Krigsskolens relevans?

Kompetanseseksjonen ved Krigsskolen har i samarbeid med Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) utarbeidet et temanotat som vi har kalt «Krigsskolens relevans?».

​Prosjektleder for oppdraget til NIFU var forsker Tone Cecilie Carlsten. Arbeidet inngikk i Krigsskolens kontinuerlige arbeid med kvalitetssikring hvor «Konseptuering av et system for relevans» er et av oppdragene til Kompetanseseksjonen iht skolens virksomhetsordre for 2016 (VO 2016). Hensikten med notatet er å etablere et grunnlag for hvordan Krigsskolen kan forstå begrepet relevans, og dermed arbeide videre med styrking av offisersutdanningens relevans – både på kort og på lang sikt.

Som LTP viser vil det i tiden som kommer være flere nye utfordringer for Krigskolens relevans, og skolen vil utover høsten ha behov for at vi kan diskutere bredt i) Krigsskolens ulike utdanningstilbud, ii) skolens pedagogiske tilnærming og kompetanse og iii) ikke minst, skolens kunnskapsgrunnlag og evne til å tilpasse og utvikle utdanningens faglige innhold og praksis til mulige kontekstuelle endringer.
 
Vi håper notat blir lest og brukt, både av skolens ansatte og kadetter. Notatet er også skrevet slik at eksterne lesere vil kunne delta i diskusjonen og utforskingen av relevans i en konkret profesjonsutdanning – det veien fra student til avtaker er svært kort og relevansen derfor står i fokus til enhver tid.


Krigsskolens relevans? Temanotat om Krigsskolens arbeid med yrkesrelevans i lys av sentrale endringer i forsvarssektoren (TYR) / Tone Cecilie Carlsten, Reidar Skaug, Berit Kristin Haugdal
(Arbeidsnotat 2016: 6)


Publisert 5. august 2016 15:12.. Sist oppdatert 3. april 2017 16:48.