Mediekarusell - sideID

 

 

Innovasjon-KSInnovasjon-KShttp://forsvaret.no/media/PubImages/InnovasjonKS.JPGhttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=7653

Innovasjonsdagen 2016

Innovasjonsdagen 2016 – Hva slags hær skal vi lede?

Kadettsamfundet ved undergruppen KS innovasjon arrangerer Krigsskolens første innovasjonsdag 3. November 2016. Her vil kadettsamfundet søke å belyse viktige spørsmål om fremtidens hær gjennom prominente foredragsholdere og teknologimesse.

​Hvordan ser fremtidens hær ut og hvordan skal vi lede den? Temaet åpner for diskusjoner om strukturer, lederskap, materiell og forsvarsevne. Dette for å øke nysgjerrigheten og skape en sunn diskusjonsarena. Fokuset er kadettenes ansvar som fremtidens ledere og Krigsskolen som nyskapningsarena og bindeledd mellom Forsvaret, forskning og industrien.

Målet med innovasjonsdagen er å etablere en diskusjonsarena på Krigsskolen hvor forskning, industrien og forsvaret møtes. Samt bidra til at utdanningsinstitusjonen for fremtidens offiserer er en aktiv aktør hva gjelder utvikling og nytenkning i Forsvaret.

Dagen er delt i to hoveddeler med hvert sitt hovedtema, henholdsvis strategi og teknologi. Hovedlinjene i programmet:

Del 1 Strategi 11:30-14:00

Fra venstre Sverre Diesen, Robert Mood og Sebastian Langvad

Foredragsholder 1: Sverre Diesen                                       
Gitt politiske teknologiske, økonomiske og samfunnsmessige forutsetninger – hva slags hær vil vi ha i fremtiden

Foredragsholder 2: Sebastian Langvad                              
Fremtidens forsvar av alt vi har og alt vi er

Foredragsholder 3: Robert Mood                                       
Sammenhengen mellom nytenkning og forsvarsevne

Del 1 avsluttes med et åpent arbeidsmøte, RoundTable, hvor deltakerne blir presentert et dagsaktuelt tema og diskuterer dette sammen. Seansen avbrytes av spørsmål og kommentarer fra publikum. Diesen, Langvad, Mood, Halvor Ajer (FFI) og en kadett vil svare på disse.

Del 2 Teknologi og materiell 14:00-18:00

Del 2 starter med åpning av teknologimesse. Her vil representanter fra industrien og forskning vise nytt og spennende materiell. Forsvarets forskningsinstitutt vil blant annet ha med seg sitt ubemannede kjøretøy(UGV) ved navn Olav. De vil også stille en 20fots kontainer for "Rapid Prototyping" i felt som har 3D printere og utstyr for å lage prototyper i felt. Teknologimessen vil være åpen hele ettermiddagen.

Fra 1500-1700 vil forskning og industrien kjøre 3 parallelle foredrag. Temaene vil være Teknologiske trender, CV90 og ubemannede systemer.

Vi håper mange tar turen til Linderud for dette viktige arrangementet. Her følger en link til påmelding for eksterne: Meld deg på Informasjonsdagen her

Juni V. Nordrum

Leder KS innovasjon
 

Publisert 11. oktober 2016 16:33.. Sist oppdatert 3. april 2017 16:43.