2013-05-01-Hverdagen2013-05-01-Hverdagenhttp://forsvaret.no/media/PubImages/2013-05-01-Hverdagen.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=2566

Publikasjoner

På denne siden finner du en opplistning av publikasjoner av ansatte ved Krigsskolen.

​​​​​​​​​​​Artikler:

Kjølberg, Anders (2015) Norsk sikkerhetspolitikk og nordområdene. I T. Heier & A. Kjølberg (red.), Norge og Russland, Sikkerhetspolitiske utfordringer i nordområdene (s. 27-40) Oslo: Universitetsforlaget

For å se flere artikler/del av bok - gå til Cristin

Boe, Ole (2015) A further investigation of the attentional bias in concurrent decisions. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 190, 377-383

For å se flere tidsskriftartikler publisert i 2015 - gå til Cristin

Bøker:

Heier, Tormod, Anders Kjølberg (2015) Norge og Russland. Sikkerhetspolitiske utfordringer i nordområdene, Oslo: Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-02474-5

For å se flere bøker - gå til Cristin

Fagrapporter:

KS fagrapport er tilgjengelig i Krigsskolens publiseringsarkiv

Publisert 28. mai 2015 17:35.. Sist oppdatert 28. juni 2016 11:11.