KS fagrapport

- nr 1/2015 er publisert.
"Krigsskolens arbeid med lederutvikling - tanker og teorier til å belyse og inspirere" skrevet av dekan Reidar Skaug


Sammendrag: Krigsskolen lederutvikling er en bevisst, planlagt, uavbrutt og treårig prosess som skal utvikle og danne Hærens fremtidige ledere. Lederen må kunne identifisere og assosiere seg med profesjonen og handle på vegne av denne. Skolens lederdannelse er en utfordrende og faglig sammensatt prosess. Utgangspunkt er den enkelte leder som individ, men med en snarlig utvidelse til ledelse av profesjonens oppgaver. Det presenteres tanker og diskusjoner som kan virke belysende for skolens lederdannelse, og dette arbeidet støtter seg til den politiske tenkeren Hannah Arendt. Diskusjonene legger spesiell vekt på militær oppdragsløsning og møte med det usikre og ukjente og hva det må bety for lederens rolle og identitetsutvikling i en oppdragsbasert ledelsestilnærming

Gå til KS fagrapport

Publisert 15. september 2015 10:26.. Sist oppdatert 14. september 2016 15:26.