ovelse_samvirkeovelse_samvirkehttp://forsvaret.no/media/PubImages/ovelse_samvirke.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=2562

Prosjekter

På denne siden finner du en oversikt over pågående FoU-prosjekter ved Krigsskolen.

Offisers - og lederutvikling:

  • Karakter hos militære ledere

Militær trening og forsvarsmedisin:

  • Fysisk kapasitet og skader på Krigsskolens stridskurs

 Les mer om de enkelte prosjekter her:

 

 

Fysisk kapasitet og skader på Krigsskolens stridskurs​Fysisk kapasitet og skader på Krigsskolens stridskurs​<p>​<span style="color:#333333;font-family:proximanova,arial,helvetica,sans-serif;font-size:16px;line-height:26px;background-color:#ffffff;">Bakgrunnen for prosjektet er at Krigsskolens stridskurs har vist seg å være en arena hvor skader ofte oppstår. Hensikten med prosjektet er derfor å undersøke hvordan og hvorfor skader oppstår i en så ekstrem situasjon, samt bidra til å gi svar på hva som kan gjøres og forbedres for å hindre at slike skader skjer i fremtiden. På generelt grunnlag er skader et grunnleggende problem ved at de svekker soldatenes prestasjoner og kan hindre dem i å delta på viktige øvelser og oppdrag. Det er derfor gunstig å være i forkant av skader og trene på en måte som forebygger og reduserer risikoen for at en skade inntreffer (prehab).  </span><br style="box-sizing:content-box;color:#333333;font-family:proximanova,arial,helvetica,sans-serif;font-size:16px;line-height:26px;background-color:#ffffff;"><br style="box-sizing:content-box;color:#333333;font-family:proximanova,arial,helvetica,sans-serif;font-size:16px;line-height:26px;background-color:#ffffff;"><span style="color:#333333;font-family:proximanova,arial,helvetica,sans-serif;font-size:16px;line-height:26px;background-color:#ffffff;">Prosjektet innledes med en undersøkelse og screening av kadettenes fysisk kapasitet før de skal gjennomføre Krigsskolens stridskurs. Disse resultatene vil deretter bli sammenlignet med data over hvem som pådrar seg skader på selve stridskurset. Prosjektets primære hypotese er at det er en sammenheng mellom gode testresultater og fravær av skader. Det er forventet at prosjektet har etablert en stor nok database innen 2019 til å bekrefte hypotesen. FFI er samarbeidspartner på prosjektet. </span><br style="box-sizing:content-box;color:#333333;font-family:proximanova,arial,helvetica,sans-serif;font-size:16px;line-height:26px;background-color:#ffffff;"><br style="box-sizing:content-box;color:#333333;font-family:proximanova,arial,helvetica,sans-serif;font-size:16px;line-height:26px;background-color:#ffffff;"><span style="color:#333333;font-family:proximanova,arial,helvetica,sans-serif;font-size:16px;line-height:26px;background-color:#ffffff;">Prosjektleder: Martin Ekeberg </span><br style="box-sizing:content-box;color:#333333;font-family:proximanova,arial,helvetica,sans-serif;font-size:16px;line-height:26px;background-color:#ffffff;"><span style="color:#333333;font-family:proximanova,arial,helvetica,sans-serif;font-size:16px;line-height:26px;background-color:#ffffff;">Prosjektperiode: 2014-2019</span>​</p>

Publisert 27. november 2014 14:53.. Sist oppdatert 19. juni 2018 09:56.