GIS – Geografiens språk i vår tidsalder

Krigsskolen i samarbeid med Forsvarsbygg har nylig sluttført bokprosjektet GIS ... . Anders C. Haavik-Nilsen og Knut Grinderud er redaktører og av boken som er utgitt på Fagbokforlaget .
​Boken «GIS – Geografiens språk i vår tidsalder» er en lærebok som skiller seg fra mer teknisk litteratur innen fagfeltet, ved å også fokusere på metodene og prosessene dette spennende fagfeltet benytter. Hæren og Forsvaret er meget gode på nettopp dette. Vi har ikke bare lagt vekt på de digitale hjelpemidlene, men også den menneskelige faktoren (Haavik-Nilsen, 2016)


Om boken av Fagbokforlaget

Publisert 2. mars 2016 10:25.. Sist oppdatert 28. juni 2016 11:14.