; Kjølberg, Anders Olav; <span><span><strong>Rønnfeldt, Carsten (red.)</strong></span></span> </strong>(2014) <em>Norge i internasjonale operasjoner: militærmakt mellom idealer og realpolitikk</em>. Oslo: Universitetsforlaget, ISBN 978-82-15-02287-1 </p><p class="MsoNormal"><strong>Boe, Ole; Kjørstad, Ola; Werner-Hagen, Knut </strong><span>(2012)<strong> </strong></span><em>Løytnanten og krigen Operativt lederskap i strid</em>. Bergen: Fagbokforlaget, ISBN 978-82-450-1230-9</p>
FagartiklerFagartikler<p><strong>2018<br></strong></p><p>de Rijke, Persijn Marius (2018) 'I Intend to Try Some Other Part of the Worald': Evidence of Schwa-Epenthesis in the Historical Letters of Irish Emigrants. <em>I. Voice and Discourse in the Irish Context</em>, s.75-104. Palgrave Macmillan ISBN 978-3-319-66028-8</p><p>Enstad, Kjetil (2018) Teaching professional ethos. <em>Journal of Military Ethics, 16(3-4),</em> s.191-204 </p><p>Ottosen, Morten Nordhagen (2018) Den dynastiske skandinavismens grobunn og grenser, ca. 1845-1870. <em>I. Skandinavismen. Vision og virkning</em>, s.255-283. Syddansk Universitetsforlag ISBN 978-87-408-3121-4.  </p><p><strong>2017<br></strong></p><p>Bang, Henning; Boe, Ole; Nilsen, Fredrik A.; Eilertsen, Dag-Erik (2017) Do character strengths predict how well military cadets succeed during their Bachelor`s program?. ICERI proceedings, s.7297-7302 </p><p>Boe, Ole (2017) Using effects-based thinking instead of center of gravity analysis in the planning and execution of military joint operations. <em>Arts and Social Sciences Journal, 8(2), s.</em> </p><p>Boe, Ole; Bang, Henning (2017) The Big 12: The Most Important Character Strengths for Military Officers. <em>Athens Journal of Social Sciences 2017, 4(2) Suppl., s.161-174</em> </p><p>Boe, Ole; Bergstøl, Helge Olav (2017) Theoretical and Practical Aspects of Self-Efficacy in Military Cadets. <em>International Journal of Learning, Teaching and Educational Research, 16(7), s.10-29</em> </p><p>Boe, Ole; Hjortmo, Haakon (2017) The Norwegian Military Academy`s concept of leadership development. <em>EDULEARN proceedings, s. 4887-4894</em> </p><p>Boe, Ole; Holth, Torill (2017) Is guidance as a tool for leadership communication for military leaders effective?. <em>Arts and Social Sciences Journal, 8(2), s.</em>  </p><p>Boe, Ole; Holth, Torill (2017) The effects of guidance dialogue in military education.<em> ICERI proceedings, s.3273-3281 </em></p><p>Boe, Ole; Ingdahl, Alexander (2017) Educating monsters with brakes: Teaching soldiers aggression and aggression control. <em>Kasmera, 45(3) s.1-30</em> </p><p>Boe, Ole; Nergård, John H. (2017) Is the Norwegian Army´s view of physical education and training relevant for modern military operations?.<em> International Journal of Learning, Teaching and Educational Research, 16(6) s.18-36 </em></p><p>Boe, Ole; Nilsen, Fredrik A.; Kristiansen, Ola; Krogdahl, Per; Bang, Henning (2017) Measuring important character strengths in Norwegian Special Forces officers. <em>EDULEARN proceedings, s.1623-1631</em> </p><p>Erlandsen, Lars Henrik; de Lange, Thomas (2017) Studenten som veileder - erfaringer fra Krigsskolens lederutdanning : innledning og forskningsspørsmål. <em>UNIPED, 40(2) s.109-128 </em></p><p>Holth, Torill (2017) How can the officer operationalize the intent of the joint operational doctrine inhis /her leadership through effective holistic communication?. <em>EDULEARN proceedings, s.1999-2008 </em></p><p>Holth, Torill; Boe, Ole (2017) Enhancing the Leadership Communication Skills of Norwegian Military Officers<em>. Arts and Social Sciences Journal, 8(1) s.1-6 </em></p><p>Holth, Torill; Boe, Ole (2017) Varied and coinciding learning experiences using small groups and rotational roles. <em>ICERI proceedings, s.3777-3786</em> </p><p>Kristiansen, Elsa; Magnussen, Leif Inge; Carlström, Eric (2017) Resiliens og normalisering. I. <em>Samvirke - en lærebok i beredskap</em>, s.139-144. Universitetsforlaget ISBN 9788215027944.  </p>Magnussen, Leif Inge (2017) Beslutninger og stress. I. Samvirke - en lærebok i beredskap, s. 84-93 Universitetsforlaget 2017 ISBN 9788215027944 <br><br><br><p>Magnussen, Leif Inge; Boe, Ole (2017) Pathei mathos! Mestringsopplevelser i ulike læringssituasjoner blant kadetter ved Krigsskolen.<em> UNIPED</em>, <em>40(3</em>) s.192-206 </p><p>Ottosen, Morten Nordhagen (2017) Religion and Secularization in Bavaria in the Age of Revolution, 1777-1817. I <em>The French Revolution and Religion in Global Perspective: Freedom and Faith</em>, s.173-201  Palgrave Macmillan ISBN 978-3-319-59682-2</p><p>Rønnfeldt, Carsten (<span style="font-size:11pt;line-height:107%;font-family:"calibri", sans-serif;">2017-09-07</span>) Pass deg for valgkamprobotene. <em>Dagens næringsliv</em></p><p>Rønnfeldt, Carsten (<span style="font-size:11pt;line-height:107%;font-family:"calibri", sans-serif;">2017- <span class="meta-info">24-06</span>) </span>) Valget sett fra Homeland. <em>Dagsavisen, <em> </em>s. 6, Kronikk Del 1. </em></p><p>Rønnfeldt, Carsten (2017) Wider officer competence: The importance of politics and practical wisdom. <em>Armed forces and society, s.1-19</em></p><p><br><strong></strong></p><p>2016</p><p><strong></strong>Bang, Henning; Eilertsen, Dag-Erik; Boe, Ole; Nilsen, Fredrik A. (2016) Development of an observational instrument (OBSCIF) for evaluating character strengths in army cadets. <em>EDULEARN proceedings,</em> s.78037808 </p><p>Boe, Ole (2016) Building resilience: The role of character strengths in the selection and education of military leaders. <em>International Journal of Emergency Mental Health, 17(4),</em> s.714-716 </p><p>Boe, Ole (2016) Character strengths and their relevance for military officers. I. <em>Military Psychology: International Perspectives</em>, s.113-126. Rawat Publications 2016 ISBN 978-81-316-0842-5</p><p>Boe, Ole; Bang, Henning (2016) The Big 12: The Most Important Character Strengths for Officers. I. <em>Psychology Abstracts Tenth Annual International Conference on Psychology 23-26 May Athens, Greece</em>, s.22-22. Athens Institute for Education and Research (ATINER) ISBN 978-960-598-052-8</p><p>Boe, Ole; Bang, Henning (2016) The Big 12: The Most Important Character Strengths for Military Officers. <em>Atiner Conference Paper Series</em>, s.1-15 </p><p>Boe, Ole; Davidson, Sofia Ellen; Nilsen, Fredrik A.; Bang, Henning (2016) A study of observed character strengths in military cadets during a combat fatigue course. <em>ICERI proceedings,</em> s.6068-6077 </p><p>Boe, Ole; Heiskel, Bengt Andre; Grande, Øyvind Moholdt; Nilsen, Fredrik A.; Bang, Henning (2016) Measuring character strengths: A methodological study of military cadets during a field exercise. <em>ICERI proceedings</em>, s.6057-6067 </p><p>Boe, Ole; Holth, Torill (2016) Trust is Good, Control is Better? Leadership Challenges during the Implementation of an Officer and Other Ranks Corps in the Norwegian Army. <em>I. Negative Leadership; International Perspectives</em>, s.255-266. Kingston, Canada: Canadian Defence Academy Press ISBN 978-0-660-06211-2</p><p>Keyton, Joann; van Dijk, Hans; Karau, Steve; Homan, Astrid C.; Pavitt, Charles; Littlepage, Glenn; Bezrukova, Katerina; Swieringa, Robert C.; Paletz, Susannah B. F.; Beck, Stephenson J.; Boe, Ole; Kauffeld, Simone; Park, Ernest S.; Spell, Chester S.; Betts, Lucy R.; Dakes, Christopher; Butler, Brian S.; Zellmer-Bruhn, Mary E.; Fine, Gary Alan; Reimer, Torsten; Bradley, Bret; Bendersky, Corinne; Blanchard, Anita; Woolley, Anita Williams; Katz-Navron, Tal; Ren, Hong; Emich, Kyle J.; Behfar, Kristin J.; Evans, Charles R.; Ohtsubo, Yohsuke; Oetzel, John; Hertel, Guido; Goh, Kenneth T.; Loyd, Denise Lewin; Magen, Randy H.; Mohammed, Susan; Polley-Kettner, Richard (2016)The Future of Small Group Research. <em>Small Group Research, 47(2</em>), s.134-154 </p><p>Kjølberg, Anders Olav (2016) International Military Operations in the 21st Century. Global trends and the future of intervention. Per M. Norheim-Martinsen og Tore Nyhamar (red.) New York: Routledge, Cass Military Studies, 2015. <em>Internasjonal Politikk, 74 (1),</em> s.1-5 </p><p>Lee, Nigel de (2016) Command, control, co-ordination and communication at Westkapelle in November 1944 - Operation Infatuate II. <em>I. Operation Market Garden : the campaign for the Low Countries, Autumn 1944 : seventy years on</em>, s.241-257.  Solihull: Helion & Company ISBN 978-1-910777-15-2</p><p>Rønnfeldt, Carsten (2016) Conducting counterinsurgency with productive power. <em>Small Wars & Insurgencies, 27(2</em>), s.226-242 </p><p>Rønnfeldt, Carsten (2016) International Relations in Interdisciplinary Military Education: The Norwegian Model. <em>Infinity Journal</em>, Suppl. Special Edition, s.27-33</p><p><br>2015<strong></strong></p><p><strong>Boe, Ole; Holth, Torill</strong> (2015) Investigating the correlations between personality traits and leadership styles in Norwegian military cadets. <em>Procedia Economics and Finance</em>, 26, 1173-1184</p><p><strong>Boe, Ole; Holth, Torill</strong> (2015) Self-awareness in military officers who uses developmental leadership as their leadership style. <em>Procedia Economics and Finance</em>, 26, 833-841<br> <br><strong>Boe, Ole; Holth, Torill</strong> (2015) The relationship between developmental leadership, results of leadership and personality factors. <em>Procedia Economics and Finance</em>, 26, 849-858<br> <br><strong>Boe, Ole; Kvalvik, Øyvind</strong> (2015) Effective use of resources in the public management sector in Norway. <em>Procedia Economics and Finance</em>, 26, 869-874<br> <br><strong>Boe, Ole; Kvalvik, Øyvind</strong> (2015) Efficiency promoting and restraining management factors in the Norwegian Armed Forces. <em>Procedia Economics and Finance</em>, 26, 883-891<br> <br><strong>Boe, Ole</strong> (2015) Simultaneous decision-making: An overview of theories and research results. <em>Journal of Progressive Research in Social Sciences</em>, 3 (1), 114-132<br> <br><strong>Boe, Ole; Bang, Henning; Nilsen, Fredrik Andre</strong> (2015) Developing an observational instrument for measuring character strengths during military field exercises. <em>Procedia - Social and Behavioral Sciences</em>, 197, 1126-1133<br> <br><strong>Boe, Ole; Bang, Henning; Nilsen, Fredrik Andre</strong> (2015) Experienced military officer's perception of important character strengths. <em>Procedia - Social and Behavioral Sciences</em>, 190, 339-345<br> <br><strong>Boe, Ole</strong> (2015) Does practicing close combat improve the perceived ability to perform better?. <em>Procedia - Social and Behavioral Sciences</em>, 190, 409-415<br> <br><strong>Boe, Ole; Gärling, Tommy</strong> (2015) Failures to integrate causally related outcomes of concurrent decisions. <em>Procedia - Social and Behavioral Sciences</em>, 190, 287-292<br> <br><strong>Boe, Ole; Gärling, Tommy</strong> (2015) Effects of causal relatedness and uncertainty on integration of outcomes of concurrent decisions. <em>Procedia - Social and Behavioral Sciences</em>, 190, 113-119<br> <br><strong>Boe, Ole; Gärling, Tommy</strong> (2015) Loss sensitivity and integration of outcomes of concurrent risky decisions. <em>Procedia - Social and Behavioral Sciences</em>, 190, 550-558 <br><br><strong>Boe, Ole</strong> (2015) A further investigation of the attentional bias in concurrent decisions. <em>Procedia </em>-<em>Social and Behavioral Sciences</em>, 190, 377-383<br> <br><strong>Buch, Robert; Säfvenbom, Reidar; Boe, Ole</strong> (2015) The Relationships Between Academic Self-Efficacy, Intrinsic Motivation, and Perceived Competence. <em>Journal of Military Studies</em>, 6 (1)<br> <strong></strong></p><p><strong>Boe, Ole; Johannessen, Aksel H.</strong> (2015) The effects of the role of the group, the role of the leader, the emotional distance to the enemy, and the aggressive predisposition upon killing. <em>Kasmera</em>, 43 (6), 125-144<br> <br><strong>Bang, Henning; Boe, Ole; Nilsen, Fredrik Andre; Eilertsen, Dag-Erik</strong> (2015) Evaluating character strengths in cadets during a military field exercise: Consistency between different evaluation sources. <em>EDULEARN proceedings</em>, s. 7076-7082 <br><br><strong>Kjølberg, Anders Olav; Heier, Tormod</strong> (2015) Russland og Norge i en ny tid<em>. I: Norge og Russland. Sikkerhetspolitiske utfordringer i nordområdene</em>. Universitetsforlaget, s. 9-24 (ISBN 9788215024745)<br> <strong></strong></p><p><strong>Kjølberg, Anders Olav</strong> (2015) Norsk sikkerhetspolitikk og nordområdene. <em>I: Norge og Russland. Sikkerhetspolitiske utfordringer i nordområdene</em>. Universitetsforlaget, s. 27-40 (ISBN 9788215024745)<br> <strong></strong></p><p><strong>Kjølberg, Anders Olav; Heier, Tormod</strong> (2015) Ny usikkerhet - nye konsekvenser. <em>I: Norge og Russland. Sikkerhetspolitiske utfordringer i nordområdene</em>. Universitetsforlaget, s. 177-187 (ISBN 9788215024745<br> <br><strong>Boe, Ole</strong> (2015) Karakter hos militære ledere og møte med DU. <em>I: Pedagogikk for det uforutsette. Fagbokforlaget</em>, s. 194-208 (ISBN 9788245017687)<br> <strong></strong></p><p><strong>Boe, Ole</strong> (2015) Developing leadership skills in Norwegian military officers: Leadership proficiencies contributing to character development and officer competency. <em>Procedia - Social and Behavioral Sciences,</em> 186, 288-292<br> <br><strong>Boe, Ole</strong> (2015) A possible explanation of the achievement of gender and gender identity. <em>Procedia - Social and Behavioral Sciences</em>, 190, 17-23<br> <br><strong>Boe, Ole</strong> (2015) Coping with perceived traumatic events: A case study of a Norwegian military officer. <em>Procedia Economics and Finance</em>, 23, 402-405<br> <br><strong>Boe, Ole</strong> (2015) Character in military leaders, officer competency and meeting the unforeseen. <em>Procedia - Social and Behavioral Sciences</em>, 190, 497-501<br> <br><strong>Boe, Ole</strong> (2015) Using LISREL V to perform a covariance structure analysis of a tripartite model of attitude. <em>Procedia - Social and Behavioral Sciences</em>, 182, 360-363<br> <br><strong>Boe, Ole; Hagen, Kjetil</strong> (2015) Using mindfulness to help reducing the perception of stress during an acute stressful situation. <em>Procedia - Social and Behavioral Sciences</em>, 197, 858-868 </p><p><strong>Boe, Ole; Bang, Henning; Nilsen, Fredrik Andre</strong> (2015) Selecting the most relevant character strengths for Norwegian Army officers: An educational tool. <em>Procedia - Social and Behavioral Sciences</em>, 197, 801-809</p><p><br></p><p>​</p>

Publisert 27. august 2015 13:50.. Sist oppdatert 19. juni 2018 13:32.